Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Політова Олена Аркадіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0023375 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0023375


Політова Олена Аркадіївна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2009) Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.
 2. [К] (2009) Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.
 3. (2008) Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001-2005)
 4. (2010) Українське бібліотекознавство (1991-2008)
 5. (2011) Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники, 1991-2010
 6. (2014) Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006-2010)

    Наукова періодика:

 1. (2007) До питання бібліографічного відображення вітчизняного документального потоку з історії України (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
 2. (2009) Динаміка відображення документального потоку з вітчизняної історії у бібліографічному покажчику "Історія України"
 3. (2009) Модель вторинної документальної інформації з історії України
 4. (2010) Покажчик "Бібліотекознавство України (1991–2008)”
 5. (2010) Сучасні тенденції у бібліографічному забезпеченні вітчизняної історичної науки
 6. (2011) До виходу в світ науково-допоміжного бібліографічного покажчика "Українське бібліотекознавство (1991-2008)"
 7. (2012) Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динаміка та сучасні тенденції
 8. (2012) Наукові розробки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності в НАКККіМ
 9. (2013) Новий посібник для дослідників вітчизняної історії
 10. (2014) Електронні освітні ресурси з проблем культури та мистецтва на веб-сторінці бібліотеки: питання організації та використання

    Реферативна інформація:

 1. (2006) Вивчення тенденцій документальних потоків з історії України як один із актуальних напрямів сучасних наукових досліджень
 2. (2006) Документальний потік з історії України за період 1991 - 2005 рр. як об'єкт дослідження (постановка проблеми)
 3. (2007) Бібліотекознавство і бібліографія України : Вип. 72.
 4. (2007) Бібліотекознавство і бібліографія України : Вип. 73.
 5. (2007) До питання бібліографічного відображення вітчизняного документального потоку з історії України (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст.)
 6. (2008) Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001 - 2005)
 7. (2009) Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.
 8. (2009) Динаміка відображення документального потоку з вітчизняної історії у бібліографічному покажчику "Історія України"
 9. (2010) Українське бібліотекознавство (1991 - 2008)
 10. (2011) Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники, 1991 - 2010
 11. (2014) Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006 - 2010)
 12. (2014) Електронні освітні ресурси з проблем культури та мистецтва на веб-сторінці бібліотеки: питання організації та використання
  Співавтори:
  (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Слободяник Михайло Семенович (історичні науки)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського