Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційНауковий вісник Сіверщини
Пошуковий запит: (<.>I=Ж74764<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право = Scientific Herald of Sivershchtna/ Series: Law : наук. журн. / Акад. держ. пенітенціар. служби. – Чернігів: [б. в.], 2017. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2616-9983 (print)

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2017  
2018  

Тематика:

актуальні проблеми теорії та історії держави і права, галузевих юридичних та суміжних наук

Засновники:

Академія Державної пенітенціарної служби

Рік заснування:

2017

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 22779-12669Р від 14.06.2017 р.

Головний редактор:

Денисов С. Ф. (д-р юрид. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Доній Н. Є. (д-р філос. наук, проф.), Пекарчук В. М. (д-р іст. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Пузирьов М. С. (канд. юрид. наук)

Редколегія:

Амамска-Худзіньска М. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Андріяшко М. В. (д-р, проф. (Білорусь)), Борисов В. І. (акад. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Гончаренко О. Г. (д-р екон. наук, доц.), Глушков В. О. (д-р юрид. наук, проф.), Грищук В. К. (чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Гуторова Н. О. (акад. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Денисова Т. А. (д-р юрид. наук, проф.), Житний О. О. (д-р юрид. наук, проф.), Кіліан М. (д-р хабіліт., проф. (Німеччина)), Коваленко В. В. (чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Колб О. Г. (д-р юрид. наук, проф.), Костенко О. М. (акад. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Литвинов О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Лясковська К. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Ніщимна С. О. (д-р юрид. наук, проф.), Пальченкова В. М. (д-р юрид. наук, проф.), Партенадзе О. А. (д-р, проф. (Грузія)), Помикала М. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Рябчинська О. П. (д-р юрид. наук, проф.), Сердюк П. П. (д-р юрид. наук, проф.), Сметанська І. (д-р с.-г. наук, проф. (Німеччина)), Стрєльцов Є. Л. (чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Ткач А. А. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Ткач Т. В. (д-р соціолог. наук (Польща)), Харченко В. Б. (д-р юрид. наук, проф.), Шумна Л. П. (д-р юрид. наук, доц.)

Інтернет:

Адресавул. Гонча, 34, м. Чернігів, 14000, Україна
E-mail journalNVS1@ukr.net
Телефон+38095-408-05-72
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського