Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дорош Йосип Мирославович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006501 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006501


Дорош Йосип Мирославович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2012) Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку
 2. [Д] (2012) Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку
 3. [К] (2007) Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель
 4. [К] (2007) Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель
 5. (2007) Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель
 6. (2007) Про підсумки соціально-економічного розвитку в сфері земельних відносин у Київській області за 1991-2006 роки
 7. (2010) Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів фінансово-економічної глобалізації (державний і регіональний виміри)
 8. (2011) Земельна реформа на регіональному рівні (На прикладі Київської області за 1991 - 2011 рр.)
 9. (2011) Напрями підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування на регіональному рівні (на прикладі Київської області)
 10. (2011) Теоретико-методологічні основи розвитку земельних відносин в Україні
 11. (2012) Розвиток земельних відносин та системи землекористування в Україні: теорія, методологія і практика
 12. (2016) Теоретико-методологічні засади формування обмежень у використанні земель та обтяжень прав на земельні ділянки
 13. (2017) Теоретичні засади землевпорядного процесу
 14. (2017) Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні
 15. (2018) Землевпорядний процес

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель

    Наукова періодика:

 1.  Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, Київ
 2. (2010) Методологічні підходи до інституціоналізації формування сталого землекористування
 3. (2011) Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення
 4. (2011) Модель капіталізації земельних ресурсів Київського регіону до 2025 року
 5. (2011) Окремі аспекти вдосконалення земельної політики в Україні щодо адміністрування земельних відносин та системи землекористування
 6. (2011) Про основні проблеми та напрями раціоналізації землекористування на сучасному етапі земельної реформи
 7. (2011) Прогнозування розвитку земельних відносин залежно від зміни структури регіонального землекористування
 8. (2012) Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку
 9. (2012) Землеустрій як основний механізм формування земельних відноси в умовах трансформаціиної економіки
 10. (2012) Напрями удосконалення екологічної політики??в галузі земельних відносин
 11. (2014) Інститути сільськогосподарського землекористування, проблеми функціонування та шляхи їх вирішення
 12. (2014) Місце і роль схеми землеустрою в системі прогнозування та планування використання і охорони земель
 13. (2015) Державні стандарти, нормии і правила як механізм формування інституціонального середовища територіального планування землекористування
 14. (2015) Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту
 15. (2015) Методологічні підходи формування ринку оренди земель сільськогосподарського призначення
 16. (2016) Методологічні основи встановлення обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельну ділянку в процесі землеустрою
 17. (2016) Наукове обґрунтування сутності понять "обмеження у використанні земель" і "обтяжень прав на земельну ділянку"
 18. (2017) Особливості методологічного процесу формування обмежень у використанні земель і земельних ділянок
 19. (2017) Теоретичні поняття "землевпорядний процес", "землевпорядна процедура" та їх співвідношення
 20. (2018) Землевпорядний процес при зміні цільового призначення земельних ділянок: стан та проблеми
 21. (2018) Просторове планування землекористування у системі наукових досліджень НААН
 22. (2018) Професія "землевпорядник" на ринку праці: стан та проблеми попиту і пропозиції

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2012) Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку
 2. (2005) Ринок землі: обмеження прав власності на землю в зарубіжних країнах та Україні
 3. (2007) Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель
 4. (2007) Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель
 5. (2010) Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів фінансово-економічної глобалізації (державний і регіональний виміри)
 6. (2011) Земельна реформа на регіональному рівні (На прикладі Київської області за 1991 - 2011 рр.)
 7. (2011) Напрями підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування на регіональному рівні (на прикладі Київської області)
 8. (2011) Теоретико-методологічні основи розвитку земельних відносин в Україні
 9. (2012) Розвиток земельних відносин та системи землекористування в Україні: теорія, методологія і практика
 10. (2014) Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського