Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бардась Артем Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005397 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005397


Бардась Артем Володимирович (1977)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Bardas Artem (англійська)
 • Бардась Артем Владимирович (російська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 01.01.10 - Дослідження операцій та теорія ігор
  • Галузь науки: Game Theory and Decision Science

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Амоша Олександр Іванович (1937–) (економічні науки) - вчитель

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2011) Теоретико-методологічні засади формування стратегії еколого-економічного управління продуктивними потоками шахт
  2. [К] (2004) Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти із врахуванням внутрішньої економічної ентропії
  3. (2009) Економічні зв'язки вугільної шахти як ентропійної системи
  4. (2010) Єдина Європа: перспективи розвитку
  5. (2010) Принципи екологічної паспортизації вуглевидобувних підприємств України в умовах реструктуризації галузі
  6. (2012) Менеджмент
  7. (2014) Менеджмент
  8. (2014) Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : Т. 2.
  9. (2016) Міжнародний менеджмент та логістика

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Економічний вісник Національного гірничого університету
  2. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління
  3. Менеджер

     Наукова періодика:

  1. (2005) До питання оцінки ентропії економічних мінісистем
  2. (2005) Роль міжкультурних взаємин при розробці ефективних стратегій управління спільними підприємствами
  3. (2006) Оптимізація використання ресурсів вуглевидобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків
  4. (2006) Оптимізація використання ресурсів вугледобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків
  5. (2008) Визначення раціональної границі видобування запасів корисних копалин на прикладі вугілля
  6. (2008) До питання оцінки перспектив членства України у Світовій організації торгівлі в контексті економічної глобалізації
  7. (2008) Екологічний аудит як передумова екологічної паспортизації вугільних шахт України
  8. (2008) Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах
  9. (2009) До питання екологічної паспортизації вугільних шахт
  10. (2009) Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт
  11. (2009) Економічні межі доцільності розміщення породи у виробках, що погашаються
  12. (2009) Модифікована оцінка конкурентоспроможності підприємства з видобутку запасів
  13. (2009) Особливості ліквідації вугільних шахт у старопромислових регіонах
  14. (2009) Побудова прогностичної моделі оцінки впливу природного середовища шахти на економічні показники
  15. (2009) Якість вугілля та визначення категорії "повнота вилучення запасів"
  16. (2010) Еколого-економічна оцінка можливостей відпрацювання залишкових запасів вугілля малими шахтами
  17. (2010) Параметри ентропійної природи вугільних шахт щодо впливу на довкілля та виробничі витрати
  18. (2010) Управление породными потоками с целью минимизации энтропийного влияния на окружающую среду
  19. (2011) Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці
  20. (2013) Визначення методів менеджменту в контексті сучасних управлінських парадигм
  21. (2013) Вплив гірничих робіт на техногенне руйнування ґрунтового покриву та екологічне використання земельних ресурсів
  22. (2013) Ділова гра "Девелопер" як інструмент впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес
  23. (2013) До оцінки впливу ресурсної ренти на розвиток підприємств титанової галузі України
  24. (2013) До питання формування сучасних парадигм менеджменту
  25. (2013) Науково-технічні принципи впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних геотехнологій
  26. (2013) Формалізація дій керівників організації як результат процесу управління
  27. (2015) Механізм формування інноваційної еколого-економічної стратегії вуглевидобувного підприємства
  28. (2016) До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень
  29. (2017) Тенденції управління ланцюгами постачань в умовах глобалізації

     Реферативна інформація:

  1. (2004) Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти із врахуванням внутрішньої економічної ентропії
  2. (2007) Формування ентропійних потоків у процесі видобутку та переробки вугілля
  3. (2009) Економічні зв'язки вугільної шахти як ентропійної системи
  4. (2010) Єдина Європа: перспективи розвитку
  5. (2010) Принципи екологічної паспортизації вуглевидобувних підприємств України в умовах реструктуризації галузі
  6. (2011) Теоретико-методологічні засади формування стратегії еколого-економічного управління продуктивними потоками шахт
  7. (2012) Менеджмент
  8. (2014) Менеджмент
  9. (2014) Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : Т. 2.
  10. (2016) Міжнародний менеджмент та логістика
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Бардась Артем Володимирович (1977–) (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського