Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гринько Світлана Дмитрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007533 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007533


Гринько Світлана Дмитрівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2013) Рецепція деліктних зобов'язань римського приватного права в Україні
 2. (2007) Цивільне право України
 3. (2009) Кодифікація цивільного законодавства на українських землях : Т. 1.
 4. (2009) Кодифікація цивільного законодавства на українських землях : Т. 2.
 5. (2009) Проблеми систематизації приватного права України та Європи
 6. (2009) Цивільне право України
 7. (2012) Деліктні зобов'язання римського приватного права: поняття, система, рецепція
 8. (2012) Рецепція деліктних зобов'язань римського приватного права в Україні та європейських країнах
 9. (2014) Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України
 10. (2016) Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів
 11. (2017) Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Університетські наукові записки
 2. (2013) Академічні правові дослідження : Вип. 2. Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права

    Наукова періодика:

 1. (2007) Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права
 2. (2007) Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України
 3. (2008) Історіографія питання рецепції римського права в Україні
 4. (2008) Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями
 5. (2008) Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні
 6. (2009) Значення вини в деліктних зобов’язаннях
 7. (2009) Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях
 8. (2009) Методологія деліктного права в сучасних умовах
 9. (2009) Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно-правовий аспект
 10. (2009) Підстави виникнення деліктних зобов’язань за римським правом
 11. (2010) Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах
 12. (2010) Ідеологічне значення римського права
 13. (2010) Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом
 14. (2010) Причинно-наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні
 15. (2014) Значення типології рецепції римського права для правових систем європейських країн
 16. (2014) Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі за правом Стародавнього Риму
 17. (2014) Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі
 18. (2015) Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий агаліз
 19. (2015) Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом
 20. (2015) Формування концепції деліктних зобов’язань у правІ Стародавнього Риму
 21. (2016) Заходи оперативного впливу, пов’язані з виконанням зобов’язання за рахунок боржника
 22. (2016) Римське право та його історичне значення
 23. (2016) Формування концепції правомірної поведінки завдавача шкоди в Стародавньому Римі

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2013) Рецепція деліктних зобов'язань римського приватного права в Україні
 2. (2009) Проблеми систематизації приватного права України та Європи
 3. (2009) Цивільне право України
 4. (2012) Деліктні зобов'язання римського приватного права: поняття, система, рецепція
 5. (2012) Рецепція деліктних зобов'язань римського приватного права в Україні та європейських країнах
 6. (2014) Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України
 7. (2016) Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Гринько Світлана Вікторівна (політичні науки)
 2. Гринько Світлана Дмитрівна (юридичні науки)
 3. Гринько Сергій Валерійович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського