Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Погріщук Борис Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0004803 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004803


Погріщук Борис Васильович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2010) Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України
 2. [Д] (2010) Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України
 3. [К] (1999) Формування системи раціональних економічних відносин в агропромисловому виробництві (на прикладі підприємств АПК Тернопільської області)
 4. [К] (1999) Формування системи раціональних економічних відносин в агропромисловому виробництві
 5. (2005) Основи підприємництва. Практикум
 6. (2009) Організаційно-економічні засади ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу
 7. (2010) Економіка підприємства
 8. (2010) Економіко-математичне моделювання
 9. (2010) Маркетинг
 10. (2010) Промисловий маркетинг
 11. (2010) Регіональна економіка
 12. (2010) Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп'ютерний практикум
 13. (2011) Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
 14. (2012) Економіка підприємства
 15. (2012) Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
 16. (2015) Планування і контроль на підприємстві
 17. (2015) Регіональна економіка
 18. (2015) Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп'ютерний практикум
 19. (2016) Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум
 20. (2016) Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум
 21. (2018) Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум

    Наукова періодика:

 1. (2009) Державне регулювання і підтримка зернопродуктового підкомплексу України: ринкові аспекти
 2. (2009) Інвестиційний потенціал зернопродуктового підкомплексу: формування та напрями використання
 3. (2009) Інноваційна модель розвитку зернопродуктового підкомплексу України
 4. (2010) Кластерний підхід до організації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі
 5. (2010) Організаційно-економічні умови функціонування зернопродуктового підкомплексу України: аспекти оптимізації
 6. (2010) Світовий досвід розвитку виробництва, переробки та реалізації зернопродукції на інноваційній основі
 7. (2011) Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва
 8. (2012) Суспільно-економічне значення сільського розвитку в парадигмі соціально-просторових утворень
 9. (2013) Моделі впровадження системи контролю якості продукції олієжирового підкомплексу
 10. (2013) Стратегічний підхід до організації галузевого розвитку агропромислового комплексу
 11. (2013) Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств
 12. (2014) Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки
 13. (2015) Концептуальні засади забезпечення стратегічного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроорієнтованої економіки
 14. (2015) Мельник В. І. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України
 15. (2016) Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону
 16. (2016) Євроінтеграційні напрями сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств України в умовах економічних реформ
 17. (2016) Потенційні фактори активізації біоекономічного розвитку в контексті реформування національної економіки
 18. (2016) Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку аграрного сектора економіки
 19. (2017) Конкурентоспроможність аграрного сектору: детермінанти глобального поступу
 20. (2017) Організаційні та методичні аспекти внутрішнього контролю процесу виробництва продукції рослинництва
 21. (2017) Ретроспективний аналіз визначення якісного стану та оцінки земельних ресурсів
 22. (2018) Науково-інноваційна сфера як об’єкт формування інноваційної інфраструктури розвитку сучасного суспільства

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Формування системи раціональних економічних відносин в агропромисловому виробництві
 2. (2009) Організаційно-економічні засади ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу
 3. (2010) Економіка підприємства
 4. (2010) Економіко-математичне моделювання
 5. (2010) Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України
 6. (2010) Маркетинг
 7. (2010) Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації : Т. 1.
 8. (2010) Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації : Т. 2.
 9. (2010) Промисловий маркетинг
 10. (2012) Економіка підприємства
 11. (2013) Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств
 12. (2013) Теоретико-методологічні засади формування конкурентних переваг на регіональному рівні
 13. (2015) Планування і контроль на підприємстві
 14. (2015) Регіональна економіка
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського