Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційArt and Design
Пошуковий запит: (<.>I=Ж101675<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Art and Design : наук. журн. / Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ: КНУТД, 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2617-0272 (print). - ISSN 2617-0280 (online)

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2018  

Тематика:

соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, методологічні питання дизайну; проблеми історії, теорії і практики дизайну та художньо-проектної культури; стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності; сучасні концепції та тенденції розвитку різних напрямів дизайну (арт і фешн-дизайну, фото-, відео-, web-, motion-дизайну, графічного дизайну, дизайну архітектурного середовища) тощо

Засновники:

Київський національний університет технологій та дизайну

Рік заснування:

2017

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 23248-13088Р від 19.04.2018 р.

Головний редактор:

Грищенко Іван Михайлович (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р екон. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Колосніченко Марина Вікторівна (д-р техн. наук, проф.), Кротова Тетяна Федорівна (д-р мистецтвозна., проф.)

Відповідальний редактор:

Пашкевич К. Л. (д-р техн. наук, проф.)

Відповідальний секретар:

Мазур Н. П.

Редколегія:

Абизов В. А. (д-р архіт., проф.), Абрамович Н. А. (канд. техн. наук), Балаш Д. (проф. (Словаччина)), Булгару В. В. (канд. техн. наук, проф. (Молдова)), Власенко В. І. (канд. техн. наук, старш. наук. співроб.), Гамалія К. М. (канд. іст. наук, доц.), Кандрач Й. (проф. (Словаччина)), Кара-Васильєва Т. В. (д. чл. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.), Колісник О. В. (д-р філос. наук, проф.), Колосніченко О. В. (канд. техн. наук, доц.), Кузнецова І. О. (д-р мистецтвознав., проф.), Курана К. (PhD, доц. (Ефіопія)), Куртеза А. (PhD, проф. (Румунія)), Лагода О. М. (канд. мистецтвознав., доц.), Михайлова Р. Д. (д-р мистецтвознав., проф.), Ніколаєва Т. В. (канд. техн. наук, проф.), Ніколов Є. Є. (проф. (Болгарія)), Остапенко  Н. В. (д-р техн. наук, проф.), Рільке Я. (PhD, проф. (Польща)), Роготченко О. О. (д-р мистецтвознав., старш. наук. співров.), Рябчиков М. Л. (д-р техн. наук, проф.), Супрун Н. П. (д-р техн. наук, проф.), Чепелюк О. В. (д-р техн. наук, проф.), Чернявський К. В. (канд. мистецтвознав., доц.), Чупріна Н. В. (канд. техн. наук, доц.), Шмагало Р. Т. (д-р мистецтвознав., проф.), Яковлєв М. І. (д. чл. Нац. акад. мистецтв України, д-р техн., проф.)

Наукометричні та реферативні бази даних:

 • Ulrich's Periodicals Directory
 • EBSCO
 • WorldCat
 • eLibrary.ru
 • Index Copernicus
 • Research Bible
 • Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
 • Polish Scholarly Bibliography (PBN)
 • Journals Impact Factor (JIF)
 • Open Academic Journals Index (OAJI)
 • InfoBase Index
 • International Scientific Indexing (ISI)
 • Universal Impact Factor (UIF)
 • CiteFactor
Адресавул. Немировича-Данченка, 2, к. 1-0399, м. Київ, 01011, Україна
E-mail artdesign@knutd.edu.ua
Телефон+38 (044) 256-29-33; +38(096)142-11-35
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського