Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (5)
Пошуковий запит: (<.>U=М133.808.4$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
1.

Кійко О. А. 
Калібрування-шліфування деревностружкових плит жорсткими абразивними інструментами : Моногр. / О. А. Кійко; Укр. держ. лісотехн. ун-т. - Л. : Вид. дім "Панорама", 2005. - 200 c. - Бібліогр.: с. 186-200. - укp.

Наведено загальну характеристику інструментів та обладнання для процесу калібрування-шліфування деревностружкових плит (ДСП). Встановлено ефективність використання даної технології обробки плитних деревних матеріалів. Розроблено методику математичного аналізу та імітаційну модель процесу калібрування-шліфування ДСП жорсткими абразивними інструментами. Наведено результати експериментальних досліджень та математичний опис товщини ДСП. Запропоновано методи оптимізації процесу калібрування-шліфування ДСП абразивним інструментом багатошарової структури.

Представлена общая характеристика инструментов и оборудования для процесса калибрования-шлифовки древесностружковых плит (ДСП). Установлена эффективность использования данной технологии обработки плиточных древесных материалов. Разработана методика математического анализа и имитационная модель процесса калбирования-шлифовки ДСП жесткими абразивными инструментами. Представлены результаты экспериментальных исследований и математическое описание толщины ДСП. Предложены методы оптимизации процесса калибрования-шлифовки ДСП абразивным инструментом многослойной структуры.


Індекс рубрикатора НБУВ: М133.808.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА663696 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Магура Б. О. 
Розроблення абразивного круга та раціональних режимів калібрування-шліфування заготовок із фанери : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.07 / Б. О. Магура; Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2006. - 20 c. - укp.

Розроблено жорсткий абразивний круг і встановлено раціональні технологічні режими процесу калібрування-шліфування заготовок з фанери для підвищення якості та точності оброблюваної поверхні, а також продуктивності процесу. Виконано теоретичні дослідження кінематичних характеристик оброблюваної поверхні з метою обгрунтування вибору зернистості круга. Розроблено рецептуру жорсткого абразивного інструмента для калібрування - шліфування заготовок з фанери. Досліджено вплив режимних факторів і структурних характеристик абразивних кругів на стійкісні та силові показники процесу абразивної обробки. Одержано відповідні рівняння регресії. Установлено раціональні режими процесу калібрування - шліфування даних заготовок. Проведено виробничі випробування розробленого жорсткого абразивного круга, які засвідчили високу ефективність роботи цього інструмента.


Індекс рубрикатора НБУВ: М133.808.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА346662 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Копанський М. М. 
Обгрунтування режимів розкроювання волокнистих плит дисковими ножами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / М. М. Копанський; ДВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2011. - 20 c. - укp.

Одержано вирази для визначення енергосилових показників процесу. Вивчено вплив бокових зусиль на процес різання. Встановлено умови захоплення та сталої, рівномірної подачі матеріалу. Визначено умови цілісності крайки волокнистої плити під час її розкроювання. Одержано математичні залежності у вигляді таких рівнянь регресії: рівняння, яке відображає залежність величини шорсткості поверхні, утвореної під час розкроювання волокнистих плит дисковими ножами, від основних режимних факторів, рівняння, яке описує закономірність зміни величини відносного потовщення крайки волокнистої плити, пов'язаного зі зміною основних параметрів процесу, рівняння, що відображає залежність відношення величини зони зсуву до товщини матеріалу від змінних факторів, рівняння, яке описує вплив основних факторів процесу на деформацію стискування крайки плити, рівняння, що відображає залежність сили різання від режимних параметрів процесу. Рекомендовано раціональні технологічні параметри процесу розкроювання волокнистих плит дисковими ножами.


Індекс рубрикатора НБУВ: М133.808.4-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА386635 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського