Бази даних

Музичний фонд - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>TJ=Л$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7
1. Ж26797


Літопис нот [Текст] = Music Chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України. - Київ : Книжкова палата України, 1997 - . - (Національна бібліографія України = National bibliography of Ukraine). - Титульний аркуш парелельно укр. та англ. мовами. Обкладинка укр. мовою. - Выходит ежегодно

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
переименовано из Літопис музичної літератури (Шифр [Літопис муз. літератури])
У 1997 р. переименовано из Літопис нот. - ISSN 0130-0914 (Шифр [Літопис нот])
Відп. вип. : Богачук З. П.Відп. вип. : Кочупалова В. О.Укл. : Шульженко К. О.Укл. : Ростовцева М. Л. - ISSN 0130-0914
РОКИ:
2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005    2004    2002    2001    1999    1998    1997   


2. Ж26246


Ленинградские театры : репертуар текущей декады / Дирекция Театральных касс Управления по делам искусств Исполкома Ленгорсовета. - Ленинград : [б. и.], 1947 - . - Выходит три раза в месяц

РОКИ:
1949   


3. [МСвЛ]


Литературное прибавление к Журналу "Музыкальный свет" : газета музыки и театра. - СПб. : [ ], [1846] - . - Периодичность неизвестна
. - Видання є додатком до Музыкальный свет : ежемесячное обозрение
Ред. : Макаров П. С.
РОКИ:
1875   


4. Ж25794


Люди и песни : Читай. Слушай. Пой. - Москва : ООО "Издательство "Шанс+", 2004 - . - Выходит раз в два месяца

РОКИ:
2006   


5. Ж22381


Літопис газетних статей : державний бібліографічний покажчик України / Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; укладачі: В. В. Гладун ; І. М. Кічкін ; О. А. Рудь ; Ю. Г. Щербак. - Київ : Книжкова палата України, 1937 - : Chronicle of newspaper articles. - Выходит дважды в месяц
. - ISSN 0130-917-
РОКИ:


6. [Літопис муз. літератури]


Літопис музичної літератури [Текст] = Летопись музыкальной литературы : орган державної бібліографії Української РСР / Книжкова палата української РСР ; Міністерство культури Української РСР, Головне управління культурно-освітніх установ. - Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР, 1954 - . - Выходит дважды в год

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
В 1970г. заменено на Літопис нот (Шифр [Літопис нот])
В 1996г. переименовано в Літопис нот. - ISSN 0130-0914 (Шифр Ж26797)
Ред. : Багрич М. І.Ред. : Майборода О. О.Ред. : Сасіна Р. В.Ред. : Козлова А. І.Ред. : Кузьменко З. Я.Ред. : Боса А. К.Ред. : Кульбачний В. В.Ред. : Рогінська О. О.
РОКИ:
1969    1968    1967    1966    1965    1964    1963    1962    1961    1959    1958    1957    1956    1954   


7. [Літопис нот]


Літопис нот [Текст] = Летопись нот : орган державної бібліографії Української РСР / Книжкова палата УРСР ; Комітет по пресі при Раді Міністрів УРСР. - Харків : Книжкова палата України, 1970 - 1991. - Зміни у відомостях до назви з 1978: "Державний бібліографічний покажчик". - Зміни у підзаголов. даних: "Державний Комітет Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі" (від № 2 за 1972); "Державний Комітет Української РСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі" (з 1978). - Зміни у підзаголов. даних: "Книжкова палата УРСР імені Івана Федорова (від № 2 за 1973)"; Республіканське бібліографічно-видавниче об’єднання "Книжкова палата УРСР імені Івана Федорова" (від 1990) . - Починаючи з 1978 року видається з ISSN 0136–0914. - Щоквартальник з 1984. - Титульний аркуш паралельно укр. та рос. мовами. - Обкладинка двомовна у 1970–1983, з 1984 року – укр. мовою. - Новий дизайн обкладинки з 1990. - Выходит дважды в год

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
переименовано из Літопис музичної літератури (Шифр [Літопис муз. літератури])
В 1996г.Літопис нот = Music chronicle (Шифр Ж26797)
Ред. : Боса А. К.Ред. : Рогінська О. О.Ред. : Ручка А. І.Ред. : Багрянцева Л. М.Ред. : Тищенко В. П.Ред. : Коновалова Л. М.Ред. : Димарецька В. В.
РОКИ:
1991    1990    1989    1988    1987    1986    1985    1984    1983    1982    1981    1980    1979    1978    1977    1976    1973    1972    1971    1970   


 
Відділ музичних фондів
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського