Бази данихКОЛЕКЦІЇ
Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Колекція Дідо

Didot

Місце зберігання: Відділ стародруків та рідкісних видань   

Фондозасновник(и):

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) – Відділ стародруків та рідкісних видань (ВСРВ).

Тип: колекція (видавнича)

Дата та місце формування фонду: 20–30-ті рр. ХХ ст.; Київ

Хронологічні межі видань: 1730-1898.

Обсяг фонду: 630 од. зб. Колекція відкрита для поповнення.

Склад і зміст:

У колекції представлено історичні твори, художню літературу, описи мандрівок, наукові та довідкові видання. Є також твори античних авторів, зокрема, Ціцерона, Піфагора та ін., об’єднані в серію "античних моралістів” (1782–1794); повне 8-томне зібрання творів Гомера. Серед наукових творів можна відзначити 4 томи "Експериментальної хімії" Ант. Боме, 3-томник "Астрономії" Лаланда. Художню літературу репрезентують видання Флоріана, Мольєра, переклади поезій А. Міцкевича, збірки італійських і французьких перекладів російського байкаря І. Крилова. Привертає увагу 12-томне видання міфів у популярному викладі, прикрашене 100 гравюрами видатних французьких художників (1798). Представлені також видання авторів-енциклопедистів: Вольтера, Ж.-Ж. Руссо та ін. Є в колекції прижиттєве видання творів П’єра Дідо (1786), де вміщено нарис про прогрес у книгодрукуванні.

Зовнішні ознаки колекції:

Шифр Didot+№. Є в колекції книжки з автографами представників родини Дідо. На кількох примірниках є автограф Софії Потоцької. Крім того, є автографи видатних діячів української культури, колишніх власників цих примірників - М. О. Макаренка, Д. М. Щербаківського, О. З. Попільницького. Зустрічається на книжках колекції печатка "Киевский институт благородных девиц".

Мова видань: французька.


 
Відділ стародруків та рідкісних видань
Відділ програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського