Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сейко Наталія Андріївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012518 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012518


Сейко Наталія Андріївна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Доброчинність у сфері освіти України (XIX - початок XX століття)
 2. [Д] (2009) Доброчинність у сфері освіти України (XIX - початок XX століття)
 3. [К] (1999) Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині- Житомирщині у 1905-1938 рр.
 4. [К] (1999) Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині- Житомирщині у 1905-1938рр.
 5. (2002) Польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ - першій половині ХХ ст
 6. (2002) Соціальна педагогіка
 7. (2002) Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні
 8. (2006) Доброчинність у сфері освіти (ХІХ - поч. ХХ ст.)
 9. (2007) Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ - поч.ХХ ст.). Київський учбовий округ
 10. (2012) Актуальні проблеми соціальної педагогіки
 11. (2014) Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект
 12. (2014) Понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна педагогіка
 13. (2015) Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект
 14. (2016) Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект
 15. (2018) Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Українська полоністика

    Наукова періодика:

 1. (2005) "Едукаційні фундуші” як форми доброчинності на Правобережній Україні у ХІХ ст.
 2. (2006) Доброчинність як підґрунтя діяльності дитячих притулків в Україні у ХІХ – поч. ХХ ст.
 3. (2006) Родина Безбродьків у системі доброчинності в сфері освіти України ХІХ століття
 4. (2007) Стипендіальні фонди як форма доброчинності в Україні у ХІХ – початку ХХ століття
 5. (2011) Самостійна науково-дослідна робота студентів у структурі та змісті курсу "Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень"
 6. (2012) Головні характеристики джерельної бази дослідження історії доброчинності у сфері освіти України (ХІХ – початок ХХ століття)
 7. (2012) Співпраця Тадеуша Чацького з католицьким духовенством у справі благодійної підтримки навчальних закладів Правобережжя (початок ХІХ століття)
 8. (2012) Університетська модель благодійності в Україні (перша половина ХІХ століття)
 9. (2013) Польськомовні джерела ХІХ – ХХ століть у вітчизняних історико-педагогічних дослідженнях
 10. (2015) Випускні кваліфікаційні роботи студентів магістратури та бакалаврату в системі науково-дослідної підготовки майбутніх соціальних педагогів
 11. (2016) Формування практико орієнтованих умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу "Соціальний фандрайзинг"
 12. (2018) Давня українська педагогічна термінологія: аналіз текстів українського Середньовіччя

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905-1938 рр.
 2. (2002) Польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ - першій половині ХХ ст.
 3. (2002) Соціальна педагогіка
 4. (2002) Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні
 5. (2002) Сутність та можливості корекції девіантної поведінки дитини в контексті християнської моделі моральності
 6. (2003) Фундація княжни Тетяни Миколаївни як доброчинна організація періоду І світової війни
 7. (2004) Василь Каразін і Тадеуш Чацький - фундатори вищої освіти України початку ХІХ століття
 8. (2004) Доброчинність у сфері освіти України на сторінках періодичної преси кінця ХІХ - початку ХХ ст.
 9. (2005) Етнічні громади київського учбового округу та їх доброчинна діяльність (на прикладі німецької національної меншини)
 10. (2006) Доброчинність у сфері освіти (ХІХ - поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ
 11. (2006) Тадеуш Чацький - організатор доброчинності у сфері освіти початку ХІХ століття
 12. (2007) Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ - поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ
 13. (2008) Доброчинність у сфері освіти як чинник соціалізації різних категорій дітей в Україні (ХІХ - початок ХХ століття)
 14. (2009) Доброчинність у сфері освіти України (XIX - початок XX століття)
 15. (2009) Суб'єкт-об'єктні характеристики доброчинності як чинника соціалізації особистості (ХІХ - початок ХХ ст.)
 16. (2011) Фундування народних училищ польською громадою Правобережжя (перша половина XIX ст.)
 17. (2012) Актуальні проблеми соціальної педагогіки
 18. (2012) Головні характеристики джерельної бази дослідження історії доброчинності у сфері освіти України (XIX - початок XX століття)
 19. (2012) Методологічні проблеми дослідження доброчинності в історії освіти
 20. (2013) Польськомовні джерела ХІХ – ХХ століть у вітчизняних історико-педагогічних дослідженнях
 21. (2016) Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського