Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бортник Сергій Юрійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0003265 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003265


Бортник Сергій Юрійович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2002) Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз
 2. [Д] (2002) Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз
 3. (1997) Методологія географічної науки
 4. (2002) Глобальне потепління і клімат України
 5. (2002) Глобальне потепління і клімат України
 6. (2003) Географи Київського університету
 7. (2003) Географічному факультету - 70
 8. (2011) Основи мінералогії та петрографії
 9. (2013) Географічному факультету - 80
 10. (2013) Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України. Концептуальні засади, методи і реалізація
 11. (2013) Постаті географічного факультету
 12. (2015) О. М. Маринич. Життя у служінні людям

    Наукова періодика:

 1. (2012) Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні
 2. (2013) З досвіду охорони природних ландшафтів у Польщі
 3. (2013) Ревіталізація ландшафту: креативний підхід до антропогенно перетворених ландшафтів на теренах Польщі
 4. (2013) Роль комплексних професійно спрямованих географічних практик у підготовці фахівців-географів
 5. (2014) До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромережі
 6. (2014) Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті
 7. (2014) Морфологічні особливості території Покуття
 8. (2014) Районування території басейну р. Дністер за особливостями рисунку ерозійноїмережі
 9. (2014) Типізація картографічних матеріалів морфоструктурного змісту
 10. (2014) Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження
 11. (2016) ХІІ з’їзд Українського географічного товариства

    Реферативна інформація:

 1. (2002) Глобальне потепління і клімат України
 2. (2002) Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз
 3. (2002) Проблема класифікації морфоструктур центрального типу
 4. (2004) Загальне геоморфологічне районування території України
 5. (2011) Основи мінералогії та петрографії
 6. (2012) Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні
 7. (2013) Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України. Концептуальні засади, методи і реалізація
 8. (2013) Постаті географічного факультету
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Бортник Сергій Геннадійович (технічні науки)
 2. Бортник Сергій Миколайович ()
 3. Бортник Сергій Миколайович ()
 4. Бортник Сергій Юрійович (географічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського