Бази даних

Листівки періоду (1880-1945 рр.) - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>K=Установчі Збори<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 71
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Кл 0140

РСДРП. Киевский комитет.

РАЗРУШЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ ЛИБЕРАЛОВ [Листівка] : "Планы земцев устроить открытый, гласный съезд не выгорели ..." / РСДРП. Киевский комитет. – Киев: Тип. Киевск[ого] ком[итета Российской социал-демократической рабочей партии], 1904, нояб. – 1 арк. з зв. в 1 стп.; 28 х 9 см.

Анотація:

Заклик до скликання Установчих зборів народних представників.

Ключові слова: установчі збори.

Партії: РСДРП.

Слова перед назвою:

Российская социал-демократическая рабочая партия.

Гасло:

Пролетарий всех стран соединяйтесь!

Тираж: 8000 пр. пр.

Особи, згадані в тексті :

Святополк - Мирский.

Підписи: Киевский комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.

2.

Кл 0160

РСДРП. Харьковский комитет.

БРАТЬЯ-КРЕСТЬЯНЕ! [Листівка] : "Не выдержало и ваше терпение! Всколыхнулось многострадальное крестьянское море ..." / РСДРП. Харьковский комитет. – [Харків]: Тип. Харьковского комитета [Российской социал-демократической рабочей партии], 1905, май. – 1 арк. з зв. в 1 стп.; 28,5 х 9 см.

Анотація:

Про необхідність вступу селян до лав РСДРП ; заклик до скликання Установчих зборів.

Ключові слова: Установчі Збори.

Партії: РСДРП.

Слова перед назвою:

Российская социал[-]дем.[ократическая] рабочая партия.

Гасло:

Пролетарий всех стран соединяйтесь!

Звернення:

Братья-крестьяне!

Тираж: 10000 пр. пр.

Підписи: Харьковский комитет Российской социал - демократической рабочей партии.

3.

Кл 0165

РСДРП. Харьковский комитет.

К КРЕСТЬЯНАМ [Листівка] : " Крестьяне! 6-го августа объявлен новый царский указ ..." / РСДРП. Харьковский комитет. – Харьков: Тип. Харьковского комитета [Российской социал-демократической рабочей партии], 1905, авг., 24. – 1 арк. з зв. в 1 стп.; 30 х 18 см. – Текст затухаючий.

Анотація:

Про бойкотування виборів до 1-ої Державної думи та вимоги загального таємного голосування до всенародних Установчих зборів.

Ключові слова: вибори в 1-шу Державну Думу -- Установчі Збори.

Партії: РСДРП.

Гасло:

[Пролетарии всех] стран, соединяйтесь!

Тираж: 1000 пр. пр.

Підписи: Харьковский комитет Р.[оссийской] с.[оциал] - д.[емократической] р.[абочей] п.[артии].

Дефекти: Листівка деф.

4.

Кл 0166

Спілка української молоді.

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА УКРАИНСКОМ МИТИНГЕ 28 СЕНТЯБРЯ 1905 ГОДА В С[АНКТ] П[ЕТЕР] Б[УРГЕ]* [Листівка] : "Ми, українці зібравшись на перший український мітинг в Петербурзі ..." / Спілка української молоді. – [СПб. ?], 1905, верес., 28.**. – 2 арк. в 1 стп.; 15 х 20 см.

Анотація:

Про скликання Установчих зборів на основі загального, рівного виборчого права та автономію України.

Ключові слова: Установчі Збори.

Підписи: Спілка української молоді.

Особливості примірника: Листівка паралельно надрукована двома мовами укр. і рос.

.
5.

Кл 0336

Коалици[онный] Совет Киевского Студенчества.

ГРАЖДАНЕ-КРЕСТЬЯНЕ!!! [Листівка] : "Пали вековые цепи, которые натирали кровавые раны на теле крестьянина ..." / Коалици[онный] Совет Киевского Студенчества. – Киев: Електропеч[атня] И. Шенфельда, 1917, март, 21. – 1 арк. в 1 стп.; 29,5 х 18 см.

Анотація:

Заклик до селян вимагати від Установчих зборів проголошення демократичної республіки, передачі землі селянам.

Ключові слова: Установчі Збори.

Підписи: Коалиц[ионный] совет киевского студенчества.

6.

Кл 0341

Київський Виконавчий Комітет об'єднаних громадських организаций.

ДО СЕЛЯНСТВА НА УКРАЇНІ [Листівка] : "26 дня місяця лютого (февраля) цар Микола II, послухавши лихих порадників, своїх придворних, розпустив Державну думу ..." / Київський Виконавчий Комітет об'єднаних громадських организаций . – Київ: Друк. "Обновление", 1917, [не раніше берез., 27]. – 1 арк. з зв. в 1 стп.; 19,5 х 14 см.

Анотація:

Заклик до сумлінної праці, збереження порядку, про вибори до Установчих зборів.

Ключові слова: Установчі Збори.

Особи, згадані в тексті :

Микола II; Михайло (Романови); Шевченко Тарас.

Підписи: Київський виконавчий комітет об'єднаних громадських організацій (Киевский исполнительный комитет объединенных общественных организаций).

7.

Кл 0347 (Прим.: 2)

Коаліційна Рада Київського Студенства.

ВІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО! [Листівка] : "Впали вікові кайдани, [що] натирали криваві рубці на тілі селянина, прийшла пора розігнути зігнуті спини ..." / Коаліційна Рада Київського Студенства. – Київ: Електропеч[атня] И. Шенфельда, датовано за змістом [1917, берез. - квіт.]. – 1 арк. в 1 стп.; 29,5 х 18 см.

Анотація:

Звернення до селянства вимагати демократичної республіки, обирати селянські ради, відкривати українські школи.

Ключові слова: Установчі Збори -- студентство.

Підписи: Коаліційна рада київського студентства.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА.

8.

Кл 0399 (Прим.: 2)

Спільна Рада Полтавських українських поступових організацій.

ЩО СТАЛОСЯ В РОСІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ [Листівка] : "Здавна російське правительство, вкупі з царями, держало народ у неволі ..." / Спільна Рада Полтавських українських поступових організацій. – Полтава: Тип. И. Л. Фришберга, датовано за змістом [1917, берез. - квіт.]. – 1 арк. з зв. в 1 стп.; 32,5 х 11 см.

Анотація:

Про політичний момент та підготовку виборів до Установчих зборів.

Ключові слова: Установчі Збори.

Слова перед назвою:

Від спільної Ради полтавських поступових організацій.

Особи, згадані в тексті :

Распутін; Олексій; Михайло Олександрович (Романови).

Колективи, згадані в тексті:

Державна Дума; Велика Всенародня Рада (Установчі Збори) .

Підписи: Без підпису.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА.

9.

Кл 0440 (Прим.: 2)

Харьковский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов.

ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ! [Листівка] : "Рабочие и солдаты Петрограда свергли старое правительство, то правительство, которое веками ...". / Харьковский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. – Харьков: Тип. Т-ва потр[ебительских] о-в Юга России, [1917, квіт.]. – 1 арк. в 4 стп.; 30,5 х 22 см.

Анотація:

Заклик до селян створювати Ради селянських депутатів.

Ключові слова: Установчі Збори.

Гасло:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

датовано за змістом.

Підписи: Харьковский совет рабочих и солдатских депутатов.

Печатки: Е. ИВАНОВ (Прим.: 1,2); БІБЛІОТЕКА * ДЕРЖАРХУ ; Ц. А. Р. № ... (Прим.: 1).

10.

Кл 0594

Киевские организации: Российской Социал-Демократической Рабочей партии (объед. меньшевиков) Всеобщего Еврейского Рабочего Союза "БУНД", Социалистов-Революционеров и Польской Социалистической Партии (левица).

ТОВАРИЩИ И ГРАЖДАНЕ! [Листівка] : "Кто хочет, чтобы были изданы обязательные постановления о введение ..." / Киевские организации: Российской Социал-Демократической Рабочей партии (объед. меньшевиков) Всеобщего Еврейского Рабочего Союза "БУНД", Социалистов-Революционеров и Польской Социалистической Партии (левица). – [Київ], датовано за змістом [1917, вересень - жовтень]. – 1 арк. в 1 стп.; 20 х 18,5 см.

Анотація:

Заклик до виборців віддати голоси за загальний список соціалістичних партій № 1 [під час виборів до Установчих зборів].

Ключові слова: Установчі Збори.

Партії: РСДРП (объед. маньшевиков); "БУНД"; Социалисты-Революционеры; (Левица).

Слова перед назвою:

Голосуйте за список № 1.

Підписи: Киевские организации: Российской Социал-Демократической Рабочей Партии (объед[иненных] меньшевиков), Всеобщего Еврейского Рабочего Союза "БУНД", Социалистов-Революционеров и Польской Социалистическ[ой] Партии (левица).

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА.

11.

Кл 0498 (Прим.: 2)

ВСЕМ РУССКИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ КИЕВСКОЙ ГУБ[ЕРНИИ] О ЕДИНОМ РУССКОМ НАРОДЕ, О ЕДИНОМ РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ И О ЕДИНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ [Листівка] : "Тысячу лет наши предки считали себя русскими ...". – [Б. м.], датовано за змістом [1917, лип. - серп.]. – 2 арк. з зв. в 1 стп.; 27,5 х 19,5 см.

Анотація:

Програма позапартійного блоку та заклик віддати голоси під час виборів до Установчих зборів за його представників блоку. (Список №5).

Ключові слова: Установчі Збори.

Слова перед назвою:

От комитета внепартийного блока (союза) русских избирателей Киевской губернии.

Особи, згадані в тексті :

Троцкий (Бронштейн); Стеклов (Нахамкес); Каменев (Розенфельд); Зиновьев (Радомыльский)*; Нестор; Олег; Святослав; Ольга; Владимир; Ярослав Мудрый; Мстислав Тмутараканский; Владимир Мономах; Хмельницкий Богдан; Олексей Михайлович; Александр II (Романовы); Шульгин Василий Витальевич; Савенко Анатолий Иванович; Грушевский Сергей Григорьевич; Щеглов Борис Николаевич; Стороженко Андрей Владимирович; Яворский Фоедор Моисеевич; Демченко Григорий Васильевич; Григорович-Барский Константин Петрович; Говаров Павел Васильевич; Филоненко-Чоповский Мефодий Иосифович; Щибра Амвросий Андреевич; Москвичев Иван Федорович; Беркут Василий Николаевич; Мелешко Пантелеймон Васильевич; Боркута Иван Аполлонович; Гдешицкий Василий Савватьевич; Петров Григорий Иванович; Кутепов Родион Васильевич.

Підписи: Без підпису.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА.

12.

Кл 0538 (Прим.: 3)

КАК ВЫБИРАТЬ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ; ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА? [Листівка] : "Как известно, выборы уполномоченных в учредительное собрание должны производиться на основании ...". – Киев: Тип. И. И. Чоколова, датовано за змістом [1917, серп. - верес.]. – 1 арк. з зв. в 3 стп.; 44 х 22,5 см.

Анотація:

Про порядок виборів до Установчих зборів, характеристика демократичної республіки як форми правління.

Ключові слова: Установчі Збори -- демократична республіка.

Как выбрать в Учредительное Собрание.; Что такое демократическая республика?.

Підписи: Без підпису.

Печатки: Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 692 ; 1880 ; 693 (Прим.: 1-3).

13.

Кл 0562

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ИРКУТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ. №2 ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ [Листівка] / Иркутская губернская организация РСДРП. – [Б. м.], датовано за змістом [1917, верес. - жовт.]. – 1 арк. в 1 стп.; 11 х 9 см.

Анотація:

Список кандидатів до [Установчих зборів] по Іркутській виборчій окрузі.

Ключові слова: список РСДРП -- Установчі Збори.

Партії: РСДРП.

Особи, згадані в тексті :

Константинов Михаил Михайлович; Патлых Николай Павлович; Амброзевич Людвиг Юзефович; Черкунов Александр Николаевич; Ассар Герман Петрович; Трифонов Тимофей Трифонович; Гноев Константин Сергеевич.

Підписи: Без підпису.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА.

14.

Кл 0556 (Прим.: 3)

РСДРП. Киевская Организация.

ГРАЖДАНЕ КРЕСТЬЯНЕ! [Листівка] : "Вчера вы были рабами. Сегодня вы - свободные градане ..." / РСДРП. Киевская Организация. – [Київ], датовано за змістом [1917, верес. - жовт.]. – 1 арк. в 2 стп.; 30 х 14 см.

Анотація:

Заклик до єднання в волосних земельних комітетах для підготовки виборів до Установчих зборів.

Ключові слова: Установчі Збори.

Партії: РСДРП.

Слова перед назвою:

Цена 1 коп. Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия.

Особи, згадані в тексті :

Николай II (Романов).

Колективи, згадані в тексті:

Тимчасовий Уряд.

Підписи: Киевская организация Российской социал- демократической рабочей партии.

Печатки: Музей революції. ; Х. І. М. ; Центр. архив (Прим.: 1); ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА (Прим.: 2, 3).

15.

Кл 0559 (Прим.: 2)

Київська Окружна Комісія по виборах до Установчих Зборів.

ГРОМАДЯНЕ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ! [Листівка] : "Наближається день виборів до Всеросійських установчих зборів ..." / Київська Окружна Комісія по виборах до Установчих Зборів. – [Київ], датовано за змістом [1917, верес. - жовт.]. – 1 арк. в 1 стп.; 31 х 18 см.

Анотація:

Про завдання, що лежать перед Всеросійськими установчими зборами та заклик взяти участь у виборах.

Ключові слова: Установчі Збори.

Слова перед назвою:

Від Київської окружної комісії по виборах до Установчих зборів.

Підписи: Київська окружна комісія по виборах до Установчих зборів.

Печатки: Ц. А. Р. № (Прим.: 2).

16.

Кл 0560

Окружна по виборам в Установчі Збори Комісія.

ДО ВИБОРІВ В УСТАНОВЧІ ЗБОРИ. ОГОЛОШЕННЯ №1 ОКРУЖНОЇ ПО ВИБОРЧИМ СПРАВАМ КОМІСІЇ [Листівка] : "Громадяне! На 12-е листопада (ноября) призначені вибори в Установчі збори ..." / Окружна по виборам в Установчі Збори Комісія. – Полтава: Полтавська губернська друк., датовано за змістом [1917, верес.]. – 1 арк. в 2 стп.; 41 х 61 см.

Анотація:

Оголошення про умови та порядок виборів.

Ключові слова: вибори -- Установчі Збори.

Звернення:

Громадяне!

Підписи: Окружна по виборам в Установчі збори комісія.

Печатки: Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 257.

Особливості примірника: Надрукована паралельно двома мовами укр. і рос.

.
17.

Кл 0561

Партия Народной Свободы.

ДОВЕДЕМ СТРАНУ ДО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ! [Листівка] : "Нам нужно строить на развалинах старого строя ..." / Партия Народной Свободы. – М.: Тип. Т-ва А. И. Мамонтова, датовано за змістом [1917, верес. - листоп.]. – 1 арк. в 1 стп.; 47 х 29 см.

Анотація:

Заклик до єднання навколо Тимчасового уряду Росії.

Ключові слова: Установчі Збори.

Партії: Партия Народной Свободы.

Слова перед назвою:

От Партии народной свободы.

Звернення:

Граждане!

Колективи, згадані в тексті:

Тимчасовий Уряд.

Підписи: Без підпису.

Дефекти: Листівка деф.

18.

Кл 0563

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ИРКУТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ. №3 БЛОКА ИРКУТСКОЙ ГРУППЫ СИБИРСКИХ ОБЛАСТНИКОВ-АВТОНОМИСТОВ И ИРКУТСКОЙ ГРУППЫ ТРУДОВОЙ НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ [Листівка] : "Потанин Григорий Николаевич ..." / Блок Иркутской группы Сибирских Областников-Автономистов и Иркутской группы Трудовой Народно-Социалистической Партии. – [Іркутск], датовано за змістом [1917, верес. - жовт.]. – 1 арк. в 1 стп.; 11 х 9 см.

Анотація:

Список кандидатів до [Установчих зборів] по Іркутській виборчій окрузі.

Ключові слова: Установчі Збори -- список кандидатів.

Особи, згадані в тексті :

Потанин Григорий Николаевич; Яхонтов Георгий Владимирович; Серебрянников Иван Иннокентьевич; Воробьев Мамонт Васильевич; Лукин Степан Алексеевич; Кокоулин Константин Прокопьевич; Писарев Виктор Евграфович.

Підписи: Без підпису.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА.

19.

Кл 0564

КАНДИДАТСКИЙ СПИСОК В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ №1 УКРАИНСКОЙ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, УКРАИНСКОЙ СЕЛЯНСКОЙ СПИЛКИ И УКРАИНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ [Листівка] : "Грушевский Михаил Сергеевич ..." / Українська Партія Соціалістів-Революціонерів, Української Селянської Спілки та Української Соціал-Демократичної Робітничої Партії. – [Київ], датовано за змістом [1917, верес. - жовт.]. – 1 арк. в 2 стп.; 18 х 12,5 см.

Анотація:

Список №1 кандидатів до Установчих зборів.

Ключові слова: Установчі Збори -- список кадидатів.

Партії: Українська Партія Соціалістів-Революціонерів.; Українська Селянська Спілка; Українська Сціаль-Демократична Робітнича Партія.

Слова перед назвою:

Киевский избирательный округ.

Особи, згадані в тексті :

Грушевский Михаил Сергеевич; Ковалевский Николай Николаевич; Винниченко Владимир Кирилович; Севрюк Александр Александрович; Химерик Василий Феодосьевич; Стасюк Николай Михайлович; Степаненко Аркадий Степанович; Чечель Николай Фролович; Мандрыка Никита Иванович; Шаповал Никита Евфимович; Хамутовский Андрей Нилович; Ильченко Александр Пантелеймонович; Порш Николай Владимирович; Присяжнюк Василий Адрианович; Рохманюк Василий Игнатьевич; Ткаченко Михаил Степанович; Швец Федор Петрович; Донченко Сергей Авраамович; Котик Евмений Степанович; Пырховка Григорий Исаевич; Радчук Михаил Григорьевич; Драгомирецкий Антон Григорьевич; Бугея Иван Федорович; Кравец Никита Онуфриевич; Компаниец Николай Григорьевич; Кавуненко Павел Сидорович; Антонович Дмитрий Владимирович.

Підписи: Без підпису.

20.

Кл 0565

Российская Социаль-демократическая Рабочая Партия (Большевиков), П. С. Д. (Социал-демократии Польши и Литвы) и П. П. С. (Левицы).

КАНДИДАТСКИЙ СПИСОК В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ №12 РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ), П.С.Д. (СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ) И П.П.С. (ЛЕВИЦЫ). [Листівка] : "Пятаков Георгий Леонидович ..." / Российская Социаль-демократическая Рабочая Пртия (Большевиков), П. С. Д. (Социал-демократии Польши и Литвы) и П. П. С. (Левицы). . – [Київ], датовано за змістом [1917, верес. - жовт.]. – 1 арк. в 1 стп.; 17 х 11,5 см.

Анотація:

Список №12 кандидатів до Установчих зборів.

Ключові слова: Установчі Збори -- список кандидатів.

Партії: РСДРП(б); ПСД (Социал-Демократии Польши и Литвы); ППС (Левицы).

Слова перед назвою:

Киевский избирательный округ.

Особи, згадані в тексті :

Пятаков Георгий Леонидович; Урицкий Мойсей Соломонович; Дзержинский* Феликс Эдмундович; Фиалек Ипполит Михайлович; Пономарев Иван Михайлович; Сивцов Алексей Алексеевич; Ивинский Болислав Адамович; Дурач Теодор Чеславович; Грохульский Казимир Владиславович; Катакади Владимир Анастасьевич; Бош Евгения Готлибовна; Жук Дмитрий Иванович; Сегал Овсей Лейбович; Богданов Михаил Сергеевич; Норельцев Федор Трофимович; Фарбман Рафаил Борисович; Поляков Василий Дмитриевич; Соколов Александр Николаевич; Биберман (Маеров) Меер Мовшевич; Горбачев Емельян Григорьевич; Смирнов Иван Федерович; Щепанский Юзеф Францевич.

Підписи: Без підпису.

Печатки: Бібліотека Наукового Інституту Українського Книгознавства.

...
 
Відділ стародруків та рідкісних видань
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського