Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Боярчук Оксана Романівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0007995 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0007995


Боярчук Оксана Романівна
(доктор наук)

Дивись також:

  Місце роботи:
 • Місто: Тернопіль. Установа: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Відомство: МОЗ (Міністерство охорони здоров'я).Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2013) Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики
 2. [К] (1999) Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей
 3. [К] (1999) Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей
 4. (2000) Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей
 5. (2018) Найпоширеніші захворювання в дитячому віці
 6. (2019) Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

    Наукова періодика:

 1. (2007) Можливості використання надвисокочастотної терапії в лікуванні дітей з хронічним гастродуоденітом
 2. (2008) Сучасні підходи до реабілітації дітей з гострою ревматичною лихоманкою
 3. (2010) Зміни вегетативного гомеостазу у дітей з гострою ревматичного лихоманкою
 4. (2010) Зміни клітинної ланки імунітету у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
 5. (2010) Особливості специфічного імунітету у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом
 6. (2011) Аспекти розвитку остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті
 7. (2011) Питання диференційної діагностики суглобового синдрому у дітей з гострою ревматичною лихоманкою
 8. (2011) Показники кріоглобулінів у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
 9. (2012) Зміни в нітроксидергічній системі у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
 10. (2012) Імунокорегуюча терапія у дітей із хронічною ревматичною хворобою серця
 11. (2012) Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей
 12. (2013) Горизонти співпраці нмапо імені П. Л. Шупика та ТДМУ імені і. Я. Горбачевського
 13. (2013) Діагностика лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки
 14. (2013) Особливості клінічного перебігу суглобового болю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
 15. (2013) Перебіг хронічної ревматичної хвороби серця у дітей на тлі реактивації Епштейна-Барр вірусної інфекції
 16. (2014) Вплив вірусів родини Herpesviridae на імунологічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
 17. (2014) Досвід Грузії у реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів
 18. (2014) Клінічний випадок атипового перебігу МПО-АНЦА-асоційованого васкуліту
 19. (2014) Медико-соціальні чинники розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей
 20. (2014) Особливості клінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця у дітей
 21. (2014) Прояви дисплазії сполучної тканини в дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
 22. (2014) Роль вірусів сімейства herpesviridae у розвитку та перебігу хронічної патології
 23. (2014) Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Польщі
 24. (2014) Сезонні особливості гострої ревматичної лихоманки у дітей
 25. (2014) Шляхи підвищення ефективності реабілітації дітей із хронічною ревматичною хворобою серця
 26. (2015) Ехокардіографічні критерії діагностики ревматичної хвороби серця
 27. (2015) Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря
 28. (2015) Рівень церулоплазміну в дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
 29. (2015) Фактори впливу на формування прихильності населення до імунізації
 30. (2016) Оніхомадезіс як прояв ентеровірусної інфекції
 31. (2016) Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін
 32. (2016) Оцінка забезпечення вагітних жінок вітаміном D і кальцієм за результатами опитування
 33. (2016) Сучасні погляди на діагностику гострої ревматичної лихоманки відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року
 34. (2017) Аналіз обізнаності лікарів практичної медицини щодо первинних імунодефіцитів
 35. (2018) Cучасні аспекти реабілітації дітей із Spina Bifida
 36. (2018) Випадок факоматозу в дитини
 37. (2018) Особливості викладання предмета "Основи раціонального харчування" на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією
 38. (2018) Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю
 39. (2018) Первинні імунодефіцити: регіональні, національні та глобальні виклики
 40. (2018) Співпраця пацієнтських організацій та лікарських асоціацій у наданні допомоги дітям з рідкісною патологією
 41. (2018) Сучасні аспекти консервативної терапії нетримання сечі та збереження функції нирок у дітей із спінальним дизрафізмом
 42. (2019) Засоби фізичного виховання – напрям відновлення боєготовності військовослужбовців після контузії головного мозку
 43. (2019) Особливості перебігу муковісцидозу в дітей тернопільської області
 44. (2019) Перспективи розробки і застосування біосенсорів та імуносенсорів із діагностичною метою у клінічній медицині
 45. (2019) Питання медичної етики при вивченні пропедевтики педіатрії

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2013) Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики
 2. (1999) Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей
 3. (2005) Роль кальцеміну в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту у дітей на фоні остеопенічного синдрому
 4. (2007) Шляхи профілактики хронічного гастродуоденіту у дітей
 5. (2011) Діагностичне значення клапанної регургітації у дітей з гострою ревматичною лихоманкою
 6. (2011) Патогенетичне обгрунтування використання препаратів магнію при хронічній ревматичній хворобі серця у дітей
 7. (2011) Цитокіновий статус у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
 8. (2012) Зміни тромбоцитів у хворих на гостру ревматичну лихоманку та хронічну ревматичну хворобу серця
 9. (2012) Мала хорея у дітей: особливості клініки, діагностики та лікування
 10. (2012) Прогностичні критерії ризику формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей
 11. (2013) Діагностика і лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки
 12. (2013) Перебіг хронічної ревматичної хвороби серця у дітей на тлі реактивації Епштейна - Барр вірусної інфекції
 13. (2014) Вплив вірусів родини herpesviridae на імунологічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
 14. (2014) Клінічний випадок атипового перебігу МПО-АНЦА-асоційованого васкуліту
 15. (2014) Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров'я Польщі
 16. (2014) Шляхи підвищення ефективності реабілітації дітей із хронічною ревматичною хворобою серця
 17. (2015) Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
 18. (2015) Оцінка суглобового синдрому при гострій ревматичній лихоманці відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року
 19. (2015) Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря
 20. (2016) Оніхомадезіс як прояв ентеровірусної інфекції
 21. (2016) Сучасні погляди на діагностику гострої ревматичної лихоманки відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року
 22. (2017) Аналіз обізнаності лікарів практичної медицини щодо первинних імунодефіцитів
 23. (2017) Артрити при первинних імунодефіцитах
 24. (2018) Сучасні аспекти консервативної терапії нетримання сечі та збереження функції нирок у дітей із спінальним дизрафізмом
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Боярчук Оксана Миколаївна (філологічні науки)
 2. Боярчук Оксана Романівна (медичні науки)
 3. Боярчук Олександр Миколайович (юридичні науки)
 4. Боярчук Олександр Михайлович (фізичне виховання та спорт)
 5. Боярчук Олена Дмитрівна (біологічні науки)
 6. Боярчук Олена Сергіївна (філологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського