Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ткаченко Олександр Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0076607 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0076607


Ткаченко Олександр Васильович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2005) Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 2. [К] (2005) Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 3. (1996) Історія економічної думки
 4. (1999) Історія економічних учень
 5. (1999) Історія економічних учень
 6. (2002) Економіка підприємства

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Сумські вісті
 2. (2011) Заработная плата : № 1. ПДФО.Нарахування та сплата

    Наукова періодика:

 1. (2010) Визначення механічних характеристик поліграфічних матеріалів
 2. (2010) Історіографічні аспекти вивчення проблеми формування етнопедагогічної компетентності вчителя
 3. (2012) Орієнтовні рівні сформованості етнопедагогічної компетентності вчителя
 4. (2012) Принципи формування етнопедагогічної компетентності вчителя
 5. (2012) Ситуаційно-продукційне моделювання системи підготовки фахівців водного транспорту
 6. (2013) Визначення констант іонізації похідних 5-метилтієно
 7. (2013) Дослідження споживчих властивостей яєць різних виробників (на прикладі мережі супермаркетів "Фуршет")
 8. (2013) Методичний підхід до організації інноваційної діяльності підприємства на основі концепції відкритих інновацій
 9. (2013) Обґрунтування необхідності впровадження еко-маркетингу в аграрному виробництві
 10. (2014) Безпечність залізничного транспорту. Гармонізація вимог
 11. (2014) Особливості формування підприємницького стилю управління
 12. (2014) Формування Етнопедагогічної компетентності вчителя початкових класів у контексті культурологічного підходу в освіті
 13. (2015) Етнопедагогічний контекст підготовки майбутніх фахівців мистецького спрямування
 14. (2015) Народна педагогічна культура як підгрунтя педагогічної творчості сучасного вчителя
 15. (2015) Формування ігрових компетенцій майбутніх вихователів засобами етнопедагогіки
 16. (2016) Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників (ХХ – початок ХХІ століття)
 17. (2016) Розробка та валідація методики контролю супровідних домішок у субстанції 4­оксо­2­тіоксо­1,4­дигідротієно(3,2d)піримідин­3­пропанової кислоти

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Історія економічних учень
 2. (2000) Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні кін. XIX - поч. XX ст.
 3. (2002) Економіка підприємства
 4. (2005) Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 5. (2006) Инициативная экономическая деятельность: экономико-психологические факторы и основы ее мотивации
 6. (2009) Організація, аналіз та управління господарською діяльністю
 7. (2009) Управління інноваційним розвитком підприємств на основі реінжинірингу
 8. (2010) Методичні підходи реінжинірингу підприємств харчової промисловості
 9. (2013) Теорія проектування великих самокерованих соціально-економічних систем : Т. 5. Програмно-орієнтоване управління у складних саморегулюючих соціально-економічних системах
 10. (2014) Коммерциализация внутрипроизводственных отношений в социально-экономических системах
 11. (2014) Теория проектирования больших самоуправляемых социально-экономических систем : Т. 5. Кн. 2. Проектно-организационное управление инвестированием инновационного развития
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Ткаченко Оксана Борисівна (технічні науки)
 2. Ткаченко Оксана Валеріївна (медичні науки)
 3. Ткаченко Оксана Василівна (філологічні науки)
 4. Ткаченко Олег Сергійович (хімічні науки)
 5. Ткаченко Олександр Анатолійович (медичні науки)
 6. Ткаченко Олександр Анатолійович (філософські науки)
 7. Ткаченко Олександр Валентинович (технічні науки)
 8. Ткаченко Олександр Валерійович (технічні науки)
 9. Ткаченко Олександр Валерійович (юридичні науки)
 10. Ткаченко Олександр Васильович (економічні науки)
 11. Ткаченко Олександр Вікторович (юридичні науки)
 12. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 13. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 14. Ткаченко Олександр Григорович (юридичні науки)
 15. Ткаченко Олександр Євгенович (філософські науки)
 16. Ткаченко Олександр Іванович (медичні науки)
 17. Ткаченко Олександр Кирилович (фізико-математичні науки)
 18. Ткаченко Олександр Олегович (технічні науки)
 19. Ткаченко Олександр Олександрович (юридичні науки)
 20. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 21. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 22. Ткаченко Олексій Андрійович (ветеринарні науки)
 23. Ткаченко Олексій Валерійович (філософські науки)
 24. Ткаченко Олексій Миколайович (фізико-математичні науки)
 25. Ткаченко Олена Анатоліївна (економічні науки)
 26. Ткаченко Олена Андріївна (психологічні науки)
 27. Ткаченко Олена Борисівна (педагогічні науки)
 28. Ткаченко Олена Валентинівна (фармацевтичні науки)
 29. Ткаченко Олена Валеріївна (медичні науки)
 30. Ткаченко Олена Вікторівна (економічні науки)
 31. Ткаченко Олена Вікторівна (медичні науки)
 32. Ткаченко Олена Вікторівна (технічні науки)
 33. Ткаченко Олена Володимирівна (філологічні науки)
 34. Ткаченко Олена Геннадіївна (педагогічні науки)
 35. Ткаченко Олена Георгіївна ()
 36. Ткаченко Олена Григорівна (філологічні науки)
 37. Ткаченко Олена Львівна (педагогічні науки)
 38. Ткаченко Олена Миколаївна (юридичні науки)
 39. Ткаченко Олена Михайлівна (філологічні науки)
 40. Ткаченко Олена Петрівна (філологічні науки)
 41. Ткаченко Олеся Віталіївна (історичні науки)
 42. Ткаченко Олеся Яківна (філософські науки)
 43. Ткаченко Ольга Андріївна (філологічні науки)
 44. Ткаченко Ольга Василівна (педагогічні науки)
 45. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 46. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 47. Ткаченко Ольга Миколаївна (економічні науки)
 48. Ткаченко Ольга Миколаївна (технічні науки)
 49. Ткаченко Ольга Михайлівна (педагогічні науки)
 50. Ткаченко Ольга Петрівна (економічні науки)
 51. Ткаченко Ольга Юріївна (технічні науки)
 52. Ткаченко Ольга Ярославівна (медичні науки)
 53. Ткаченко Ольга Ярославна (медичні науки)
 54. Ткаченко Орест Борисович (філологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського