Бази даних

Музичний фонд - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>TJ=П$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 16
Представлено документи з 1 до 16
1. Ж23306


Петербургский театральный журнал / Союз театральных деятелей РФ. - СПб. : [б. и.], 1992 - . - Выходит ежеквартально

РОКИ:
2005    2004   


2. Ж69554


Панорама "Молодежной эстрады" : литературно-музыкальный альманах / ЗАО РИФМЭ. - Москва : РИФМЭ, 1997 - . - Періодичність: 2-4 в год
. - Видання є додатком до Молодежная эстрада : Лит.-муз. альманах / ЗАО РИФМЭ
РОКИ:
2006    2005    2004    2000   


3. Ж61868


Прометей : историко- биографический альманах . - Москва : ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1961 - . - (Жизнь замечательных людей). - Выходит ежегодно

РОКИ:
1969   


4. [ЕИТ Прил.]


Приложение к "Ежегоднику императорских театров". - С.-Петербург : [б. и.], 1892 - 1918. - Периодичность не определена

Припинено з 1919. - Видання є додатком до Ежегодник императорских театров
РОКИ:
1915    1903    1902    1900   


5. Ж15953/дод.


Практика = Салон AV : приложение к "Салон Audio Video" / ООО "Салон АВ". - Москва : ООО "Издательский Дом", 2001 -
. - Видання є додатком до Салон Audio Video
РОКИ:
2003    2002   


6. Ж69127


Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии : информационный сборник / Российская государственная библиотека , Информкультура. - Москва : РГБ, 1996 - . - Выходит ежеквартально

РОКИ:
2002    2001   


7. Ж70171


Панорама культурной жизни Российской Федерации : информационный сборник / Российская государственная библиотека , Информкультура. - Москва : РГБ, 1999 - . - Выходит ежеквартально

РОКИ:
2002    2001   


8. Ж60640/M
Српска академиjа наука и уметности. Одељење ликовне и музичке уметности.
Посебна издања [Српска академиjа наука и уметности, Одељење ликовне и музичке уметности] = Monographies [Serbian Academy of sciences and arts. The Department of fine arts and music]. - Београд : [s. n.], 1967 - . - Периодичность не определена

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
С 1967 р. выходит взамен Посебна издања [Српска академиjа наука. Музиколошки институт] (Шифр Ж64604)
РОКИ:
2007    2000   


9. [МФСБ]


Перша Всеукраінська Музична Олімпіада "Музику на фронт соціялістичного будівництва" : бюлетень. - [К.] : Укрфіл, [] - . - Периодичность не определена

РОКИ:
1931   


10. Ж64604
Српска академиjа наука. Музиколошки институт.
Посебна издања = Monographies [Academie Serbe des Sciences. Institut de musicologie] / Српска академиjа наука. Музиколошки институт. - Београд : Издавачко предузеЋе народне републике Србиjе, 1967 - . - Периодичность не определена

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
В 1967г. заменено на Посебна издања [Српска академиjа наука и уметности. Одељење ликовне и музичке уметности] (Шифр Ж60640/Л)
РОКИ:
1953   


11. Ж1034/СПб. отд./дод.
Императорское русское музыкальное общество. С.-Петербургское отделение.
Приложение к отчету С.-Петербургского отделения Императорского русского музыкального общества .... - С.-Петербург : [ ], [1900] - (Типография С. Л. Кинда) . - Описание по нормам современной орфографии. - Периодичность не определена
. - Видання є додатком до Отчет С.-Петербургского отделения Императорского русского музыкального общества ...
РОКИ:
1915    1914   


12. Ж69350


Панорама культурной жизни зарубежных стран : информационный сборник / Российская государственная библиотека , Информкультура. - Москва : РГБ, 1999 - . - Выходит ежеквартально

РОКИ:
2001   


13. Ж60158


Пионерский музыкальный клуб. - Москва : Музыка, [1975] - . - Периодичность не определена

РОКИ:
1991    1989    1987    1986    1979    1978    1976   


14. Ж69929


Проблеми етномузикології : збірник наукових праць / Міністерство культури і мистецтв України, Національна музична академія ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики, Проблемна науково-дослідна лабораторрія музичної етнографії. - Київ : [б. и.], [1998] - . - Периодичность не определена


 Реферативна база даних "Україніка наукова" 
 Електронна версія видання в "Науковій періодиці України" 
РОКИ:
1998   


15. [ПМ]


Пролетарский музыкант : Орган ассоциации пролетарских музыкантов / Российская Ассоциация пролетарских музыкантов. - Москва : Госиздат-Музсектор, [1929] - . - Выходит ежемесячно

РОКИ:
1932    1931    1930    1929   


16. [ПТ]


Пути творчества : Журнал подотдела искусств отдела народного образования Харьковского губисполкома / Отдел народного образования Харьковского губисполкома, Подотдел искусств . - Х. : [ ], [1919] - . - Выходит ежемесячно

РОКИ:
1919   


 
Відділ музичних фондів
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського