Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Акімова Людмила Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0057405 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0057405


Акімова Людмила Миколаївна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 08.00.00 - Економічні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2013) Механізми формування та розвитку системи товарної ідентифікації в Україні
  2. (2002) Методи збору, обробки та захист комерційної інформації
  3. (2011) Інвестиційний менеджмент
  4. (2013) Формування системи ідентифікації товарів в Україні
  5. (2015) Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація
  6. (2015) Фінансовий ринок
  7. (2016) Методологія наукових досліджень
  8. (2017) Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства
  9. (2018) Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об'єднань
  10. (2018) Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України

     Наукова періодика:

  1. (2013) Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  2. (2013) Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні
  3. (2013) Факторинг як джерело фінансування діяльності підприємств
  4. (2014) Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України
  5. (2016) Аналіз сучасних тенденцій руху іноземних інвестицій в економіку України
  6. (2016) Регіональні аспекти розвитку середнього класу в Україні
  7. (2016) Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму
  8. (2016) Фактори впливу ТНБ на економіку розвинутих країн світу та країн, що розвиваються
  9. (2017) Стратегія розвитку України в контексті тенденцій світового фінансового ринку
  10. (2018) Аналіз гібридних загроз економічній безпеці України: міжнародний досвід та українські реалії
  11. (2018) Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх вплив на економічну безпеку України
  12. (2018) Вплив фінансових компаній на фінансово-економічну безпеку держави: міжнародний досвід
  13. (2018) Імплементація міжнародного досвіду державного управління забезпеченням економічної безпеки держави в Україні
  14. (2018) Інструменти та діагностика умов забезпечення економічної безпеки держави інструментами державного управління
  15. (2018) Методологічний базис державного управління забезпеченням економічної безпеки України
  16. (2018) Напрями взаємоузгодження нормативно-правових актів щодо забезпечення економічної безпеки держави за соціальною та демографічною сферами національного господарства
  17. (2018) Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення економічної безпеки держави
  18. (2018) Оцінювання впливу основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку України
  19. (2018) Система оцінювання показників ефективності державного контролю за економічною діяльністю
  20. (2019) Державне управління як суб'єкт забезпечення економічної безпеки України: сутність та зміст

     Реферативна інформація:

  1. [К] (2013) Механізми формування та розвитку системи товарної ідентифікації в Україні
  2. (2006) Маркетингові дослідження формування споживчих переваг
  3. (2008) Засади формування конкуретних відносин на регіональних ринках теплової енергії системи централізованого теплопостачання
  4. (2011) Інвестиційний менеджмент
  5. (2013) Формування системи ідентифікації товарів в Україні
  6. (2015) Фінансовий ринок
  7. (2016) Методологія наукових досліджень
  8. (2016) Регіональні аспекти розвитку середнього класу в Україні
  9. (2016) Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму
  10. (2017) Стратегія розвитку України в контексті тенденцій світового фінансового ринку
  11. (2018) Система податкових органів та їх роль у податковому менеджменті
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Акімова Лариса Наумівна (психологічні науки)
  2. Акімова Людмила Миколаївна (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського