Бази даних

Зарубіжна Україніка - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: <.>U=Х$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 71
Представлено документи з 1 до 20
...
1.  4795 укр.10669 укр.

Відновлення Української Держави 1918 року [Текст] : зб. мат-лів із поясн. та вст. сл. / Зладив М. Бажанський. - Детройт : [б. в.], 1979. - 88 с : іл. - (Б-ка вид-ва "Снятин" ; ч.4). - У кн. також: Укр. Січові стрільці (список: с.77-78. Укр. Галицька Армія (список): с.79-82.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бажанський, М. (уклад.)

2.  7294 укр.

Горбачевський, В.
Конкордизм як новий варіант цивілізації [Текст] / В. Горбачевський. - Нью Йорк : [б. в.], 1965. - 36 с.

Тематичний рубрикатор:


3.  1969 укр.7801 укр.

Голоси звідтіля [Текст] : док-ти і мат-ли про становище політв'язнів у радянських концтаборах / Вст. ст. від вид-ва. - Б.м : Сучасність, 1975. - 74 с. - (Сусп.-політ.б-ка ; ч.22(41). Документи. Ч.12). - Тит. арк. парал. англ. - Із змісту: Заява З.Антонюка до ЦК КПРС; Заява З.Антонюка Прокуратурі Пермської обл.; Інтерв'ю з політичними в'язнями Пермського табору ( З.Антонюком, В.Балахоновим, С.Глузманом, І.Калинцем, І.Кандибою, Й.Мешенером, Є.Пришляком, І.Світличним, А.Хнохом, Б.Шахвердяном, Л.Ягманом); Звернення групи політв'язнів до ООН (Я.Сусленського, П.Каліпова, Ю.Гродецького, М.Бондара, А.Здорового, В.Калиниченка, С.Сапеляка); Заява М.Горбаля Прокуратурі РСФСР; Хроніка голодівки (1974 р., концтабір 389/35 на Уралі); Звернення до Комітету оборони прав людини; Заява С.Сапеляка, А.Турика і Д.Гринькова до М.Підгорного; Заява І.Стасів, С.Шабатури, М.Світличної, Н.Строкатої та Д.Гусяк з приводу Міжнародного року жінки; Заява Генеральному прокуророві СРСР Р.Руденкові С.Шабатури, І.Сеник, Н.Строкатої, Н.Світличної.-У кн. також згадка про політв'язнів: В.Стуса, В.Чорновола, М.Осадчого, Є.Сверстюка, Д.Шумука, В.Романюка, С.Караванського, І.Геля, А.Плюща.-У кн. фото політв'язнів: С.Шабатури, І.Стасів-Калинця, І.Сеник, І.Світличного, І.Калинця, В.Стуса, С.Глузмана, Й.Мешенера.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Антонюк, З.; Балахонов, В.; Глузман, С.; Калинець, І.; Кандиба, І.; Мешенер, Й.; Пришляк, Є.; Світличний, І.; Хнох, А.; Шахвердян, Б.; Ягман, Л.; Сусленський, Я.; Каліпов, П.; Гродецький, Ю.; Бондар, М.; Здоровий, А.; Калиниченко, В.; Сапеляк, С.; Горбаль, М.; Турик, А.; Гриньков, Д.; Стасів, І.; Шабатура, С.; Світлична, М.; Строката, Н.; Гусяк, Д.; Стус, В. (перс.); Чорновол, В. (перс.); Осадчий, М. (перс.); Сверстюк, Є. (перс.); Шумук, Д. (перс.); Романюк, В. (перс.); Караванський, С. (присв.); Гель, І. (перс.); Плющ, А. (перс.)

4.  4914 укр.10051 укр.

Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі [Текст] : ст. і мат-ли / Ін-т дослідження модерної історії України ; Ред. Л.Р.Винар, С.Пазуняк; Вст. сл. Л.Винара; Сл. до чит. М.Плав'юка. - Філядельфія ; Київ ; Вашингтон : Фундація ім.С.Петлюри в США; Велика фундація родини Фещенко-Чопівських, 1993. - 486 с. : іл. - Тит. арк. парал. англ. - Покажч. імен: с. 478-486. - Із змісту: Українська Народна Республіка і державотворчий процес української нації. /Л.Винар. Будівничі Народної Республіки; Надзвичайна сесія Української Народної Ради 10-го скликання 14-15 березня 1992 р. Доповіді і матеріали; Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі.Документи і джерела; Передача повноважень Державното Центру УНР в екзилі Президентові і Урядові Української держави; Історичні дослідження діяльності Уряду УНР; Джерела; Президенти УНР; Фотосвітлини будівничих УНР та діячів ДЦ УНР в екзилі.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Винар, Л. (ред.); Пазуняк, С. (ред.); Плав'юк, М. (передм.)

5.  7169 укр.7827 укр.

Голуб, В.
Україна в Об'єднаних Націях [Текст] : огляд історії прийняття та діяльності, з узгляднення міжнародно-правчої позиції та з деякими політичними висновками / В Голуб. - Мюнхен : Сучасна Україна, 1953. - 82 с. - (Мала політична б-ка ; ч. 3)
Відб. ст. з двотижневика "Сучасна Україна" чч.9, 10 11, 12, 13, 15, 17, 18 за 1953 рік.
.

Тематичний рубрикатор:


6.  11370 укр.

Завада, І.
Про що не вільно забувати, 22.1.1918/19 [Текст] / І. Завада. - Б.м : [б. в.], 1982. - 12 с. - (Ukrainica Exiliana ; № 13).

Тематичний рубрикатор:


7.  746 укр.

Історія української влади 1917-1919 [Текст] / Передм. В.Т. - Відень ; Київ : Накладом Укр. партії самостійників-соціялістів (У.Н.П.), 1920 (З друк. Мехітаристів у Відні) . - 30 с.

Тематичний рубрикатор:


8.  6148 укр.

Кандиба, О.
Сонце слави [Текст] / О. Кандиба; Вст. ст. від вид-ва. - [Б. м. : б. в.], 1947. - 16 с.

Тематичний рубрикатор:


9.  5714 укр.5755 укр.

Книш, З.
Варшавський процес ОУН на підложжі польсько-українських відносин тієї доби [Текст]. Т. 1 / З. Книш; Передм. авт. - Торонто : Срібна сурма, 1986. - 674 с / Наук.-дослідний ін-т ім.О.Ольжича). - Тит. арк. парал. англ.

Тематичний рубрикатор:


10.  2191 укр.

Марголін, А.
Державний устрій Сполучених Штатів Америки [Текст] / А. Марголін; Літ. ред. Ю.Шевельова. - Нью Йорк : УВАН у США, 1956. - 96 с. : фото.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Шевельов, Ю. (ред.)

11.  5331 укр.

Липинський, В.
Твори, архів, студії [Текст]. Т.2. Участь шляхти у Великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького / В. Липинський; Вст. ст. від ред. - Філядельфія : [б. в.], 1980. - 637 с. - (Історична секція / Східньо-Европейский дослідний ін-т) / Ред. Л.Білас). - Тит. арк. парал.англ.

Тематичний рубрикатор:


12.  159 укр.

Кузич-Березовський, І.
Жінка і держава [Текст] / І. Кузич-Березовський; Вст. сл. авт. - Варрен : Накладом Анастасії і Йосифа Білоусів, 1970. - 291 с. - Тит. арк. парал англ.

Тематичний рубрикатор:


13.  23 укр.3946 укр.4884 укр.

Міхновський, М.
Самостійна Україна [Текст] : програма Революційної Укр. Партії із 1900 року / М. Міхновський; Вст.ст. В.Шаяна. - Лондон : Від. Союзу укр. у Вел. Британії у Вольвергемптоні, 1967. - 32 с. - (Визволення України / Б-ка і музей ім.Т.Шеченка в Лондоні ; ч.1). - Тит. арк. парал. англ.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Шаян, В. (передм.)

14.  6437 укр.

Яковлів, А.
Український кодекс 1743 року "Права, по которым судится малороссійскій народ" [Текст] : його історія джерела та систематичний виклад змісту / А. Яковлів. - Мюнхен : Заграва, 1949. - 210 с. - (Записки НТШ / Праці іст.-філософ. акції ; т.159).

Тематичний рубрикатор:


15.  3171 укр.

Наукові записки [Текст]. Ч.6 / Ред. А.Білинський. - Мюнхен : [б. в.], 1963 (Друк. "Logos") . - 160 с. - (Ф-т права і сусп.-економ. наук / УВУ). - Тит. арк. парал. нім., англ. - Авт. ст.: Ю.Старосольський, В.Орелецький, Т.Сосновий, В.Дідович, Р.Верер, А.Білинський, Ю.Студинський та ін.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Старосольський, Ю.; Орелецький, В.; Сосновий, Т.; Дідович, В.; Верер, Р.; Білинський, А.; Студинський, Ю.; Білинський, А. (ред.)

16.  4422 укр.9860 укр.

Мірчук, П.
Українська державність, 1917-1920 [Текст] / П. Мірчук. - Філядельфія : [б. в.], 1967. - 400 с.

Тематичний рубрикатор:


17.  1044 укр.3932 укр.

Московські вбивці Бандери перед судом [Текст] : зб. мат-лів / Передм. С.Ленкавського ; Ред. Д.Чайковський. - Мюнхен : Укр. вид-во, 1965. - VI, 695, 24 с. : фото. - Бібліогр.: с.655-682.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Чайковський, Д. (ред.); Ленкавський, С. (передм.)

18.  2038 укр.

Падох, Я.
Міські суди в Україні після 1648 р [Текст] / Я. Падох. - Мюнхен : [б. в.], 1948 (Друк. кооп. вид-ва "Заграва") . - 47 с. - Рез. парал. англ., нім
Есть автограф: Падох,, Я. .

Тематичний рубрикатор:


19.  7381 укр.13965 укр.

Падох, Я.
Суди й судовий процес старої України [Текст] : нарис історії / Передм. авт ; Післясл. Б.Цюцюри. - Нью Йорк : [б. в.], 1990. - 128 с. - (Записки НТШ / Іст.-філософ. секція. ; т.209. Ч.5, Правнича комісія). - Тит. арк. парал. англ
Есть автограф: Падох, Я. .

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Цюцюра,, Б. (післям.)

20.  7448 укр.

Павлокомовіч, П.
Розвиток югославського федералізму [Текст] / П. Павлокомовіч. - Мюнхен : [б. в.], 1974 (Друк. "Logos") . - 60 с / Укр. техн.-госп. ін-т). - Тит. арк. парал. англ. - Рез. парал. англ. - Бібліогр.: с.56-60.

Тематичний рубрикатор:


...
 
Відділ зарубіжної україніки
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського