Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лисенко Олександр Євгенович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0002805 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002805


Лисенко Олександр Євгенович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (1999) Релігійна ситуація на Україні в 1941-1946 рр.
 2. [Д] (1999) Релігійна ситуація на Україні в 1941-1946 рр.
 3. (1997) Звитяга і жертовність: українці на фронтах другої світової війни
 4. (1997) "Історичні зошити" (огляд видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя)
 5. (1998) Церковне життя в Україні. 1943-1946
 6. (2002) Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
 7. (2003) Бойові дії авіації в роки Великої Вітчизняної війни
 8. (2003) Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб
 9. (2003) Київ у дні нацистської навали: За документами радянських спецслужб
 10. (2003) Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії
 11. (2003) Шляхами перемоги (1941-1945 роки)
 12. (2004) Україна і Росія в історичній ретроспективі : Т. 2. Радянський проект для України
 13. (2005) Колабораціонізм на території рейхскомісаріату "Україна" та військової зони в період Другої світової війни
 14. (2005) Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт
 15. (2006) Пам'ять воєнної пори
 16. (2009) Голиш Григорій Михайлович: кандидат історичних наук, доцент
 17. (2009) Історія державної служби в Україні : Т. 2.
 18. (2009) ОУН і УПА в 1944 році. Документи : Ч. 1.
 19. (2009) ОУН і УПА в 1944 році. Документи : Ч. 2.
 20. (2010) Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Кн. 1.
 21. (2011) Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Кн. 2.
 22. (2012) Київ очима ворога
 23. (2012) "Люба моя Еллі!..." Листи, світлини та документи німецького чиновника з окупованого Іванкова (1942-1943 рр.)
 24. (2012) Непрочитані листи 1941-го
 25. (2013) Київські адреси сповіщень про загибель
 26. (2013) Румунський окупаційний режим та радянський рух Опору у південно-західному регіоні України і Молдавії (1941-1944 рр.)
 27. (2014) Боротьба за Україну в 1943-1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство
 28. (2014) Система органів місцевого управління на території рейхскомісаріату "Україна" та "військової зони". 1941-1944 рр.
 29. (2014) Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення
 30. (2015) Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 року під проводом Я. Рябченко
 31. (2015) Партизанські колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні
 32. (2015) Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень
 33. (2015) Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943-1944 роках
 34. (2015) Україна. Війна. Власна пам'ять: дослідження, документи, свідчення
 35. (2016) Книга пам'яті України. Звитяжці. Київська область : Т. 7. Місто Ірпінь. Селища міського типу Ворзель, Гостомель, Коцюбинське. Макарівський район. Миронівський район
 36. (2016) Людмила Павличенко - воїн, історик, громадянин
 37. (2017) Полиновий травень 44-го: дослідження, документи, свідчення
 38. (2018) Друга світова у спогадах : Кн. 1.
 39. (2018) Енциклопедія історії України : Т. 1-10 (А). Україна - українці
 40. (2018) Сучасний дискурс Другої світової війни в російській науковій літературі та публіцистиці

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Гуманітарний вісник
 2. Сторінки воєнної історії України

    Література:

 1. (2015) Олександр Євгенович Лисенко: доктор історичних наук, професор

    Наукова періодика:

 1. (2002) Нова модель зародження життя
 2. (2002) Пізнаючи Землю і Космос : академіку НАН України Е. В. Соботовичу — 75
 3. (2009) Проблематика Другої світової війни у сучасних вітчизняних військово-історичних дослідженнях
 4. (2010) Деякі проблеми джерельного забезпечення досліджень історії України періоду Другої світової війни
 5. (2010) Інформаційно-аналітичні документи органів ДПУ УСРР як джерело вивчення діяльності сільських активістів в умовах суцільної колективізації (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.)
 6. (2010) Повсякденна історія війни: методологічні нотатки
 7. (2010) Просвітянський рух на Наддніпрянщині в 1905–1919 роках
 8. (2010) Специфічні форми і методи боротьби радянських партизанів на території окупованої України
 9. (2010) Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій
 10. (2011) Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи
 11. (2011) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України
 12. (2011) Пам’ять про Другу світову в Україні як суспільний та світоглядний феномен
 13. (2011) Проблема оцінки діяльності ОУН та УПА: поле конфронтації або сфера порозуміння?
 14. (2012) Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946–1949 рр.)
 15. (2012) Дебреценсько-Ужгородська (Східно-Карпатська) стратегічна наступальна операція 1944 року
 16. (2012) Непомічений ювілей: роздуми навздогін 70-й річниці УПА
 17. (2012) "Окопне братство": фронтовий мікро-соціум у контексті воєнної повсякденності
 18. (2012) Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.)
 19. (2013) 24 залпи на честь визволителів Києва
 20. (2013) Битва за Дніпро
 21. (2013) Битва за Дніпро
 22. (2013) Сільські активісти Чернігівщини (кінець 1920–1930-ті рр.): типологія поведінки
 23. (2013) "Солдату зайвого майна не потрібно…": матеріально-побутове становище червоноармійців у 1939–1945 рр.
 24. (2013) Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України
 25. (2013) Український вимір Другої світової війни крізь призму історичної пам’яті
 26. (2013) Український національно-визвольний рух 30-50-х рр. ХХ ст.: суспільний контекст і науковий вимір
 27. (2013) Український самостійницький рух періоду Другої світової війни як військово-політичний феномен та об'єкт наукового пізнання
 28. (2014) Весняний наступ Українських фронтів
 29. (2014) За рік до Перемоги
 30. (2014) Завершальний етап визволення України
 31. (2014) Корсунь-Шевенківський - ключ до визволення Правобережної України
 32. (2014) Львівська фронтова наступальна операція: перемога з другої спроби
 33. (2014) Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України)
 34. (2014) Незасвоєний урок історії?
 35. (2014) Феноменологія українського самостійницького руху періоду Другої світової війни крізь призму політики пам’яті і суспільно-політичного життя
 36. (2015) Балатонська битва
 37. (2015) Битва за Берлін
 38. (2015) Важкий, звитяжний і жертовний шлях до Перемоги
 39. (2015) Демографічні втрати України у роки Другої світової війни
 40. (2015) Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни
 41. (2015) Деякі теоретичні аспекти дослідження проблем соціальної солідарності в період Другої світової війни
 42. (2015) Електронні періодичні видання зі славістики
 43. (2015) Заключний акорд Другої світової
 44. (2015) Застосування тренінгового методу при підготовці фахівців з соціальної роботи
 45. (2015) Проблема військового полону як предмет соціальної та усної історії. Деякі питання методології
 46. (2015) Протидія радянських спецслужб німецьким розвідці й контррозвідці на території України в 1941–1944 рр.
 47. (2015) Рецензія на монографію: Пекарчук В. М. Джерела духовності. Культура етноменшин України (1990–2000–і роки): монографія / В. М. Пекарчук. – Дніпропетровськ, 2014. – 475 с.
 48. (2015) Ціна перемоги і миру
 49. (2016) Методологічні аспекти дослідження історії українського національно-визвольного руху середини XX століття
 50. (2016) Тематичний збірник документів і матеріалів з історії Криму 1940–2015 років
 51. (2017) (Рец.) Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за ред. А.Г. Бульвінського. – Київ : ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2017. – 288 с.
 52. (2017) Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія
 53. (2017) Методологічні аспекти міждисциплінарних зв’язків у вивченні історії Другої світової війни
 54. (2017) Охорона вантажів та боротьба зі злочинністю на залізницях України в період німецько-радянської війни
 55. (2017) Україна у двох світових війнах: проблеми воєнної антропології
 56. (2018) Не шукаючи легких шляхів (слово про ювіляра)
 57. (2018) Протиправні дії радянських військовослужбовців як прояв соціальної девіації у 1944-1945 рр.
 58. (2018) Рецензія на монографію: Подобєд О. Українська планета ДіПі: культура та повсякдення. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 396 с.

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Церковне життя в Україні. 1943-1946
 2. (1999) Релігійна ситуація на Україні в 1941 - 1946 рр.
 3. (2002) Профспілки України у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр.
 4. (2003) Бойові дії авіації в роки Великої Вітчизняної війни
 5. (2003) Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії
 6. (2004) Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам'яті
 7. (2004) Україна і Росія в історичній ретроспективі : Т. 2. Радянський проект для України
 8. (2004) Українське питання в період Першої і Другої світових воєн: спроба порівняльного аналізу
 9. (2005) Підсумки Другої світової війни та Україна
 10. (2007) Тематика Другої світової війни на сторінках "Українського історичного журналу": історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі
 11. (2007) Українсько-польський конфлікт
 12. (2010) Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій
 13. (2011) Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи
 14. (2011) Історія великих страждань. Нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення
 15. (2012) Релігійні конфесії України як об'єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943 - 1945 рр.)
 16. (2013) Румунський окупаційний режим та радянський рух Опору у південно-західному регіоні України і Молдавії (1941 - 1944 рр.)
 17. (2013) Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України
 18. (2014) Боротьба за Україну в 1943 - 1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство
 19. (2014) Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України)
 20. (2014) Система органів місцевого управління на території рейхскомісаріату "Україна" та "військової зони". 1941 - 1944 рр.
 21. (2014) Черкащина на завершальному етапі Другої світової війни (історіософські та методологічні нотатки)
 22. (2015) Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 року під проводом Я. Рябченко
 23. (2015) Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 - на початку 1950-х рр.
 24. (2015) Подолання "міфу війни", або від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам'яті та сучасні виклики (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом)
 25. (2015) Протидія радянських спецслужб німецьким розвідці й контррозвідці на території України В 1941 - 1944 рр.
 26. (2015) Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943 - 1944 рр.
 27. (2016) Донбас 1943 - 1950 років: відновлення промислової і транспортної інфраструктури
 28. (2016) Про діяльність Німецько-Української комісії істориків
 29. (2016) Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р.
 30. (2017) Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині XIX - на початку XX ст.: ретроспективний аналіз російського імперського законодавства
 31. (2017) Сучасний дискурс Другої світової війни крізь призму публікацій "Українського історичного журналу" останнього десятиліття
 32. (2018) Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939 - 1945 рр.
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Лисенко Оксана Миколаївна (педагогічні науки)
 2. Лисенко Олег Борисович (фізико-математичні науки)
 3. Лисенко Олександр Анатолійович (геологічні науки)
 4. Лисенко Олександр Борисович (фізико-математичні науки)
 5. Лисенко Олександр Васильович (військові науки)
 6. Лисенко Олександр Васильович (історичні науки)
 7. Лисенко Олександр Віталійович (філософські науки)
 8. Лисенко Олександр Володимирович (технічні науки)
 9. Лисенко Олександр Володимирович (1960–) (фізико-математичні науки)
 10. Лисенко Олександр Євгенович (історичні науки)
 11. Лисенко Олександр Іванович (технічні науки)
 12. Лисенко Олександр Миколайович (політичні науки)
 13. Лисенко Олександр Миколайович (технічні науки)
 14. Лисенко Олександр Миколайович (філологічні науки)
 15. Лисенко Олександр Олексійович (технічні науки)
 16. Лисенко Олександр Юрійович (економічні науки)
 17. Лисенко Олександра Геннадіївна (технічні науки)
 18. Лисенко Олександра Миколаївна (філологічні науки)
 19. Лисенко Олександра Юріївна (педагогічні науки)
 20. Лисенко Олена Анатоліївна (медичні науки)
 21. Лисенко Олена Анатоліївна (філологічні науки)
 22. Лисенко Олена Володимирівна (юридичні науки)
 23. Лисенко Олена Вячеславівна (культурологія)
 24. Лисенко Олена Миколаївна (1964–) (біологічні науки)
 25. Лисенко Олена Миколаївна (юридичні науки)
 26. Лисенко Олена Михайлівна (соціологічні науки)
 27. Лисенко Ольга Валеріївна (технічні науки)
 28. Лисенко Ольга Василівна (медичні науки)
 29. Лисенко Ольга Вікторівна (економічні науки)
 30. Лисенко Ольга Михайлівна (соціологічні науки)
 31. Лисенко Ольга Олександрівна (юридичні науки)
 32. Лисенко Ольга Юріївна (архітектура)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського