Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24082/2011/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Право і Безпека
: наук. журн..- Харків
Pravo i Bezpeka

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія держави та права

 4. Руднєва О. М. Гносеологічні засади юридичного механізму захисту прав людини. - C. 7-11.
 5. Борко А. Л. Поняття державної влади як основи в розумінні судової влади. - C. 11-15.
 6. Кашкарьова О. В. Історико-правовий аналіз страхування як ланки фінансової системи. - C. 16-20.
 7. Лозо В. I. Головнi аспекти розвитку правового регулювання охорони бiосфери в Європейському Союзi. - C. 20-25.
 8. Мурза В. В. Проблеми відмежування наглядової функції від інших функцій держави. - C. 26-29.
 9. Нікончук А. М. Теоретичні засади децентралізації влади в процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні. - C. 30-34.
 10. Шульга А. М. Загально-психологічна і спеціально-психологічна характеристика – основні види характеристики внутрішньої сторони правомірної поведінки особистості. - C. 34-38.
 11. Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

 12. Аблязов Д. Е. Взаємодія та координація в державному управлінні. - C. 39-42.
 13. Бровій А. А. Адміністративно-організаційні засади контролю і нагляду в забезпеченні законності виконання трудових відносин. - C. 43-48.
 14. Васильєв С. В. Специфіка правового регулювання управління персоналом фармацевтичної організації. - C. 48-52.
 15. Ємельянов С. Л. Стан та розвиток правового інституту професійної таємниці в Україні. - C. 52-57.
 16. Калашник М. В. Чітке визначення правового статусу працівників міліції та підрозділів системи МВС – головна підвалина реформування органів внутрішніх справ. - C. 57-62.
 17. Клочко А. М. Особливості системи органів внутрішніх справ та її складових елементів. - C. 62-67.
 18. Козицький В. І. Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в областях у сучасній організаційній структурі органів внутрішніх справ України. - C. 68-73.
 19. Мельченко В. І. Окремі аспекти державного контролю за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам. - C. 74-78.
 20. Микульця І. І. Місце та особливості функціонування органів юстиції регіонального рівня у системі суб’єктів адміністративного права. - C. 78-82.
 21. Ольховская С. Н. Место административного договора в системе правовых связей. - C. 82-85.
 22. Присяжнюк А. Й. Актуальні питання контролю Кабінету Міністрів України у сфері виконавчої влади. - C. 85-89.
 23. Руколайніна І. Є. Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності органів внутрішніх справ. - C. 90-93.
 24. Синицька Я. П. Судове рішення в адміністративному судочинстві: поняття та значення. - C. 93-97.
 25. Теремецький В. І. Спеціальні податкові режими в Україні: адміністративно-правовий аспект. - C. 98-103.
 26. Черних С. П. Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час протидії організованій злочинності в Україні. - C. 104-107.
 27. Шевчук О. М. Заходи нетарифного регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України. - C. 107-111.
 28. Теорія і практика правоохоронної діяльності

 29. Кобзєва Т. А. Становлення в Україні інституту протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. - C. 112-116.
 30. Колеснікова М. В. Поняття, сутність та значення інформаційного забезпечення правоохоронних органів України. - C. 116-119.
 31. Літвінова О. В. Профілактика слідчим правопорушень при розслідуванні кримінальних справ. - C. 120-125.
 32. Мовчан А. В. Окремі аспекти законодавчого регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшукової діяльності. - C. 125-128.
 33. Палькін М. В. Становлення та розвиток кримінальної міліції в Україні. - C. 129-133.
 34. Полковніченко О. М. Захист прав і свобод людини як пріоритетне завдання в правоохоронній діяльності Служби безпеки України. - C. 133-136.
 35. Симов’ян С. В. Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії. - C. 136-139.
 36. Соловей Г. В., Теремецький В. І. Актуальні питання рівноправності сторін у кримінальному процесі. - C. 139-144.
 37. Циц С. В. Загальна характеристика координаційної діяльності місцевих державних адміністрацій з профілактики правопорушень. - C. 144-147.
 38. Шендрик В. В. Дефініція превентивної взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами попередження злочинів. - C. 148-152.
 39. Актуальні питання досудового слідства

 40. Загурський О. Б. Особливості взаємозв’язку та реалізації завдань кримінально-процесуальної та кримінологічної політики України на стадії досудового розслідування. - C. 153-157.
 41. Леонідова О. О., Детюкова М. Є. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як вид злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. - C. 158-162.
 42. Пчолкін В. Д., Федосова О. В. Оперативно-розшукове забезпечення безпеки учасників кримінального процесу на стадії досудового слідства. - C. 163-167.
 43. Кадрова робота в органах внутрішніх справ, трудове право, право соціального забезпечення

 44. Білоус О. О. Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи розвитку. - C. 168-172.
 45. Дивак М. М. Принципи та завдання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. - C. 172-175.
 46. Кісіль О. Ю. Загальні підходи до розуміння категорії "соціальне забезпечення". - C. 176-180.
 47. Мельник К. Ю. Окремі аспекти соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ. - C. 180-184.
 48. Пилипенко В. М. Порядок застосування дисциплінарних стягнень до науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МВС України з числа рядового та начальницького складу. - C. 185-189.
 49. Сільченко С. О. До питання про метод права соціального забезпечення. - C. 190-194.
 50. Стародубцев А. А. Сучасний стан професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України. - C. 195-198.
 51. Татарінов Р. В. Пенсійне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників. - C. 198-201.
 52. Шестак В. С. Сучасний стан системи закладів та установ освіти і науки в Україні. - C. 202-206.
 53. Економіка, підприємництво, цивільне, господарське право

 54. Глинська О. В. Форми реалізації територіальною громадою господарської правосуб’єктності. - C. 207-212.
 55. Жирнова К. О. Структура, особливості та проблемні аспекти договору про надання рекламних послуг. - C. 212-216.
 56. Жорнокуй В. Г. Правова природа права участі в управлінні господарським товариством. - C. 216-220.
 57. Капустян Н. М. Проблеми правового регулювання надання послуг сотового зв’язку. - C. 221-224.
 58. Малай М. О. Обмеження права власності фізичних осіб на нерухоме майно у суспільних інтересах. - C. 224-227.
 59. Сліпченко С. О. Обов’язок в абсолютних немайнових правовідносинах. - C. 228-231.
 60. Топоркова М. М. Правове регулювання цін та ціноутворення на теплову енергію. - C. 231-234.
2011
№ 5 (42)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського