Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Причепа Ірина Валеріївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0042492 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0042492


Причепа Ірина Валеріївна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2011) Оцінювання в управлінні інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств
 2. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
 3. (2013) Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств
 4. (2014) Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів
 5. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"
 6. (2015) Ціни і ціноутворення
 7. (2016) Економічне обґрунтування інноваційних рішень
 8. (2016) Економічне обґрунтування інноваційних рішень
 9. (2017) Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Ділове адміністрування" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування"
 10. (2017) Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економічне обґрунтування інноваційних рішень" для студентів технічних спеціальностей
 11. (2017) Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Ділове адміністрування" для студентів спеціальності 073 - "Менеджмент"
 12. (2017) Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика
 13. (2019) Економічне обґрунтування інноваційних рішень. Самостійна та індивідуальна робота студентів

    Наукова періодика:

 1. (2013) Проблеми формування конкурентних переваг підприємства
 2. (2013) Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств
 3. (2014) Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємства
 4. (2014) Проблеми оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві
 5. (2015) Напрямки підвищення ефективності менеджменту підприємства за сучасних умов
 6. (2016) Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
 7. (2018) Перспективні напрями вдосконалення моделі розвитку аграрного сектора та сільських територій
 8. (2018) Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств

    Реферативна інформація:

 1. (2007) Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
 2. (2010) Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства
 3. (2010) Управління інноваційною діяльністю на машинобудівних підприємствах України в умовах кризи
 4. (2011) Оцінювання в управлінні інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств
 5. (2013) Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств
 6. (2014) Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів
 7. (2016) Економічне обгрунтування інноваційних рішень
 8. (2016) Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
 9. (2017) Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського