Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Москвич Лідія Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006199 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006199


Москвич Лідія Миколаївна
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2011) Проблеми підвищення ефективності судової системи
 2. [К] (2003) Організаційно-правові проблеми статусу суддів
 3. [К] (2003) Організаційно-правові проблеми статусу суддів
 4. (2004) Статус судді
 5. (2004) Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз
 6. (2007) Організація судових та правоохоронних органів
 7. (2008) Порівняльне судове право
 8. (2009) Організація судової влади в Україні
 9. (2009) Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)
 10. (2011) Ефективність судової системи: концептуальний аналіз
 11. (2012) Тематика курсових робіт з організації судових та правоохоронних органів і методичні поради до їх виконання
 12. (2013) Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Основи прокурорської діяльності"
 13. (2013) Організація судових та правоохоронних органів
 14. (2013) Програма навчальної дисципліни "Судове право"
 15. (2015) Актуальні проблеми судового права
 16. (2016) Організація судових та правоохоронних органів : Ч. 1. Основи судоустрою України
 17. (2016) Організація судових та правоохоронних органів : Ч. 2. Основи правоохоронної та правозахисної діяльності
 18. (2016) Проблеми реформування прокуратури : Т. 1.
 19. (2016) Проблеми реформування прокуратури : Т. 2.
 20. (2017) Актуальні проблеми судового права : Т. 1.
 21. (2017) Актуальні проблеми судового права : Т. 2.
 22. (2017) Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів (1987-2017)
 23. (2018) Актуальні проблеми судового права
 24. (2018) Організація судових та правоохоронних органів : Ч. 1. Основи судоустрою України
 25. (2018) Організація судових та правоохоронних органів : Ч. 2. Основи правоохоронної та правозахисної діяльності
 26. (2018) Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні
 27. (2019) Організація та діяльність органів прокуратури України
 28. (2019) Правові основи судового адміністрування та судової діяльності

    Наукова періодика:

 1. (2009) До питання про проблеми судової реформи
 2. (2009) Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні
 3. (2010) Гносеологічні ознаки судової системи
 4. (2010) До питання практики оцінки якості судових систем
 5. (2010) Критерії оцінювання ефективності судової системи
 6. (2010) Принципи ефективної судової системи
 7. (2010) Професіоналізм суддів як передумова побудови ефективної судової системи
 8. (2011) До питання удосконалення статусу суддів як складового елементу системи заходів підвищення ефективності судової системи
 9. (2011) Інституціонально-правове оформлення судової системи
 10. (2011) Методологічні засади судової реформи в Україні
 11. (2011) Напрями оптимізації судоустрою України
 12. (2011) Поняття і зміст ефективності судової системи
 13. (2011) Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
 14. (2011) Типологія судових систем
 15. (2012) Концепція оцінки ефективності судової системи
 16. (2012) Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду
 17. (2012) Україні потрібна концепція судового управління
 18. (2013) Принцип стабільності судової системи
 19. (2013) Проблеми кадрової політики судової влади
 20. (2013) Стабільність судової практики як стандарт функціонування системи правосуддя
 21. (2014) Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання
 22. (2015) Актуальні проблеми судового права: огляд міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна
 23. (2015) Корупційні детермінанти в судовій системі України
 24. (2016) Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні
 25. (2017) Правове положення адвоката іноземної держави в Україні
 26. (2017) роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної вторинної правової допомоги в Україні
 27. (2017) Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні
 28. (2018) Довіра до суду: стан та інструменти впливу
 29. (2018) Правові інструменти підвищення авторитету суду

    Реферативна інформація:

 1. (2002) Деякі проблеми добору кандидатів на посаду судді
 2. (2002) Міжнародна науково-практична конференція з проблем та перспектив судової реформи в Україні
 3. (2002) Правосуб'єктність судді: сутність та зміст
 4. (2003) Організаційно-правові проблеми статусу суддів
 5. (2004) Статус судді: питання теорії та практики
 6. (2004) Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз
 7. (2007) Організація судових та правоохоронних органів
 8. (2008) Порівняльне судове право
 9. (2009) Організація роботи суду в Україні
 10. (2009) Організація судової влади в Україні
 11. (2009) Особистісні якості судді в системі забезпечення ефективності судової системи
 12. (2009) Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)
 13. (2011) Ефективність судової системи: концептуальний аналіз
 14. (2011) Проблеми підвищення ефективності судової системи
 15. (2013) Організація судових та правоохоронних органів
 16. (2013) Проблеми кадрової політики судової влади
 17. (2015) Актуальні проблеми судового права
 18. (2016) Проблеми реформування прокуратури : Т. 1.
 19. (2016) Проблеми реформування прокуратури : Т. 2.
 20. (2017) Актуальні проблеми судового права : Т. 1.
 21. (2018) Організація судових та правоохоронних органів : Ч. 1. Основи судоустрою України
 22. (2018) Організація судових та правоохоронних органів : Ч. 2. Основи правоохоронної та правозахисної діяльності
 23. (2019) Правові основи судового адміністрування та судової діяльності
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського