Бази даних

Листівки періоду (1880-1945 рр.) - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=ПЕТЛЮР$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 310
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Кл 0611

Українська Партія Соціалістів-Революціонерів. Комітет в Трапезонді.

ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ. НЕХАЙ ЖИВЕ ФЕДЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА І АВТОНОМІЯ УКРАЇНИ [Листівка] : "Українці і українки: вояки, хлібороби, і робітники до роботи! тяжкий і одповідальний день виборів до Всеросійських і Українських Установчих Зборів ..." / Українська Партія Соціалістів-Революціонерів. Комітет в Трапезонді. – [Трапезонд]: Тип. Г. Михайлиди, 1917, жовт., 18. – 1 арк. з зв. в 2 стп.; 42 х 28 см.

Анотація:

Заклик обирати до Всеукраїнських установчих зборів кандидатів від українських соціалістичних партій по виборчій окрузі Кавказького фронту.

Ключові слова: вибори -- Установчі Збори.

Партії: УПСР.

Українці і українки:вояки, хлібороби, і робітники до роботи!; Українці! / Партії Комітет; Нехай живе федеративна демократична Російська республіка і Автономія України!; Національний гімн; Українці!; Кирило-Мефодіевське Брацтво; Гімн гайдамаків (революціонерів).

Слова перед назвою:

Українська партія соціалістів-революціонерів

Звернення:

Українці і українки: вояки, хлібороби, і робітники до роботи!

Особи, згадані в тексті :

Петлюра; Христюк; Баклаженко; Хименко; Брова; Бігдан; Муленко; Таращук; Хмельницький Богдан; Виговський Іван; Дорошенко Петро; Мазепа Іван; Костомаров; Куліш; Шевченко Тарас; Наливайко; Павлюк; Федорович Тарас.

Підписи: Під першим і другим текстами підписи: Комітет партії ; під останніми- підпис: Комітет Укр.[аїнської] парт.[ії] с.[оціалістів]- р.[еволюціонерів] в Трапезонді.

2.

Кл 0657

ТОВАРИЩИ-СОЛДАТЫ. [Листівка] : "Товарищи солдаты революционной армии! На завоевание революции ...". – [Б. м.], датовано за змістом [1917, листоп. - груд.]. – 1 арк. в 2 стп.; 28,5 х 19 см.

Анотація:

Заклик підтримати на Україні владу народних комісарів Росії.

Ключові слова: народні комісари.

Особи, згадані в тексті :

Керенский; Петлюра.

Підписи: Без підпису.

3.

Кл 0577

Подольская Окружная по делам о выборах в Учредительное Собрание Комиссия.

СПИСКИ КАНДИДАТОВ ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПО ПОДОЛЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ [Листівка] : "Список №1. Украинская партия социалистов-революционеров ..." / Подольская Окружная по делам о выборах в Учредительное Собрание Комиссия. – [Вінниця]: Тип. Вин[ницкой] гор[одской] упр[авы], датовано за змістом [1917, верес. - жовт.]. – 1 арк. в 5 стп.; 42 х 52 см.

Анотація:

Списки кандидатів від політичних партій та суспільно-громадських організацій по Подільській виборчій окрузі до Всеросійських установчих зборів.

Ключові слова: списки кандидатів.

Слова перед назвою:

Подольская Окружная по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия.

Особи, згадані в тексті :

Григорьев Никифор Яковлевич; Мачушенко Владимир Исидорович; Николайчук Иван Маркович; Верхола Трофим Феодорович; Видыбида Петр Порфирьевич; Шиманович Иоанникий Иванович; Антонович Дмитрий Владимирович; Исаевич Дмитрий Григорьевич; Любинский Николай Михайлович; Блонский Пантелеймон Иосифович; Шевченко Мефодий Иоакимович; Ткач Петр Дмитриевич; Дудич Владимир Самуилович; Головчук Данил Иванович; Дячук Авксентий Фомич; Герасименко Антон Григорьевич; Литвицкий Николай Алексеевич; Петлюра Симон Васильевич; Косенко Илларион Федорович; Куцяк Петр Васильевич; Щирица Ефимий Онуфриевич; Хрестюк Павел Иоанникиевич; Крекотен Иван Фотиевич; Мазе Яков Исаевич; Сыркин Наум Соломонович; Гольдштейн Александр Мойсеевич; Ландер Фридель Евсеич; Зайдеман Арнольд Иосифович; Шлейфер Давид Шабцович; Раскин Мойсей Шмуилович; Шатц-Анин Макс Урьевич; Зильберфарб Моисей Исаакович; Гуменер Елиаш Аронович; Радбиль Ефим Вениаминович; Маклаков Василий Алексеевич; Шефтель Михаил (Мойсей) Исаакович; Нольде Борис Эммануилович; Ренненкампф Павел Николаевич; Бутенко Петр Эрастович; Юрьев Прокопий Евсевич; Ярошевич Андрей Иванович; Кричинский Ольгерд Константинович; Александров Павел Николаевич; Троцкий Евгений Аристахович; Бернштейн Иосиф Борисович; Стадник Павел Антонович; Рыжий ким Степанович; Эрлих Герш Мойсеевич; Рафес Мойсей Аронов- Гиршев; Золотарев Александр Иосевич; Заславский Давид Иосифович; Гельфан-Литвак Яков Семенович; Ниренберг Фейга Фроимовна; Оршанский Бер Менделев; Каган Борис Яковлевич; Слиозберг Генрих Борисович; Клейман Иосиф Александрович; Борохов Бер Мойсеевич; Бару Ной Исаакович; Авербух Гирш Борухов (Хашин); Дряхля Израил Гершович; Палатник Шмуль Бер Аврумов; Бейтельман Аврум Ицков; Липковский Ян Иосифович; Бартошевич Иоахим Иоахимович; Баранецкий Марьян Мечиславович; Шнарбаховский Феликс Николаевич; Смульский Стефан Карлович; Тыфчинский Игнатий Матвеевич; Трежецяк Леон Казимирович; Зелинский Станислав Стефанович; Снеховский Петр Станиславович; Липинский Франц Иосифович; Хоецкий Викентий Генрихович; Носалевский Казимир Александрович; Старжинский Сигизмунд Антонович; Горай Ян Августович; Знаменский Сергей Филимонович; Брамсон Леонтий Мойсеевич; Одинец Дмитрий Михайлович; Семенов Аверкий Иванович; Березин Михаил Григорьевич; Дзюбинский Владимир Иванович; Волк-Карачевский Василий Васильевич; Гендельман Яков Эммануилович; Кистер Юрий Павлович; Белоус Иван Александрович; Родштейн Иван Иванович; Пружанский Маркус Лейбович; Якунин Трофим Иванович; Даревский Авраам Самсонович; Левченко Андрей Романович; Чернявский Борис Георгиевич; Чижов Константин Васильевич; Старжевский Адриан Платонович; Зафт Аврум Нафтулович; Цуцупа Григорий Федорович; Спиридонова Мария Александровна; Агласов Владимир Алексеевич; Абрамов Василий Семенович; Рубанович Илья Адольфович; Пухтинский Николай Демьянович; Донской Дмитрий Дмитриевич; Гамалов Семен Артемьевич; Дорф Давид Яковлевич; Нестеренко Кирилл Данилович; Морейнис Лев Ко[н]стантинович; Патеновский Григорий Алексеевич; Лайнер Самуил Яковлевич; Иващенко Феодот Матвеевич; Ордынский Павел Павлович; Каражелясков Степан Константинович; Бей Василий Иванович; Богданов Лавр Гаврилович; Юровский Наум Исаакович; Прокофьев Михаил Викторович; Золотенко Николай Львович; Ревзина Вера Исааковна; Маркович Дмитрий Васильевич; Приходько Виктор Кондратьевич; Шиянов Григорий Сергеевич; Солуха Константин Григорьевич; Звоницкий Осип Осипович; Чернюк Григорий Илларионович; Бабляк Самуил Митрфанович; Подлесный Роман Никифорович; Шевчук Василий Самуилович; Кравченко Алексей Семенович; Скоблев Матвей Иванович; Слуцкий Израиль Яковлевич; Джугели Михаил Николаевич; Гвоздев Кузьма Антонович; Медведев Леонид Карпович; Градов-Матвеев Владимир Иванович; Беллавин Василий Алексеевич; Берциковский Александр Людвигович; Скрынников Александр Константинович; Ильницкий Сергей Андреевич; Харитон Мария Марковна; Девяткин Владимир Георгиевич; Мосевич Александр.

Колективи, згадані в тексті:

УПСР; УСДРП; Селянська Спілка.

Підписи: Без підпису.

Печатки: Ц. А. Р. № ; ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 1934.

Дефекти: Реставрована.

4.

Кл 0667

Военно-Революционный Комитет.

ВСЕМ СОЛДАТАМ 7 АРМИИ. ТОВАРИЩИ! [Листівка] : "Шайка контрреволюционеров и Центральной Украинской Радой ..." / Военно-Революционный Комитет. – Проскуров, 1917, дек., 11. – 1 арк. в 1 стп.; 34,5 х 14,5 см.

Анотація:

Заклик до червоноармійців виступати проти УЦР.

Ключові слова: Українська Центральна Рада -- революція 1917 р. -- війна РСФРР проти УНР 1917–1918 рр..

Звернення:

Товарищи!

Особи, згадані в тексті :

Петлюра; Каледин.

Підписи: В[оенно]-р[еволюционный] комитет.

5.

Кл 0677

Юго-Западный Фронт. Революционный комитет.

ВСЕМ ЧАСТЯМ 7-Й АРМИИ [Листівка] : "Товарищи солдаты революционной армии! На завоевания революции, на наше завоевание предпринято новое покушение ..." / Юго-Западный Фронт. Революционный комитет. – [Б. м.], датовано за змістом [1917, груд.]. – 1 арк. в 1 стп.; 42 х 12,5 см.

Анотація:

Заклик до солдатів 7-ої армії Південно-Західного фронту вести рішучу боротьбу з військами Петлюри.

Ключові слова: війна РСФРР проти УНР 1917–1918 рр..

Особи, згадані в тексті :

Керинский; Петлюра.

Підписи: Председатель рев[олюционного] ком[итета] 7 Ленсовский ; выбранный съездом комиссар VII армии Васятин ; комиссар Юго-Западного фронта Кузьмин.

6.

Кл 0726

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК ВЕСТНИКА УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. ТЕЛЕГРАММА [Листівка] : "Украина на пути к миру ...". – [Київ], [1918, лют.]. – 1 арк. в 2 стп.; 36,5 х 18,5 см.

Анотація:

Про мобілізацію сил на боротьбу з Центральною Радою і про сприяння французької та англійської місій у зносинах між Радянською Україною і Румунією ; про РНК поновлення мирних переговорів між Росією та Німеччиною.

Ключові слова: мирна угода.

Украина на пути к миру; Экстренно; Германские условия мира / внутренних дел Фон-Кюльман Министр.

Слова перед назвою:

Цена 10 коп.

Особи, згадані в тексті :

Петлюра; Берзин; Коцюбинский; Любицкий; Раковский; Гофман; Мартьянов.

Підписи: Без підпису.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА.

7.

Кл 0776 (Прим.: 2)

Директорія УНР.

НАКАЗ СЕЛЯНАМ 21 ЛИСТОПАДА 1918 РОКУ [Листівка] : "Селяне. Український Національний Союз, в який входять ріжні політичні партії ..." / Директорія УНР. – [Б. м.], 1918, листоп., 21. – 1 арк. в 1 стп.; 31 х 18 см.

Анотація:

Про складання перепису живого та мертвого інвентаря, відібраного у селян гетьманською владою, з метою відшкодування збитків.

Ключові слова: Директорія -- селянство.

Звернення:

Селяне!

Особи, згадані в тексті :

Винниченко В.; Петлюра С.; Андрієвський П.; Швець Ф.; Макаренко А.

Підписи: Голова Директорії В. Винниченко ; секретар П. Андрієвський.

Печатки: Ц. А. Р. № ; ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 608 ; 609.

8.

Кл 0865

Рада Народних Міністрів.

ЗАКОН ПРО ЛІСИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ [Листівка] : "Постанова Ради Міністрів ..." / Рада Народних Міністрів. – [Б. м.], 1919, січ., 10. – 2 арк. з зв. в 1 стп.; 21,5 х 12,5 см. – Машинопис ; текст затухаючий.

Анотація:

Про утворення лісового фонду, основи користування ним, органи державного лісоуправління.

Ключові слова: лісництво -- закон.

Постанова Ради Міністрів що-до Закону про ліси Української Народної Республіки від 10 Січня 1919 року. / В. Чеховський, М. ШаповалМ. Корчинський; Закон про ліси в Українській Народній Республіці / В. Винниченко, П. АндрієвськийС. Петлюра.

Слова перед назвою:

Офіціяльно

Підписи: Під першим текстом: Голова Ради Народних Міністрів В. Чеховський ; народний міністр земельних справ М. Шаповал ; державний секретар М. Корчинський ; під другим - Голова Директорії В. Винниченко ; члени: Петлюра , Андрієвський ; член- секретар Ф. Швець ; державний секретар М. Корчинський.

Печатки: Директорія Української Народної Республіки ; ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 311.

9.

Кл 0772

Болбочан (Отаман).

НАКАЗ № 3 [Листівка] : " З наказу головного атамана усіх військ Української Народної Республіки Симона Петлюри ..." / Болбочан, Літовчик. – Харків, 1918, листоп., 17. – 1 арк. в 2 стп.; 29,5 х 24 см.

Анотація:

Про повалення гетьманського уряду і встановлення уряду Директорії.

Ключові слова: Директорія -- гетьманство -- УНР.

Особи, згадані в тексті :

Скоропадский; Петлюра; Нельговський; Палій; Славгородський; Шидловський; Тімошенко.

Колективи, згадані в тексті:

Директорія; Добровольча Армія.

Підписи: Головнокомандуючий військами Української Народної Республіки на Харківщині, Полтавщині і Чернігівщині отаман Болбочан ; за начальника штабу армії Хорунжий Літовчик.

Печатки: Ц. А. Р. № ; ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 607 ; Центральный архив революции.

Дефекти: Листівка деф.

10.

Кл 0775

Директорія УНР.

НАКАЗ СЕЛЯНАМ 21 ЛИСТОПАДА 1918 Р [Листівка] : "Селяне. Український Національний Союз, в який входять ріжні політичні партії ..." / Директорія УНР. – [Б. м.], 1918, листоп., 21. – 1 арк. в 1 стп.; 31 х 18 см.

Анотація:

Про складання перепису живого та мертвого інвентаря, відібраного у селян під час гетьманської влади з метою відшкодування збитків.

Ключові слова: Директорія -- селянство.

Звернення:

Селяне!

Особи, згадані в тексті :

Винниченко В.; Петлюра С.; Андрієвський П.; Швець Ф.; Макаренко А.

Підписи: Голова Директорії В. Винниченко ; секретар П. Андрієвський.

Печатки: Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 1988.

Дефекти: Реставрована.

11.

Кл 0787

Директорія УНР.

НАКАЗ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ [Листівка] : "Довожу до відома армії постанову Директорії ..." / Директорія УНР. – [Б. м.], 1918, листоп., 26. – 1 арк. в 1 стп.; 30,5 х 18,5 см.

Анотація:

Про матеріальне забезпечення родин інвалідів та загиблих козаків ; про створення пам'ятника загиблим.

Ключові слова: Директорія -- армія УНР -- родини загиблих.

Наказ армії української Народної Республіки / Винниченко, ПетлюраШвець; Наказую начальникам окремих ... / Петлюра.

Підписи: Голова Директорії Винниченко ; члени: Петлюра, Швець.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова бібліотека АН УРСР Інв. № 606.

12.

Кл 0777

Директорія УНР.

НАКАЗ СЕЛЯНАМ №1 21 ЛИСТОПАДА 1918 Р [Листівка] : "Селяне! Український Національний Союз, в який входять ріжні політичні партії ..." / Директорія УНР. – [Б. м.], 1918, листоп., 21. – 1 арк. в 1 стп.; 32,5 х 18 см.

Анотація:

Про складання перепису живого та мертвого інвентаря, відібраного у селян під час гетьманської влади, з метою відшкодування збитків

Ключові слова: Директрія -- селянство.

Особи, згадані в тексті :

Винниченко В.; Петлюра С.; Андрієвський Т.; Швець Ф.; Макаренко А.

Підписи: Голова Директорії В. Винниченко ; секретар П. Андрієвський.

Печатки: Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 1987.

Дефекти: Листівка деф.

13.

Кл 0797

Директорія УНР.

ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ [Листівка] : "Громадяне! Широкі верство освітченого громадянства і наш многомільйонний народ завжди прагнули до того, щоб в згоді та любові жити з близькими по вірі і крові народом Великороським ..." / Директорія УНР. – [Б. м.], датовано за змістом [1918, листоп.]. – 1 арк. в 2 стп.; 31 х 26 см.

Анотація:

Про перехід верховної влади на Україні до Директорії.

Ключові слова: Директорія -- УНР.

Особи, згадані в тексті :

Скоропадський; Гербель; Кістяковський; Винниченко; Петлюра; Швець; Андрієвський; Макаренко.

Підписи: Без підпису.

Печатки: Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 258.

Дефекти: Листівка деф.

14.

Кл 0805

Інформаційне бюро Армії Української Народньої Республіки.

ОПОВІЩЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ [Листівка] : "Руський генерал Скоропадський вкупі з іншими генералами і панами ..." / Інформаційне бюро Армії Української Народньої Республіки. – [Б. м.], [1918, листоп. - груд.]. – 1 арк. в 1 стп.; 34,5 х 18 сим.

Анотація:

Заклик ставати до лав Українського республіканського війська для боротьби з урядом гетьмана П. Скоропадського.

Ключові слова: УНР -- гетьманство.

Оповіщення до Українського Народу / бюро Армії Української Народньої Республіки Інформаційне; Брати селяне й робітники! / бюро Армії Української Народньої Республіки Інформаційне.

Звернення:

Брати селяне й робітники!

Особи, згадані в тексті :

Скоропадський; Винниченко; Петлюра; Швець; Андрієвський; Макаренко; Вільгельм (Гогенцоллерн).

Підписи: Інформаційне бюро армії Української Народної Республіки.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова бібліотека АН УРСР Інв. № 2055.

15.

Кл 0818

СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ ПЕТЛЮРА [Листівка] : "Симон Васильович Петлюра, член Директорії й головний отаман всього війська ...". – [Київ]: Друк. Київської губерн[ської] народної управи, 1918, груд., 18. – 1 арк. в 2 стп. з іл.; 27 х 22 см.

Анотація:

Біографія Петлюри С. В.

Ключові слова: біографія Петлюри.

Епіграф:

Уривок з Євангелія: "І Я кажу тобі: - Симоне, / ти єсі Петр - і на камені / цьому збудую церкву мою, / і сила адова не покидає її.["]

Особи, згадані в тексті :

Скоропадський, Гарібальді; Петлюра симон Васильович.

Підписи: Головний Ком ..

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова бібліотека АН УРСР Інв. № 1932.

Дефекти: Реставрована.

16.

Кл 0824 (Прим.: 2)

Головна Управа Війська УНР.

НАКАЗ ГОЛОВНОЇ УПРАВИ ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. Ч. 27. 30 ГРУДНЯ 1918 РОКУ. (ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ) [Листівка] : "Де які частини Республіканського війська при трусах Німецьких ешалонів, котрі ідуть до дому з ріжних міст ..." / Головна Управа Війська УНР. – [Б. м.], 1918, груд., 30, 31. – 1 арк. з зв. в 1 стп.; 18 х 12 см.

Анотація:

Про заборону конфіскації майна німецьких солдатів на території Украни та про діяльність вищих військово-судових установ.

Ключові слова: військово-судові установи -- конфіскація майна -- наказ.

Наказ Головної Управи Війська Української Народної Республіки. Ч. 27. 30 грудня 1918 року. (По Генеральному Штабу) / Петлюра, ОсецькийВеденський; Наказ Головної Управи Війська Української Народної Республіки. Ч. 28. 31 грудня 1918 року. (По Головному Військово-Юридичному Управлінню) / Петлюра, ОсецькийВеденський.

Підписи: Головний отаман - Петлюра ; начальник штабу Головної команди - отаман Осецький.

Печатки: Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 1963 ; 1964 (Прим.: 1, 2).

17.

Кл 0864

Рада Народних Міністрів.

ЗАКОН ПРО ЛІСИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ [Листівка] : "Постанова Ради Міністрів ... Рада Міністрів Української Народньої Республіки постановила: 1. Долученний до цього ..." / В. Чеховський, М. Шаповал [и др.]; Рада Народних Міністрів. – [Б. м.]: [Вид-во] Центрального інформаційного бюро при Директорії УНР, 1919, січ., 10. – 3 арк. з зв. в 1 стп.; 32 х 20 см. – Машинопис ; текст затухаючий.

Анотація:

Про утворення лісового фонду основи користування ним, органи державного лісоуправління.

Ключові слова: лісництво -- закон.

Постанова Ради Міністрів що-до Закону про ліси Української Народної Республіки від 10-го Січня 1919 року. / В. Чеховський, М. ШаповалМ. Корчинський; Закон про ліси в Українській Народній Республіці / В. Винниченко, С. ПетлюраП. Андрієвський.

Слова перед назвою:

Офіціяльно.

Підписи: Під першим текстом: Голова Ради Народних Міністрів В. Чеховський ; народний міністр земельних справ М. Шаповал ; державний секретар М. Корчинський ; під другим - Голова Директорії В. Винниченко ; члени: Петлюра, Андрієвський ; член-секретар Ф. Швець ; державний секретар М. Корчинський.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова бібліотека АН УРСР Інв. № 310; [К ш] [АИШ о-во ЩКЛ...А...ФКИ № 7].

Дефекти: Реставрована.

18.

Кл 0869

Директорія Української Народної Республіки.

УНІВЕРСАЛ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ТРУДОВОГО СЕЛЯНСТВА [Листівка] : "Громадяне-труженики ! Визволивши Вас від тяжкого ярма гетьманського та московських панів, Директорія дає вам закони про землю та ліси ... / В. Винниченко [и др.]; Директорія Української Народної Республіки. – Київ, 1919, січ., 24. – 1 арк. в 2 стп.; 23 х 14,5 см.

Анотація:

Про упорядкування земельного питання в Україні.

Ключові слова: земельне законодавство.

Підписи: Директорія Української Народної Республіки: В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, Андрієвський, А. Макаренко ; міністр земельних справ М. Шаповал.

Печатки: ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова бібліотека АН УРСР Інв. № 1864.

19.

Кл 0885 (Прим.: 4)

Інформ[аційне] бюро армії УНР.

ГЕТЬ ЗРАДНИКІВ З АРМІЇ [Листівка] : "З верхів народної нашої армії залунав рішучий заклик до війська ..." / Інформ[аційне] бюро армії УНР. – Київ, 1919, січ., 24. – 1 арк. в 2 стп.; 31,5 х 22 см.

Анотація:

Заклик до козаків армії УНР карати зрадників та спекулянтів.

Ключові слова: армія УНР.

Особи, згадані в тексті :

Петлюра.

Підписи: Інформ[аційне] бюро армії УНР.

Печатки: Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 2457 ; 2458 (Прим.: 1, 2); Музей революції У.С.Р.Р. ; Х. І. М. ; Центр. архив ; Центральный архив революции ; Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 526 (Прим.: 3); Музей революції У.С.Р.Р. ; Х. І. М. ; Центр. архив ; Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 527 (Прим.: 4).

20.

Кл 0890 (Прим.: 4)

Винниченко, В.

ЗАКОН ПРО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ВІЙСЬКОВИХ [Листівка] : "Директорією Української Народної Республіки видано такий закон про поліпшення стану ..." / В. Винниченко, Ф. Швець, А. Макаренко, С. Петлюра. – Київ, 1919, січ., 25. – 1 арк. в 2 стп.; 33 х 31 см.

Анотація:

Про матеріальне забезпечення військових та пільги для членів їх сімей.

Ключові слова: армія УНР.

Підписи: Голова Директорії В. Винниченко ; члени: Ф. Швець, А. Макаренко, С. Петлюра.

Печатки: Музей революції У.С.Р.Р. ; Х. І. М. ; Центр. архив ; Центральный архив революции ; Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 1575 (Прим.: 1); Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 316 ; 317 (Прим.: 2, 3); Ц. А. Р. № ; ЦАОР МВД УССР * Харьков * БИБЛИОТЕКА ; Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 1587 (Прим.: 4).

...
 
Відділ стародруків та рідкісних видань
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського