Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

...
1.

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

3.

БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

4.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

5.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

6.

БІБЛІОТЕКА ДВНЗ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДПУ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ"

7.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

8.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ БІОХІМІЇ ІМЕНІ О. В. ПАЛЛАДІНА

9.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

10.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ГАО НАН УКРАЇНИ

11.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. МАКСИМОВИЧА

12.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН УКРАЇНИ

13.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ ІМЕНІ М.П. СЕМЕНЕНКА НАН УКРАЇНИ

14.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

15.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

16.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ Г. І. ДЕНИСЕНКА

17.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

18.

БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

19.

БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

20.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського