Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Капелюшний Валерій Петрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014753 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014753


Капелюшний Валерій Петрович
(доктор наук)

Дивись також:Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2004) Українська національна державність доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія
 2. [Д] (2004) Українська національна державність доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія
 3. (2001) Замасковані імена: псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917-1921 рр
 4. (2003) Здобута і втрачена незалежність
 5. (2005) Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку
 6. (2008) Історія України
 7. (2014) Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.
 8. (2015) Історія України
 9. (2017) Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.
 10. (2017) Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції
 11. (2018) Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917-1921 років. Історіографічний нарис

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 2. Етнічна історія народів Європи

    Наукова періодика:

 1. (2007) Актуальні проблеми повсякденного життя миротворців Збройних сил України: 1992-2006 роки
 2. (2007) Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні
 3. (2008) Державні кордони та етнічні межі України: минуле та сьогодення
 4. (2009) Національна еліта в українській революції 1917–1921 років: інтерпретації вітчизняних та зарубіжних дослідників
 5. (2009) Творець українського парламентаризму
 6. (2010) Год Б. В., Єрмак О. П., Киридон П. В. Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка: історія і сучасність. — Полтава: ПДПУ, 2009. — 194 с.
 7. (2010) Радіти життю, любити Україну, мріяти і творити, розвиваючи найкращу в світі науку – етнологію (до 65-річчя з дня народження професора Валентини Борисенко)
 8. (2011) І все ж ми нездоланні… Рецензія на книгу Валентини Борисенко "Така житка…: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)". – К.: ВД "Стилос", 2011. – 224 с.
 9. (2011) Капустник Ю. А. История Великой Северной войны. 1700-1721 гг. — Полтава: Оріяна, 2009. — 272 с.
 10. (2011) Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми
 11. (2012) Рецензія на книгу В. К. Молоткіної "Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР - УРСР в 20 - 30-ті роки ХХ ст.". - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. - 416 с.
 12. (2013) Українські депутати у І Державній Думі Росії: від стихії до організації
 13. (2015) Демиденко В. О. Слов'янські портрети-2 : збірник нарисів / В. О. Демиденко, Т. П. Демиденко. ‒ Полтава: ТОВ "АСМІ", 2014. - 272 с.
 14. (2015) З історії заснування та становлення першої в Україні кафедри етнології. До 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко
 15. (2015) Рецензія на монографію Андрія Темченка "Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми". – Черкаси: "ІнтролігаТОР", 2014. – 572 с.
 16. (2015) Рецензія на монографію Андрія Темченка "Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи". – Черкаси: "ІнтралігаТОР", 2015. – 112 с.
 17. (2015) Рецензія на навчальний посібник Михайла Глушка "Історія народної культури українців: навчальний посібник". – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с.
 18. (2017) Значення таїнства вінчання у шлюбно-сімейних відносинах студентської молоді: традиція та сучасність (на матеріалах міста Києва)
 19. (2017) Ризики та перспективи народної культури в сучасних умовах |Рец.: Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів / Галина Бондаренко ; |голов. ред. Г. Скрипник|. – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – 226 с.+ іл.|
 20. (2017) "Українська революція 1917–1921 років" в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків
 21. (2017) "Українська революція 1917–1921 років" у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти
 22. (2018) Важливе видання до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Фінляндією і Україною: до перевидання спогадів Г. Ґуммеруса "Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві / Герман Ґуммерус; пер. з фін., коментарі та передмова Й. Ремі, В. Пилипенка. – К.: Академперіодика, 2018. – 168 с.: іл."
 23. (2018) Особливості висвітлення державотворчих процесів доби Української революції 1917–1921 рр. в сучасній історіографії: новітні інтерпретації чи інсинуації?
 24. (2019) Ґрунтовне дослідження з історії українського церковного права. Рецензія на монографію І. А. Мацелюх "Юридична відповідальність у церковному праві середньовічної України. – К.: ТАЛКОМ, 2018. – 332 с."

    Реферативна інформація:

 1. (2001) Замасковані імена: псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр.
 2. (2002) Останній день діяльності української Центральної ради: правда і домисли в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних істориків
 3. (2003) Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917 - 1921 рр.)
 4. (2004) Українська національна державність доби визвольних змагань (1917 - 1921 рр.): історіографія
 5. (2005) Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку
 6. (2013) Українська етнологія у європейському контексті (друга половина ХІХ ст. - 20-ті рр. ХХ ст.)
 7. (2014) Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського