Бази даних

Література з книгознавства - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
 Знайдено в інших БД:Картотека книгознавчих статей (1)Іноземні стародруки (3)Видання гражданського друку (1)Листівки періоду (1880-1945 рр.) (5)Рідкісні видання (35)
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=АНТОНОВИЧ$<.>+<.>A=ОМЕЛЯН$<.>+<.>A=МИКОЛОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 17
Представлено документи з 1 до 17
1.П4984/1

Антонович, Омелян Миколович (1914-2008).
Спогади [Текст] / О. М. Антонович. - К. : [б. в.], 1999. - 389 с. - (Сімейний архів).

Тематичний рубрикатор:


2.П291

Сецинский, Е. С.
Опись старопечатных книг : приложение к десятому выпуску "Трудов Подольского Церковного историко-археологического общества" / Е. С. Сецинский. - Каменец-Подольск : Тип. С. П. Киржацкого, 1904. - 105 с.

Тематичний рубрикатор:


3.П4984/2

Антонович, Омелян Миколович (1914-2008).
Спогади [Текст]. . Ч. 2 / О. М. Антонович. - Київ ; Вашингтон : Місіонер, 2003. - 568 с. : іл.

Тематичний рубрикатор:


4.П5069/1
Син України: Володимир Боніфатійович Антонович [Текст] : у 3.т. - К. : Заповіт, 1997 - .
Т. 1 : Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: Віктор Короткий, Василь Ульяновський. - 447с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Короткий, Віктор (упоряд.); Ульяновський, Василь (упоряд.); Антонович, Володимир Боніфатійович (1834-1908) (про нього)

5.П5069/2
Син України: Володимир Боніфатійович Антонович [Текст] : у 3.т. - К. : Заповіт, 1997 - 1997.
Т. 2 : Син України: Володимир Боніфатійович Антонович / упоряд.: Віктор Короткий, Василь Ульяновський. - 447с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Короткий, Віктор (упоряд.); Ульяновський, Василь Іринархович (упоряд.); Антонович, Володимир Боніфатійович (1834-1908) (про нього)

6.П837

Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси [Текст]. Вып. 1 (XVI ст.). Михаил Литвин, Б. де-Виженер, Л. Горецкий, Э. Ляссота / ред. В. Антонович ; пер. К. Мельник. - К. : Тип. Корчак-Новицкого, 1890. - III, 428 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Антонович, Владимир Бонифатиевич (1834-1908) (ред.); Мельник, К. (пер.)

7.П5531/3

Грушевський, Михайло Сергійович (1866-1934)
Твори : у 50 т. / голов. ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Львів : Світ, 2002 - 2012.
Т. 3 : Серія "Суспільно-політичні твори (1907-1914)" / Михайло Грушевський ; [упоряд. С. Панькова] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Львів : Світ, 2005. - 774 с. : іл., портр. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Сохань, Павло Степанович (1926-2013) (ред.); Панькова, Світлана Михайлівна (упоряд.); Грушевський, Михайло Сергійович (1866-1934) (портр.); Франко, Іван Якович (1856-1916) (портр.); Винниченко, Володимир Кирилович (1880-1951) (портр.); Хмельницький, Богдан Михайлович (1596-1657) (портр.); Дорошенко, Петро (1627-1698) (портр.); Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912) (портр.); Острозький, Костянтин Іванович (1460-1530) (портр.); Сагайдачний, Петро Кононович (гетьман Війська Запорізького ; 1582-1622) (портр.); Полуботок, Павло Леонтійович (гетьман Війська Запорізького ; 1660?-1724) (портр.); Бодянський, Осип Максимович (1808-1877) (портр.); Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861) (портр.); Костомаров, Микола Іванович (1817-1885) (портр.); Куліш, Пантелеймон Олександрович (1819-1897) (портр.); Кістяківський, Олександр Федорович (1833-1885) (портр.); Антонович, Володимир Боніфатійович (1834-1908) (портр.); Кониський, Олександр Якович (1836-1900) (портр.); Нечуй-Левицький, Іван Семенович (1838-1918) (портр.); Кониський, Георгій (архиєп. Білоруський ; 1717-1795) (портр.); Шкрібляк, Микола (гуцульський різьбяр) (портр.); Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

8.П3032 ; П3032(2

Матеріяли для біографії В. Б. Антоновича : (з приводу двадцятої річниці з дня його смерти) / Всеукр. акад. наук ; зібрав і зредагував акад. Дмитро Багалій. - У Київі : З друкарні Всеукр. Акад. Наук, 1929. - 129 с. - (Збірник історично-філологічного відділу ; № 92). - Бібліогр. в підрядк. прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Багалій, Дмитро Іванович (1857-1932) (уклад., ред.); Антонович, Володимир Боніфатійович (1834-1908) (про нього); Всеукраїнська академія наук

9.П2456(1)

Лебединцев, Феофан Гаврилович (1828-188).
Братства, их прежняя и нынешняя судьба и значение / Ф. Г. Лебединцев. - Кіевъ : Въ типографіи И. и А. Давиденко, 1862. - 39 с. - .

Тематичний рубрикатор:


10.П2456(2)

Лебединцев, Феофан Гаврилович (1828-188).
Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский : (из Киевских Губернских Ведомостей на 1861 г., №№16-22) / Ф. Г. Лебединцев. - Кіевъ : Въ Типографіи Кіевскаго Губернскаго Управленія, 1861. - 96 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Значко-Яворський, Михаил Карпович (Архимандрит Мелхиседек ; 1716-1809) (про нього)

11.П3304

Антонович, Михайло Дмитрович (1910-1954).
Студії з часів Наливайка / Михайло Антонович. - Прага : Видання українського історико-філологічного товариства у Празі, 1941. - 85, [1] с. - (Sociéte des sciences historiques et philologiques Ukrainienne á Prague).

Тематичний рубрикатор:


12.П2370

Лебединцев, Петр Гаврилович (1820-1896).
Описание Киево-Софийского кафедрального собора / П. П. Л. - Кіевъ : Тип. Е. Т. Кереръ, Большая Владимирская ул., д. Сетовой, 1882. - 101 с., [1] л. ил.


13.П2385

Четверта Академія пам'яті професора Володимира Антоновича : 26-27 березня 1998 року : доповіді та повідомлення : до 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. давньої і нової історії України ; упоряд., ред. Катренко А. М. - Київ : [б. в.], 1999. - 294 с. - 200 экз.


Дод. точки доступу:
Катренко, А. М. (упоряд., ред.); Антонович, Володимир Боніфатійович (1834-1908) (про нього); Київський університет ім. Тараса Шевченка. Історичний факультет. Кафедра давньої і нової історії України

14.П3270

Антонович, Михайло Дмитрович (1910-1954).
Пограничник Босий / Михайло Антонович ; Société des sciences histoques et philologiques Ukrainienne á Prague. - Прага : Видання українського історико-філологічного товариства у Празі, 1940. - 17, [1] с.


Дод. точки доступу:
Société des sciences historiques et philologiques Ukrainienne á Prague

15.П3398

Антонович, Володимир Боніфатійович (1834-1908).
Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович ; із переднім словом про життя та діяльність В. Антоновича, із портретом автора, образами гетьманів та увагами д-ра Мирона Кордуби. - Київ : Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1991. - 21, [3], 78-79, 74-75, [1], 70-71, 44-45, [1], 67, 48-49, 94-95, 52-53, 90-91, 56-57, 86, [1], 60-61, 82-83, 64-238 с., [13] с. іл. : ил., портр.


Дод. точки доступу:
Кордуба, Мирон Михайлович (1876-1947) (авт. предм.); Слабошпицький, Михайло Федотович (авт. післям.); Василюк, О. Д. (комент.); Гирич, Ігор Борисович (комент.); Антонович, Володимир Боніфатійович (1834-1908) (портр.); Сагайдачний, Петро Кононович (гетьман Війська Запорізького ; 1582-1622) (про нього ; портр.); Дорошенко, Михайло Дорошевич (гетьман Війська Запорізького ; ?-1628) (про нього ; портр.); Хмельницький, Богдан Михайлович (гетьман Війська Запорізького ; 1596-1657) (про нього ; портр.); Виговський І. О., Іван Остапович (гетьман Війська Запорізького ; 1616-1664) (про нього ; портр.); Хмельницький, Юрій (гетьман Війська Запорізького ; 1641-1685?) (про нього ; портр.); Тетеря, Павло (гетьман Війська Запорізького ; 1620/1622-1670) (про нього ; портр.); Брюховецький І. (гетьман Війська Запорізького ; 1623-1668) (про нього ; портр)

16.П3335 ; П3335(2

Антонович, Дмитро Володимирович (1877-1945).
Українське мистецтво : конспективний історичний нарис / Антонович Д. В. - Прага ; Берлін : Видавництво "Нова Україна", 1923. - 11, [1] с.


17.П3372

Гетьмани України : історичні портрети : збірник. - Київ : Журнал "Україна" ; Газета "Вечірній Київ", 1991. - 213, [3] с. : портр.


Дод. точки доступу:
Антонович, Володимир Боніфатійович (1834-1908); Хмельницький, Богдан Михайлович (гетьман Війська Запорізького ; 1596-1657) (про нього, портр.); Вишневецький, Дмитро Іванович (бл. 1517-1563/1564) (про нього, портр.); Сагайдачний, Петро Кононович (гетьман Війська Запорізького ; 1582-1622) (про нього, портр.); Виговський І. О., Іван Остапович (гетьман Війська Запорізького ; 1616-1664) (про нього, портр.); Хмельницький, Юрій Богданович (гетьман Війська Запорізького ; 1641–1685) (про нього, портр.); Тетеря, Павло (гетьман Війська Запорізького ; 1620/1622-1670) (про нього, портр.); Мазепа І. С., Іван Степанович (гетьман Війська Запорізького ; 1639-1709) (про нього, портр.); Брюховецький І. (гетьман Війська Запорізького ; 1623-1668) (про нього, портр.); Дорошенко, Петро (гетьман Війська Запорізького ; 1627-1698) (про нього, портр); Многогрішний, Дем'ян Ігнатович (гетьман Війська Запорізького ; 1631–1703) (про нього, портр.); Ханенко, Михайло Степанович (гетьман Війська Запорізького ; 1620–1680) (про нього, портр.); Орлик, Пилип Степанович (гетьман Війська Запорозького ; 1672 - 1742) (про нього, портр.); Полуботок, Павло Леонтійович (гетьман Війська Запорізького ; 1660?-1724) (про нього, портр.); Апостол, Данило (гетьман Війська Запорізького ; 1654–1734) (про нього, портр.)

 
Відділ стародруків та рідкісних видань
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського