Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Козловський Сергій Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005611 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005611


Козловський Сергій Володимирович (1978)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Kozlovskyi Serhii (англійська)
 • Kozlovsky Serhiy (англійська)
 • Козловский Сергей Владимирович (російська) • Наукове звання: професор
   Галузь науки: економіка, управління, моделювання, прогнозування

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Родина:
  1. Козловський Андрій Володимирович (технічні науки) - брат
  2. Козловський Володимир Олександрович (1950–) (економічні науки) - батько

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2011) Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю
  2. [Д] (2011) Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю
  3. [К] (2003) Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
  4. (2005) Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні
  5. (2005) Організація виробництва : Ч. 2.
  6. (2006) Фінансова математика
  7. (2007) Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України
  8. (2008) Управління регіональними інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі
  9. (2010) Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю
  10. (2013) Управління економічними відносинами підприємств молокопродуктового підкомплексу аграрної галузі України
  11. (2015) Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності
  12. (2016) Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону
  13. (2017) Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем
  14. (2017) Міжнародний бізнес

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Економіка та держава

     Наукова періодика:

  1. (2010) Cтратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем
  2. (2010) Методичні основи розробки системи індикативного планування в регіоні
  3. (2010) Роль стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами розвитку сучасних економічних систем
  4. (2010) Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем
  5. (2012) Енергозбереження та енергоефективність – основні напрями забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС
  6. (2012) Основні тенденції розвитку вітчизняного молочного виробництва в умовах ринку
  7. (2012) Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні
  8. (2012) Регіональні особливості формування ринку землі сільськогосподарського призначення (за матеріалами Вінницької області)
  9. (2012) Систематизація макроекономічних факторів впливу на стійкість економіки України
  10. (2012) Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави
  11. (2012) Устойчивость экономики как фактор безопасности и развития государства
  12. (2013) Концепція стійкості економічної системи як фактор розвитку економіки держави
  13. (2013) Сучасні теоретико-методологічні підходи до формування системи бюджетного управління
  14. (2014) Managing the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine
  15. (2014) Моделювання та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі теорії не чіткої логіки
  16. (2014) Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України
  17. (2014) Управління регіональною продовольчою безпекою на основі інноваційного методу моделювання — нечіткої логіки
  18. (2014) Устойчивость развития аграрной отрасли региона как фактор экономического роста Украины
  19. (2015) Стратегічний аналіз факторів регіональної економічної безпеки аграрної галузі
  20. (2015) Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "економічна безпека" та складових економічної безпеки України
  21. (2015) Управление региональной продовольственной безопасностью на основе современных методов моделирования
  22. (2015) Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання
  23. (2016) Інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України
  24. (2016) Моделювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області засобами теорії нечіткої логіки
  25. (2016) Формування алгоритму розробки комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі
  26. (2017) Conceptual approach to ensure the sustainability and development of the agricultural sector in the region of Ukraine
  27. (2017) The methods of state regulation of sustainable development of agrarian sector in Ukraine
  28. (2017) Забезпечення стійкості сучасної економічної системи — основа економічного розвитку держави
  29. (2017) Класифікація ризиків забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України
  30. (2017) Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку
  31. (2017) Моделювання та прогнозування рівня державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні на основі теорії нечіткої логіки
  32. (2017) Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства)

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Математичне моделювання економічних процесів на основі теорії рефлексивності
  2. (2001) Математичне моделювання стану валютного ринку на основі нечіткої логіки
  3. (2002) Прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
  4. (2003) Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
  5. (2005) Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні
  6. (2005) Організація виробництва : Ч. 2.
  7. (2006) Фінансова математика
  8. (2007) Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України
  9. (2008) Управління регіональними інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі
  10. (2009) Ідентифікація галузей народного господарства за ступенем їх впливу на статичну стійкість і економічні цикли
  11. (2009) Типологія моделей розвитку сучасних економічних систем
  12. (2010) Економічна політика як базовий елемент механізму управління чинниками розвитку сучасних економічних систем
  13. (2010) Концептуальні засади побудови системи підтримки прийняття інвестиційних рішень в агропромисловому комплексі України
  14. (2010) Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю
  15. (2011) Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем
  16. (2011) Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем
  17. (2011) Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю
  18. (2012) Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави
  19. (2013) Управління економічними відносинами підприємств молокопродуктового підкомплексу аграрної галузі України
  20. (2014) Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України
  21. (2015) Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності
  22. (2015) Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання
  23. (2016) Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону
  24. (2016) Формування алгоритму розробки комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі
  25. (2017) Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем
  26. (2017) Міжнародний бізнес
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Козловський Сергій Володимирович (1978–) (економічні науки)
  2. Козловський Сергій Іванович (фізико-математичні науки)
  3. Козловський Сергій Орланович (історичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського