Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Попова Олена Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014195 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014195


Попова Олена Володимирівна
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2001) Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ столітті
 2. [Д] (2001) Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ столітті
 3. (2001) Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті
 4. (2009) Ректор
 5. (2013) Формування пізнавальної активності старшокласників педагогічними програмними засобами
 6. (2014) Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків
 7. (2018) Педагогічні технології в підготовці вчителів
 8. (2018) Формування соціальної позиції студентів у навчально-виховному середовищі закладів вищої освіти

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Теорія і методика виховання

    Наукова періодика:

 1. (2009) Перспективи розвитку інноваційних процесів у загальноосвітніх закладах України
 2. (2012) Історіографія професійної підготовки перекладачів китайської мови в системі освіти України
 3. (2012) Проблема оцінювання навичок майбутніх перекладачів декодувати інтонацію гендерно-маркованого англійського мовлення
 4. (2014) Лінгводидактичні аспекти коректного інтерпретування Сегментації потоку мовлення (на матеріалі україномовного та китаємовного жіночого ділового дискурсу)
 5. (2014) Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців перекладу китайської мови в сучасному полікультурному просторі України
 6. (2014) Формування стилістичних умінь майбутніх учителів початкової школи під час вивчення синтаксису сучасної української літературної мови
 7. (2015) Контекстний підхід як детермінанта професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови
 8. (2016) Динаміка сформованості перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів китайської мови
 9. (2016) Зміст експериментальної професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови
 10. (2016) Класифікаційні детермінанти культурологічного підходу до професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови у вищих навчальних закладах
 11. (2016) Культурологічний підхід у системі професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного середовища
 12. (2016) Міжнародний проект "Інститут Конфуція" як освітньо-виховна детермінанта концепції формування професійної компетентності майбутніх перекладачів китайської мови
 13. (2016) Педагогічні умови професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти
 14. (2016) Професійно-мовленнєва підготовленість майбутніх перекладачів китайської мови на сучасному етапі у вищих педагогічних навчальних закладах
 15. (2016) Психолингвистические особенности письменного перевода официально-делового дискурса с китайского языка на украинский как детерминант профессионально-речевой подготовки будущих переводчиков-востоковедов
 16. (2017) Лінгвокультурологічний підхід до увиразнення мовлення майбутніх учителів-сходознавців
 17. (2017) Спадщина К. Д. Ушинського крізь призму педагогічних детермінант навчання і виховання майбутніх синологів
 18. (2018) Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі
 19. (2018) Формування в здобувачів початкової освіти орфографічної компетентності на уроках української мови

    Реферативна інформація:

 1. (2000) Підготовка працівників освіти на Харківщині у 20 - 30-ті рр. ХХ століття
 2. (2001) Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ столітті
 3. (2001) Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті
 4. (2004) Творче поєднання різних інноваційних ідей в авторській школі О. А. Захаренка
 5. (2005) Прогностичний аналіз розвитку інноваційних процесів у системі освіти України
 6. (2005) Формування професійної компетенції учнів педагогічних класів
 7. (2013) Формування пізнавальної активності старшокласників педагогічними програмними засобами
 8. (2014) Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Попова Оксана Борисівна (філософські науки)
 2. Попова Оксана Павлівна (1970–) (історичні науки)
 3. Попова Олександра Володимирівна (педагогічні науки)
 4. Попова Олена Альбертівна (філологічні науки)
 5. Попова Олена Анатоліївна (педагогічні науки)
 6. Попова Олена Валеріївна (медичні науки)
 7. Попова Олена Вікторівна (філософські науки)
 8. Попова Олена Володимирівна (педагогічні науки)
 9. Попова Олена Володимирівна (філологічні науки)
 10. Попова Олена Георгіївна (технічні науки)
 11. Попова Олена Іванівна (медичні науки)
 12. Попова Олена Миколаївна (історичні науки)
 13. Попова Олена Олександрівна (медичні науки)
 14. Попова Олена Петрівна (педагогічні науки)
 15. Попова Ольга Анатоліївна (архітектура)
 16. Попова Ольга Володимирівна (медичні науки)
 17. Попова Ольга Іванівна (педагогічні науки)
 18. Попова Ольга Іванівна (технічні науки)
 19. Попова Ольга Леонтіївна (економічні науки)
 20. Попова Ольга Юріївна (економічні науки)
 21. Попова Ольга Юріївна (історичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського