Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Шатохіна О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6
Представлено документи з 1 до 6
1.
ДС93229

Шатохіна, Олександра Іванівна.
Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Шатохіна Олександра Іванівна ; Державний комітет статистики України, Державна академія статистики, обліку та аудиту. - К., 2006. - 247 арк.: табл. - арк. 202-215

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет статистики України; Державна академія статистики, обліку та аудиту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА342724

Шатохіна, Олександра Іванівна.
Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Шатохіна Олександра Іванівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВС39749

Сопко, Василь Васильович.
Бухгалтерський облік у вугільній промисловості [Текст] / В. В. Сопко, О. І. Шатохіна ; ред. В. В. Сопко, О. І. Шатохіна. - К. : Логос, 2004. - 410 с.: табл. - ISBN 966-581-512-1
Автори зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шатохіна, Олександра Іванівна; Сопко, Василь Васильович (ред.); Шатохіна, Олександра Іванівна (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА660015


Ігри та забави для світлої голови [Текст] : збірник / упоряд. О. Шатохіна. - К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. - 127 с. - (Бібліотека "Шкільного світу". Початкова освіта) (Бібліотека "Шкільного світу". Дитячий садок). - ISBN 966-8651-04-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шатохіна, О. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА722256


Режисура шкільних свят [Текст] / упоряд. М. К. Голубенко, О. К. Шатохіна. - К. : Шкільний світ, 2009. - 128 c. - (Бібліотека "Шкільного світу". Загальнопедагогічний напрям) (Сільська школа України. Бібліотека). - Бібліогр.: с. 120-126. - ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). - ISBN 978-966-451-308-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Голубенко, Марія Кирилівна (упоряд.); Шатохіна, Олена Костянтинівна (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА761546

Шатохіна, О. І.
Бухгалтерський облік виробничих запасів на промисловому підприємстві з подовженим циклом виробництва [Текст] : метод. вказівки / [О. І. Шатохіна ; за ред. М. Д. Корінька] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Каф. аудиту. - К. : [б. в.], 2012. - 106 с. : табл. - (Серія: Теорія та практика бухгалтерського обліку та аудиту). - Бібліогр.: с. 49-50. - 300 прим. - ISBN 978-966-2541-08-3
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Корінько, М. Д. (ред.); Національна академія статистики, обліку та аудиту (Київ). Кафедра аудиту

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського