Бази даних

Зарубіжна Україніка - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>U=Р$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 26
Представлено документи з 1 до 20
...
1.  4287 укр.

Герлінг, Д.
Дівчина, з котрою не женитися [Текст] / Д. Герлінг. - Нью Йорк : Око, 1965. - 35 с : іл. - (Ukrainian Library ; ч.13).

Тематичний рубрикатор:


2.  1495 укр.

Велигорський, М.
Наші лічничі рослини [Текст] : практичний підручник для пізнавання, збирання і сушення лічничих ростин з іл., описами, народн. назвами, календарем збирання і дод. про трійливі ростини / М. Велигорський. - Нью Йорк : Говерля, 1962. - 80 с : іл. - Поазбучний список недуг з поданням ростин, які при тих недугах помагають: с.60-69.-Покажч. рослин,назов,поміщених у кн.: с.70-72.-Покажч. ростин за лат.назвами: с. 73.

Тематичний рубрикатор:


3.  2505 укр.

Гончарів-Гончаренко, А.
Загальна гігієна [Текст] : скорочений курс / А. Гончарів-Гончаренко; Передм. В. Гармашова. - Прага : Укр. громад. видавн. фонд, 1924 (Друк. легіографія) . - 203 с. - Дод.: Огляд деякого приладдя, що його вживають при гігієнічних дослідах: с. 192-193.-Деякі практичні вправи з гігієни: с. 194-199.-Бібліогр.: с. 200. - Назви ст.: Повітря; Грунт; Вода; Шкіра; Одяг; Оселя; Віджива; Праця м'язів; Мікроорганізми та їх значення для гігієни.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Гармашов, В. (передм.)

4.  9911 укр.

Вуд-Елейн, М.
Що молода дівчина повинна знати [Текст] : написано з матерньою любов'ю і лікарським знанням / М. Вуд-Елейн; Вст. сл. авт. - [Б. м. : б. в.], б. р. - 92 с.

Тематичний рубрикатор:


5.  10251 укр.10517 укр.

Боровський, М.
Нарис історії сільсько-господарського шкільництва на Західньо-українських землях 1900-1944 [Текст] / М. Боровський; Вст. сл. М.Марунчака. - 2-е доп. вид . - Вінніпег : [б. в.], 1974. - 32 с. : іл. - (Літопис УВАН / УВАН ; ч. 28)
На обкл. список осіб у кн.
.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Марунчак, М. (передм.)

6.  9524 укр.

Данилюк, М.
На медичні теми [Текст] : лікарський довідник / М. Данилюк Вст. сл. авт ; Мовн. ред. В.Давиденко. - Ню Йорк ; Джерсі Ситі : Вид-во "Свобода", 1970. - 337 с. - Тит. арк. парал. англ. - Англ.- укр. мед. словн.: с. 293-337.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Давиденко, В. (мовн. ред.)

7.  9500 укр.10704 укр.

Данилюк, М.
Короткий англо-український медичний словник [Текст] / М. Данилюк; Ред. В.Давиденко ; Вст. завваги авт. - Нью Йорк ; Джерсі Ситі : Вид-во "Свобода", 1970. - 51 с. - Тит. арк. парал. англ.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Давиденко, В. (ред.)

8.  7185 укр.

Домашній лікар і провідник здоров'я [Текст] : вказівки, як стерегтися перед недугами, як собі в слабостях помагати й як уміло з лікарем співділати / Злад. N.Evans, T.Magan, G.Thomason. - Brrokfield : Pacific Press Publishing Association, 1923. - 883 с. : іл. - Заг. покажч.: с. 824-860.-Покажч. симптомів: с. 862-863.

Тематичний рубрикатор:


9.  4739 укр.

Матеріяли до історії української медицини [Текст]. Т. 1 / Гол. ред. В.Плющ. - Нью Йорк ; Мюнхен : Вид. Укр. лікарського т-ва Північної Америки, 1975. - 336 с : іл. - Тит. арк. парал. англ. - Рез. англ.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Плющ , В. (ред.)

10.  4740 укр.11010 укр.

Матеріяли до історії української медицини [Текст]. Т. 2 / Ред.-упоряд. М.Семчишин ; Гол. ред. П.Джуль. - Чікаго : Вид. Укр. лікарського т-ва Північної Америки, 1988. - Х, 298 с. : іл. - Тит. арк. парал. англ. - Бібліогр.: с. 285-286.-Імен. покажч.: с. 287-298.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Джуль, П. (ред.); Семчишин, М. (уклад.)

11.  9412 укр.11494 укр.

Літопис Української Повстанської Армії [Текст]. N.23. Медична опіка в УПА / Ред., вст. ст. М.Ріпецького. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1992. - 476 с. : іл. - Тит. арк. парал. англ. - Покажч.: с.431-460.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Ріпецький, М. (ред., передм.)

12.  3743 укр.10357 укр.11516 укр.

Логаза, М.
"Таке то в нас життя..." [Текст] : спогади. Промови. Есеї. Коментарі і вибране про охорону здоров'я / Вст. сл. Р.Осінчука. - Сиракюзи ; Нью Йорк : [б. в.], 1985. - 352 с. - Тит. арк. парал. англ. - Покажч. імен: с.339-349
На тит. арк. авт. не зазнач.
.

Тематичний рубрикатор:


13.  4722 укр.

Плющ, В.
Нариси з історії української медичної науки та освіти [Текст]. Кн.2 / Передм. авт. - Мюнхен : [б. в.], 1983 (Друк."Cicero") . - 372 с. : портр. - УВАН у Німеччині. - Список імен: с.349-369.

Тематичний рубрикатор:


14.  1986 укр.3920 укр.4724 укр.10367 укр.

Плющ, В.
Нариси з історії української медичної науки та освіти [Текст]. Кн.1. Від початків української державности до 19 ст / Передм. Н.Полонської-Василенко ; Українська Вільна Академія наук. - Мюнхен : [б. в.], 1970. - 342 с / УВАН У Німеччині). - Покажч. прізвищ та імен: с.311-340.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Полонська-Василенко, Н. (передм.); Українська Вільна Академія наук

15.  4780 укр.4781 укр.

Пасіка, В.
Думки і тіло [Текст] / Вст. сл. авт. - Торонто : [б. в.], 1976. - 240 с. : портр. - (НТШ ; ч.17). - Тит. арк. парал. англ.

Тематичний рубрикатор:


16.  11013 укр.

Пундій, П.
Визначні українські лікарі Західної України і діяспори [Біо-біліографічний довідник]. Зшиток 2 / П. Пундій. - Чікаго : Вид. Мед. архіву УЛТП, 1987. - 319 с. - (Хемічно-біологічна-медична секція / НТШ (ЗСА)).

Тематичний рубрикатор:


17.  11012 укр.

Пундій, П.
Визначні українські лікарі Західної України і діяспори [Біо-бібліографічний довідник]. Зшиток 1 / П. Пундій. - Чікаго : Вид. Мед. архіву УЛТП, 1987. - 160 с. - (Хемічно-біологічна-медична секція / НТШ (ЗСА)).

Тематичний рубрикатор:


18.  11014 укр.

Пундій, П.
Українські лікарі Західної України і діаспори [Біо-бібліографічний довідник]. Зшиток 3 / П. Пундій. - Чікаго : УЛТПА, 1988. - 504 с. - (Укр. медичний архів УЛТПА).

Тематичний рубрикатор:


19.  7640 укр.

Пундій, П.
Українські лікарі [Біо-бібліографічний довідник]. Кн.2. Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю / Ред., вст.ст.Я.Ганікевича. - Львів ; Чікаго : [б. в.], 1996. - 446 с. : іл / НТШ у Львові) / Укр. лікарське т-во Північної Америки) / Світова Федерація українських лікарських товариств). - Імен. покажч.: с.406-445
Есть автограф: Пундій, П. .

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Ганікевич, Я. (ред., передм.)

20.  7190 укр.

Пропам’ятна книга з нагоди 25-ліття УЛТПА (1950-1975) [Текст] / Вст. сл. Ю.Кушніра ; Гол. ред. Р.Осінчук. - Нью Йорк : [б. в.], 1975. - 398 с. : іл. - Укр. лікарське т-во Північної Америки. - Тит. арк. парал. англ.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Осінчук, Р. (ред.); Кушнір, Ю. (передм.)

...
 
Відділ зарубіжної україніки
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського