Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Осадчий Вячеслав Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007961 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007961


Осадчий Вячеслав Володимирович (1975)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Osadchyi Viacheslav (англійська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • 05.13.00 - Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2013) Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету
  2. [К] (2005) Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет
  3. [К] (2005) Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет
  4. (2011) Вступ до спеціальності програміста
  5. (2011) Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації
  6. (2012) Основи розробки веб-додатків
  7. (2012) Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету
  8. (2017) Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах

     Наукова періодика:

  1. (2007) Анализ использования топливных энергоресурсов и оценка выбросов парниковых газов от основных и вспомогательных производств огнеупорных предприятий на примере ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" и ОАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод"
  2. (2010) Проблеми організації професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії
  3. (2010) Теорія і практика створення віртуального представництва педагогічного університету
  4. (2011) Лабораторний практикум з вивчення автоматизованих систем дозування
  5. (2011) Мобільні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів
  6. (2011) Система сайтів факультетів як складова єдиного освітнього простору вищого навчального закладу
  7. (2012) ІКТ у професійній підготовці майбутніх учителів у Російській Федерації, країнах Балтії та у Японії
  8. (2012) Соціальні інтернет-мережі як засіб дистанційного навчання
  9. (2013) Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів у США
  10. (2013) Досвід впровадження автоматизованого навчального комплексу з дисципліни "Тестування програмного забезпечення"
  11. (2013) Результати впровадження автоматизованого навчально-контролюючого комплексу з дисципліни "Основи наукових досліджень”
  12. (2013) Сучасний стан використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів
  13. (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів
  14. (2014) Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями
  15. (2014) Професійна підготовка майбутніх учителів у Канаді засобами інформаційно-комунікаційних технологій
  16. (2014) Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси
  17. (2014) Сучасні особливості професійної підготовки вчителів у країнах Сходу
  18. (2015) Preparation of Future Web Developers to Knowledge Certification and Employment in Universities of Ukraine
  19. (2015) Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграції птахів
  20. (2015) Вибір моделі представлення знань у системі ІСІКС
  21. (2015) Досвід розробки інформаційної системи для обліку та моніторингу працевлаштування випускників ВНЗ
  22. (2015) Исследование позиционного электропривода на основе шагового двигателя в микрошаговом режиме
  23. (2015) Концепція інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій
  24. (2015) Математическая модель регулируемого дебалансного вибровозбудителя при плоскопараллельном движении
  25. (2015) Порівняльний аналіз національних рамок кваліфікацій в області вищої освіти України та європейських країн
  26. (2015) Сертифікація професійних знань і умінь студентів у сфері баз даних як необхідна умова подальшого успішного працевлаштування
  27. (2015) Сучасні підходи до створення освітніх інформаційних систем, заснованих на технології опрацювання знань на основі онтологій
  28. (2015) Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
  29. (2016) Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
  30. (2016) Концепція інтелектуальної системи психоемоційного контент-аналізу вітчизняного телепростору на основі інтернет-відгуків та ефірних аудіо-даних
  31. (2016) Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления двухмассовым электроприводом
  32. (2016) Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи
  33. (2016) Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій
  34. (2016) Структура професійної компетентності майбутнього інженера-програміста
  35. (2017) The Model of the Intelligence System for the Analysis of Qualifications Frameworks of European Countries
  36. (2017) Застосування інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх фахівців з туризму у вищих навчальних закладах
  37. (2017) Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів
  38. (2017) Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України
  39. (2017) Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці майбутніх програмістів
  40. (2017) Можливості засобів дистанційного навчання у процесі вивчення технічних дисциплін
  41. (2017) Обгрунтування важливості застосування дистанційних засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства
  42. (2017) Фактори впливу на розвиток дизайну як науки
  43. (2017) Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці
  44. (2018) Ідентифікація ступеня завантаження двошвидкісного ліфта
  45. (2019) Персональний сайт як засіб формування цифрового іміджу науково-педагогічного працівника

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2013) Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету
  2. (2004) Особенности адаптивного программного управления технологическими процессами производства огнеупорных материалов
  3. (2004) Принципи створення інтерактивних методик професійного консультування молоді
  4. (2005) Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет
  5. (2006) Опис технології пошуку освітньої інформації у інтернет
  6. (2006) Сучасні інформаційні технології в освітньому просторі
  7. (2006) Сучасні тенденції у неперервній освіті України
  8. (2007) On-line сертифікація навчання фахівців - провідна технологія сучасності
  9. (2007) Анализ использования топливных энергоресурсов и оценка выбросов парниковых газов от основных и вспомогательных производств огнеупорных предприятий на примере ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" и ОАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод"
  10. (2009) Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах
  11. (2009) Передумови та технології створення освітніх Інтернет-ресурсів
  12. (2010) Автоматизація процесу створення електронних навчально-методичних комплексів із дисциплін
  13. (2010) Повышение быстродействия электромеханической системы многокомпонентного весового дозирования
  14. (2011) Автоматизація процесу керування багатокомпонентним ваговим дозуванням на основі ідентифікації параметрів віброживильника
  15. (2011) Використання мультимедійного проектора та електронної інтерактивної дошки в навчально-воховному процесі ВНЗ
  16. (2011) Вступ до спеціальності програміста
  17. (2011) Лабораторний практикум з вивчення автоматизованих систем дозування
  18. (2011) Система сайтів факультетів як складова єдиного освітнього простору вищого навчального закладу
  19. (2011) Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації
  20. (2011) Теорія і практика мадіаосвіти майбутніх учителів в умовах вищого навчального закладу
  21. (2012) ІКТ у професійній підготовці майбутніх учителів у Російській Федерації, країнах Балтії та у Японії
  22. (2012) Мультимедійні курси у професійній підготовці майбутніх учителів
  23. (2012) Наукові конкурси у професійному розвитку студентської молоді
  24. (2012) Основи розробки веб-додатків
  25. (2012) Професійна підготовка майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: зарубіжний досвід
  26. (2012) Регулируемый электропривод дебалансного вибровозбудителя
  27. (2013) Використання засобів Інтернет у професійній підготовці вчителя
  28. (2013) Досвід упровадження автоматизованого навчального комплексу з дисципліни «Тестування програмного забезпечення»
  29. (2014) Досвід розробки та апробації навчального курсу «Вступ до спеціальності»
  30. (2014) Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями
  31. (2014) Організація лабораторних занять з дисципліни "Адміністрування комп'ютерних мереж"
  32. (2014) Особливості використання електронних підручників у професійній підготовці майбутніх учителів
  33. (2014) Професійна підготовка майбутніх учителів у Канаді засобами інформаційно-комунікаційних технологій
  34. (2014) Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси
  35. (2014) Сучасні особливості професійної підготовки вчителів у країнах сходу
  36. (2015) Preparation of future web developers to knowledge certification and employment in universities of Ukraine
  37. (2015) Вибір моделі представлення знань у системі ІСІКС
  38. (2015) Исследование позиционного электропривода на основе шагового двигателя в микрошаговом режиме
  39. (2015) Сертифікація професійних знань і умінь студентів у сфері баз даних як необхідна умова подальшого успішного працевлаштування
  40. (2015) Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
  41. (2016) Використання Web-порталу обліку і моніторингу міграції птахів в азово-чорноморському регіоні України при вивченні дисципліни "Екологічна експертиза"
  42. (2016) Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи
  43. (2016) Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій
  44. (2017) Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Осадчий Василь Петрович (технічні науки)
  2. Осадчий Володимир Володимирович (технічні науки)
  3. Осадчий Володимир Іванович (1955–) (географічні науки)
  4. Осадчий Володимир Іванович (юридичні науки)
  5. Осадчий Володимир Олександрович (сільськогосподарські науки)
  6. Осадчий Вячеслав Володимирович (1975–) (педагогічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського