Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Попова Олена Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0063143 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0063143


Попова Олена Володимирівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2014) Передвиборчий дискурс США в динаміці англійської мови середини XX - початку XXI століть
 2. (2015) Актуальні проблеми дискурсології
 3. (2016) Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (на матеріалі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін)

    Наукова періодика:

 1. (2009) Герої казок Братів Грімм як прецедентні феномени
 2. (2009) Експресивна своєрідність оказіоналізмів Олеся Гончара
 3. (2009) Проблема розвитку навичок аудіювання іншомовного мовлення під час підготовки перекладачів / тлумачів
 4. (2009) Проблема розвитку навичок аудіювання іншомовного мовлення під час підготовки перекладачів / тлумачів
 5. (2010) Актуалізація тендерних маркерів інтонаційного оформлення англомовного діалогічного дискурсу в залежності від соціального статусу комунікантів
 6. (2010) Емотивність як прагматичний фактор комунікації
 7. (2010) Емотивність як складова конотативної структури слова
 8. (2012) Динамічна стабільність норм англійської літературної мови
 9. (2012) Конкатенація інтра- та екстралінгвальних факторів
 10. (2012) Мовна свідомість та мовно-національна ідентифікація мешканців міста Миколаїв
 11. (2013) Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран")
 12. (2013) Особливості реалізації фемінних характеристик на фонетичному рівні (на матеріалі російської, української та китайської мов)
 13. (2014) Динаміка лексичних варіантів у передвиборчому дискурсі США
 14. (2014) До питання професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів в умовах університетської освіти
 15. (2014) Особливості сучасного художнього інтерпретування-перекладу англомовних фразеологізмів українською мовою (на матеріалі трагедій В. Шекспіра)
 16. (2014) Підмова політичного дискурсу США – відзеркалення його основних дискурсивних властивостей
 17. (2015) Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в педагогіці вищої школи
 18. (2015) Політичний дискус США як поле реалізації біблеїзмів "god", "bless"
 19. (2016) Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості
 20. (2017) Впливова функція дискурсу ЗМІ Великобританії в процесі Brexit
 21. (2017) Граматичні засоби відтворення інтерогативної комунікативної семантики питальних за структурою речень у контексті перекладу українськомовної академічно-офіційної кореспонденції англійською мовою
 22. (2017) Позааудиторна робота в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів китайської мови
 23. (2018) Дискусія як метод інтерактивного навчання мови в середній школі
 24. (2019) Психолінгвістичні аспекти відтворення китайськомовного військово-політичного дискурсу українською мовою

    Реферативна інформація:

 1. [К] (2014) Передвиборчий дискурс США в динаміці англійської мови середини XX - початку XXI століть
 2. (2010) Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх перекладачів декодування інтонації гендерно-маркованого англійського мовлення
 3. (2010) Методика навчання майбутніх перекладачів декодування інтонації гендерно-маркованого англійського мовлення
 4. (2010) Модель навчання майбутніх перекладачів декодування інтонації гендерно-маркованого англійського мовлення
 5. (2012) Історіографія професійної підготовки перекладачів китайської мови в системі освіти України
 6. (2012) Комунікативна доцільність міни стратегій (на матеріалі політичного дискурсу)
 7. (2012) Конкатенація інтра- та екстралінгвальних факторів
 8. (2015) Актуальні проблеми дискурсології
 9. (2015) Компетентнісний підхід як методологічне підгрунтя професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в педагогіці вищої школи
 10. (2016) Зміст експериментальної професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Попова Оксана Борисівна (філософські науки)
 2. Попова Оксана Павлівна (1970–) (історичні науки)
 3. Попова Олександра Володимирівна (педагогічні науки)
 4. Попова Олена Альбертівна (філологічні науки)
 5. Попова Олена Анатоліївна (педагогічні науки)
 6. Попова Олена Валеріївна (медичні науки)
 7. Попова Олена Вікторівна (філософські науки)
 8. Попова Олена Володимирівна (педагогічні науки)
 9. Попова Олена Володимирівна (філологічні науки)
 10. Попова Олена Георгіївна (технічні науки)
 11. Попова Олена Іванівна (медичні науки)
 12. Попова Олена Миколаївна (історичні науки)
 13. Попова Олена Олександрівна (медичні науки)
 14. Попова Олена Петрівна (педагогічні науки)
 15. Попова Ольга Анатоліївна (архітектура)
 16. Попова Ольга Володимирівна (медичні науки)
 17. Попова Ольга Іванівна (педагогічні науки)
 18. Попова Ольга Іванівна (технічні науки)
 19. Попова Ольга Леонтіївна (економічні науки)
 20. Попова Ольга Юріївна (економічні науки)
 21. Попова Ольга Юріївна (історичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського