Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сосницька Наталя Леонідівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011954 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011954


Сосницька Наталя Леонідівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2008) Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст)
 2. [Д] (2008) Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст)
 3. (2013) Технічні засоби навчання
 4. (2017) Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: теоретичний та методичний аспекти

    Наукова періодика:

 1. (2012) Методичні засади фахової підготовки вчителя фізики на основі інтеграційного підходу
 2. (2013) Методологічні засади розвитку змісту шкільної фізичної освіти
 3. (2014) Особливості формування змісту шкільної фізичної освіти на початку ХХ ст.
 4. (2015) Компетентнісний підхід як методологічна основа підготовки майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності
 5. (2016) Акмеологічні детермінанти професійного розвитку майбутніх викладачів ПТНЗ
 6. (2016) Концептуальна модель науково-педагогічних досліджень інклюзивних процесів
 7. (2016) Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах
 8. (2017) Методичні підходи навчання математики іноземних студентів у вишах агротехнологічного профілю
 9. (2017) Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: акмеологічний аспект
 10. (2017) Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства

    Реферативна інформація:

 1. (2003) Вимоги до професійної підготовки вчителя фізики в умовах особистісно-орієнтованого навчання
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Сосницька Наталія Леонідівна (педагогічні науки)
 2. Сосницька Наталя Леонідівна (педагогічні науки)

  Співавтори:
  (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Волошина Алла Костянтинівна (педагогічні науки)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського