Бази даних

Зарубіжна Україніка - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>U=У$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 55
Представлено документи з 1 до 20
...
1.  5493 укр.

Біда, М.
Основи теорії економії [Текст] / М. Біда; Передм. авт. - Чікаго : [б. в.], 1963. - 230 с. - Бібліогр.: с.222-223 . - Назви розділів: Поняття політичної економії; Людські потреби; Організація продукції; Праця; Поняття капіталу; Теорія цінності й цін; Гроші, їхнє значення та функції; Торгівля та її значення; Поняття та значення транспорту; Поняття суспільного прибутку; Джерела та теорія проценту; Спожиття й ощадність; Форми капіталістичних підприємств - кооперативне підприємство й організація робітників і працедавців в обороні своїх інтересів; Кризи в народному господарстві; Історичний огляд економічної думки.

Тематичний рубрикатор:


2.  2135 укр.2738 укр.3042 укр.

Богданов, А.
Короткий виклад політичної економії [Текст] / А. Богданов; Пер. М.Д. - Нью Йорк : Вид. видавн. т-ва "Культура", 1920 (З друк. видавн.-друк. спілки "Робітник") . - 397 с.

Тематичний рубрикатор:


3.  570 укр.6187 укр.10420 укр.

Бочковський, О.
Нарід-собі [Текст] : шляхами національної самодопомоги серед різних народів / О. Бочковський. - Прага ; Подєбради : Т-во прихильників Укр. госп. академії, 1932. - 44 с.

Тематичний рубрикатор:


4.  2766 укр.

Васильїв, М.
Вступ до економічних наук [Текст] / М. Васильїв; Передм. авт. - Мюнхен : [б. в.], 1985. - 213 с. - (Підручники / УВУ ; ч.9). - Рез. нім. - Із змісту: Система економічних наук сучасності; Історія господарського розвитку людства; Історія розвитку економічної думки; Основні поняття і категорії політичної економії (продукція); Основні поняття і категорії політичної економії (обмін); Основні поняття і категорії (розподіл); Економічна і соціальна характеристика капіталістичного способу продукції; Критичний розгляд теоретичних настанов марксизму і большевизму як заперечення капіталістичного способу продукції і як ідеологічних основ побудови соціалістичного суспільства; Україна в системі комуністичного господарства совітської держави.
У кн. також відомості про автора.
.

Тематичний рубрикатор:


5.  1365 укр.

Бородаєвський, С.
Історія кооперації [Текст] / С. Бородаєвський; Переднє сл. авт. - Прага : Укр. громад. видавн. фонд, 1925. - 445 с. - Бібліогр.: с.435-439. - У кн. розд.: Головні питання; Предтечі кооперації; Великобританія; Франція; Німеччина; Австрія; Італія; Росія; Україна; Польща; Чехословаччина; Балканські країни; Бельгія; Швейцарія; Голандія; Скандинавські держави; Угорщина; Решта європейських країн; Америка; Азія; Африка; Австралія; Міжнародні кооперативні об'єднання.

Тематичний рубрикатор:


6.  669 укр.2565 укр.

Витанович, І.
Історія українського кооперативного руху [Текст] : із праць історично-філософіч. секції НТШ / І. Витанович. - Нью Йорк : Т-во укр. кооперації, 1964 (Друк. полігр. від ТУК) . - 624 с : іл. - Тит. арк. парал. англ. - Рез. англ. - Імен. і предмет. показник: с.615-620.-Бібліогр.: с. 605-613. - Із змісту: Політичні й суспільно-економічні умовини на українських землях в 2-ій пол. ХІХ і на поч. ХХ ст.; Перші громадські спроби економічної самооборони; Друга доба організаційних змагань і ідеологічного самопізнання українського кооперативного руху, від 1890-их років до Першої Світової війни; Розбудова кооперативної організації в роки визвольних змагань України 1917-1920; Руйнування кооперації за воєнного комунізму й відбудова в роки "НЕПу"; Розгром кооперативної організації в 30-х роках; Кооперативний рух на західньоукраїнських землях між двома світовими війнами; Українська кооперація в роках 2-ої світової війни (1939-1944); Кооперативний сектор Української РСР у повоєнній відбудові; Кооперативні організації української еміграції на шляхах "великої мандрівки" у вільних країнах її поселення; Погляд на контакти української кооперації з міжнародним кооперативним рухом; Спадщина великої мети.

Тематичний рубрикатор:


7.  5179 укр.

Десять років на службі Громади:1975-1985 [Текст] : ювілейне вид. / Укр. Брат. федерал. кредитової кооперативи в Бостоні. - Бостон : [б. в.], 1985. - 68 с : іл. - На обкл. назва парал. англ.

Тематичний рубрикатор:


8.  7463 укр.

Бойко, О.
Проект нового податкового закону [Текст] / О. Бойко. - Торонто : [б. в.], 1971. - 16 с. - (Б-ка Укр. канадськ. підприємців і професіоналів у Торонто).

Тематичний рубрикатор:


9.  10647 укр.

Винар, Б.
Економічний колоніялізм в Україні [Текст] / Б. Винар. - Париж : Націоналістичне вид-во в Европі, 1958. - 186 с.

Тематичний рубрикатор:


10.  11020 укр.

Гнатишак, М.
Державні гроші України 1917-1920 [Текст] : іл. іст.-іконограф. нарис / М. Гнатишак; Ред. С.Кітка ; Вст. ст. авт. - Клівленд : Укр. музей, 1973. - 356 с : іл / Видання "Укр. музею-архів" в Клівленді, Огайо ; вип. ч.15).

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Кітко, С. (ред.)

11.  1067 укр.1102 укр.

Винар, Б.
Українська промисловисть [Текст] : студія совєтського колоніялізму. Т.1. Праці іст-філософ. секції / Б. Винар; Перед. В.Тимошенка. - Париж : [б. в.], 1964 (Перша укр. друк. у Франції) . - 397 с. - (Записки / НТШ ; т. 175). - Тит. арк. парал. англ.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Тимошенко, В. (передм.)

12.  221 укр.1158 укр.2666 укр.

Винар, Б.
Матеріяли до історії економічних дослідів на еміграції (1919-1964) [Текст] / Б. Винар. - Мюнхен : [б. в.], 1965. - 119 с. - (Монографії / Укр. іст. т-во ; ч.1). - Тит. арк. парал. англ. - Імен. покажч.: с. 115-118.

Тематичний рубрикатор:


13.  1240 укр.

Винар, Б.
Розвиток економічної думки у Київській Русі [Текст] / Б. Винар. - Нью Йорк ; Мюнхен : Укр. іст. т-во, 1974. - 128 с. - Тит. арк. парал. англ. - Рез. англ. - Імен. покаж. с. 125-128.

Тематичний рубрикатор:


14.  4838 укр.4839 укр.

Жарський, Е.
Нариси економічної географії України [Текст]. Лекція 1 / Е. Жарський. - Б.м : [б. в.], б. р. - 96 с. : к. - (Шкільна Рада УККА) / Ун-т українозн. НТШ) / Пед. ін-т українозн).

Тематичний рубрикатор:


15.  10783 укр.

Драбатий, І.
До проблеми українського селянства та села в майбутньому у вільній Україні [Текст] / І. Драбатий. - Нью Йорк : [б. в.], 1967. - 44 с. : іл.

Тематичний рубрикатор:


16.  519 укр.

Зимовий похід: Слово групи лицарів Українського Залізного хреста [Текст] : ретроспективний огляд походу, опертий на працю ген. М.Омеляновича-Павленка. - Прага ; Нью Йорк : Stilus, 1940. - 51 с. : іл. - Тит. арк. парал. нім. - Бібліогр.: с. 45-48.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Омелянович-Павленко, М. (перс.)

17.  761 укр.

Мазуренко, В.
Економічна самостійність України в числах [Текст] / В. Мазуренко. - Відень ; Київ : [б. в.], 1921. - 65 с. : табл. - Дод.: Фабрична прмисловість України і Великоросії з таблицями (за 1910-1912 рр.): с. 51-65.

Тематичний рубрикатор:


18.  5876 укр.9856 укр.10574 укр.

Качор, А.
Денис Коренець [Текст] : начерк його життя та праці на тлі українського фахового шкільництва і сільсько-господарської кооперації в Західній Україні / А. Качор; Вст. ст. авт. - Вінніпег : Вид. Кооперативної громади, 1955. - 71 с. : портр.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Коренець, Д. (перс.)

19.  1756 укр.6880 укр.9775 укр.

Качор, А.
Господарство України в системі СССР [Текст] : (На тлі четвертої п'ятирічки) / А. Качор. - Вінніпег : Накладом Ком. укр. Канади, 1953. - 127 с.

Тематичний рубрикатор:


20.  10252 укр.

Качор, А.
Борис Мартос [Текст] : коротка розвідка його науково-економічної, політичної і загальногромадської праці / А. Качор; Ред. М. Мандрика. - Вінніпег : Накладом УВАН, 1977. - 31 с. : іл. - (Українські вчені / Ред. М.Мандрика ; ч. 17) / УВАН). - Тит. арк. парал. англ.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Мандрика, М. (ред.); Мартос, Б. (перс.)

...
 
Відділ зарубіжної україніки
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського