Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ткаченко Ольга Ярославівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0017902 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0017902


Ткаченко Ольга Ярославівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2005) Комплексна терапія бронхіальної астми у дітей в періоді ремісії з використанням імуномодулюючих препаратів і специфічних алерговакцин
 2. [К] (2005) Комплексна терапія бронхіальної астми у дітей в періоді ремісії з використанням імуномодулюючих препаратів і специфічних алерговакцин

    Наукова періодика:

 1. (2009) Фізична реабілітація дітей з післянавантажувальним бронхоспазмом при бронхіальній астмі як напрямок наукових досліджень
 2. (2012) Іхтіози у дітей. Вроджена іхтіозіформна еритродермія брока
 3. (2013) Cовременные подходы к коррекции вторичной лактазной недостаточности у детей первого года жизни
 4. (2013) Актуальність вивчення показника якості життя в дітей з алергічними захворюваннями
 5. (2014) Лечение аллергического ринита: путь от доказательной к практической медицине
 6. (2014) Пищевая аллергия у детей как ключевое звено в реализации атопии
 7. (2016) До питання корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у дітей з функціональними та органічними гастродуоденальними захворюваннями
 8. (2017) Проблема эффективной и безопасной терапии острых респираторных инфекций у детей
 9. (2018) Клінічний досвід застосування Streptococcus salivarius K12 у профілактиці фаринготонзилітів і респіраторних інфекцій у дітей
 10. (2018) Нутритивная и медикаментозная коррекция дефицита кальция и витамина D у детей
 11. (2018) Пріоритетність застосування фітопрепаратів у лікуванні вірусних респіраторних інфекцій у дітей

    Реферативна інформація:

 1. (2003) Якість життя - предмет наукових досліджень у дитячій алергології
 2. (2005) Вивчення факторів ризику виникнення атопічної бронхіальної астми у дітей
 3. (2005) Комплексна терапія бронхіальної астми у дітей в періоді ремісії з використанням імуномодулюючих препаратів і специфічних алерговакцин
 4. (2005) Особливості будови щитоподібної залози під впливом на організм барбітуратів в різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження)
 5. (2007) Клініко-лабораторна характерисика реактивного артриту у дітей з хронічними гепатитами вірусної етіології
 6. (2007) Оцінка ефективності комбінованої терапії бронхіальної астми у дітей раннього віку з використанням антилейкотрієнових препаратів
 7. (2008) Опыт применения Цефодокса в терапии внегоспитальных пневмоний
 8. (2008) Проблема подолання антибіотикорезистентності збудників респіраторних інфекцій в педіатрії
 9. (2009) Визначення ролі Toll-подібних рецепторів у механізмі розвитку бронхіальної астми у дітей та розробка схем корекції з урахуванням виявлених змін
 10. (2009) Клініко-імунологічна характеристика дітей з рецидивуючим бронхітом в період ремісії
 11. (2009) Шляхи активації ядерного фактора (NF-kB) при поліморфізмі Toll-подібного рецептора 4 у дітей з бронхіальною астмою
 12. (2011) Адекватная антибиотикотерапия респираторных заболеваний у детей на амбулаторном этапе
 13. (2011) Особенности манифестации и клинического течения атопической бронхиальной астмы у детей с генетическим полиморфизмом Toll-подобного рецептора 4
 14. (2012) Проблема тонзиллита в педиатрической практике
 15. (2013) Современные подходы к коррекции вторичной лактазной недостаточности у детей первого года жизни
 16. (2014) Лечение аллергического ринита: путь от доказательной к практической медицине
 17. (2016) До питання корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у дітей з функціональними та органічними гастродуоденальними захворюваннями
 18. (2017) Проблема эффективной и безопасной терапии острых респираторных инфекций у детей
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Ткаченко Оксана Борисівна (технічні науки)
 2. Ткаченко Оксана Валеріївна (медичні науки)
 3. Ткаченко Оксана Василівна (філологічні науки)
 4. Ткаченко Олег Сергійович (хімічні науки)
 5. Ткаченко Олександр Анатолійович (медичні науки)
 6. Ткаченко Олександр Анатолійович (філософські науки)
 7. Ткаченко Олександр Валентинович (технічні науки)
 8. Ткаченко Олександр Валерійович (технічні науки)
 9. Ткаченко Олександр Валерійович (юридичні науки)
 10. Ткаченко Олександр Васильович (економічні науки)
 11. Ткаченко Олександр Вікторович (юридичні науки)
 12. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 13. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 14. Ткаченко Олександр Григорович (юридичні науки)
 15. Ткаченко Олександр Євгенович (філософські науки)
 16. Ткаченко Олександр Іванович (медичні науки)
 17. Ткаченко Олександр Кирилович (фізико-математичні науки)
 18. Ткаченко Олександр Олегович (технічні науки)
 19. Ткаченко Олександр Олександрович (юридичні науки)
 20. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 21. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 22. Ткаченко Олексій Андрійович (ветеринарні науки)
 23. Ткаченко Олексій Валерійович (філософські науки)
 24. Ткаченко Олексій Миколайович (фізико-математичні науки)
 25. Ткаченко Олена Анатоліївна (економічні науки)
 26. Ткаченко Олена Андріївна (психологічні науки)
 27. Ткаченко Олена Борисівна (педагогічні науки)
 28. Ткаченко Олена Валентинівна (фармацевтичні науки)
 29. Ткаченко Олена Валеріївна (медичні науки)
 30. Ткаченко Олена Вікторівна (економічні науки)
 31. Ткаченко Олена Вікторівна (медичні науки)
 32. Ткаченко Олена Вікторівна (технічні науки)
 33. Ткаченко Олена Володимирівна (філологічні науки)
 34. Ткаченко Олена Геннадіївна (педагогічні науки)
 35. Ткаченко Олена Георгіївна ()
 36. Ткаченко Олена Григорівна (філологічні науки)
 37. Ткаченко Олена Львівна (педагогічні науки)
 38. Ткаченко Олена Миколаївна (юридичні науки)
 39. Ткаченко Олена Михайлівна (філологічні науки)
 40. Ткаченко Олена Петрівна (філологічні науки)
 41. Ткаченко Олеся Віталіївна (історичні науки)
 42. Ткаченко Олеся Яківна (філософські науки)
 43. Ткаченко Ольга Андріївна (філологічні науки)
 44. Ткаченко Ольга Василівна (педагогічні науки)
 45. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 46. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 47. Ткаченко Ольга Миколаївна (економічні науки)
 48. Ткаченко Ольга Миколаївна (технічні науки)
 49. Ткаченко Ольга Михайлівна (педагогічні науки)
 50. Ткаченко Ольга Петрівна (економічні науки)
 51. Ткаченко Ольга Юріївна (технічні науки)
 52. Ткаченко Ольга Ярославівна (медичні науки)
 53. Ткаченко Ольга Ярославна (медичні науки)
 54. Ткаченко Орест Борисович (філологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського