Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ткаченко Олександр Валентинович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0088822 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0088822


Ткаченко Олександр Валентинович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2009) Обгрунтування технологічних режимів сушіння насіння соняшнику вищих репродукцій і розробка обладнання для їх забезпечення
 2. (2009) Довідник програмного забезпечення
 3. (2016) Параметрическая идентификация, анализ и синтез систем управления технологическими процессами

    Наукова періодика:

 1. (2009) Опыт разработки и изготовления сварочно-наплавочных установок
 2. (2010) Визначення механічних характеристик поліграфічних матеріалів
 3. (2010) Дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідками
 4. (2010) Історіографічні аспекти вивчення проблеми формування етнопедагогічної компетентності вчителя
 5. (2010) Математична модель плоскої кривої у неявній формі на основі інтерлінації функцій
 6. (2010) Математичне моделювання процесів інтерполяційними сплайнами на нерегулярній сітці вузлів
 7. (2010) Оптимізація математичних моделей аеродинамічних поверхонь для авіадвигунів на основі В-сплайнів
 8. (2011) Дослідження кінетики сушіння крапель білково-мінерального екстракту
 9. (2011) Математична модель поверхні тіла у неявній формі на основі інтерфлетації функцій
 10. (2011) Чисельна реалізація задачі відновлення поверхні 3D тіла
 11. (2012) Орієнтовні рівні сформованості етнопедагогічної компетентності вчителя
 12. (2012) Принципи формування етнопедагогічної компетентності вчителя
 13. (2013) Создание тематической карты виноградников Крыма по космическим снимкам "СІЧ-2"
 14. (2014) Вiдновлення функцiй двох змiнних iз збереженням класу Cr(R2) за допомогою їх слiдiв та слiдiв їх похiдних до фiксованого порядку на заданiй лiнiї
 15. (2014) Гармонізація як важливий аспект упровадження інтероперабельності на залізничному транспорті
 16. (2014) Ермiтова iнтерлiнацiя функцiй двох змiнних на заданiй системi неперетинних лiнiй iз збереженням класу Cr(R2)
 17. (2014) Формування Етнопедагогічної компетентності вчителя початкових класів у контексті культурологічного підходу в освіті
 18. (2015) Iнтерлiнацiя функцiй трьох змiнних на системi неперетинних кривих iз збереженням класу диференцiйовностi
 19. (2015) Iнтерполяцiя ермiтового типу в точках системи неперетинних лiнiй
 20. (2015) Етнопедагогічний контекст підготовки майбутніх фахівців мистецького спрямування
 21. (2015) Народна педагогічна культура як підгрунтя педагогічної творчості сучасного вчителя
 22. (2015) Формування ігрових компетенцій майбутніх вихователів засобами етнопедагогіки
 23. (2016) Побудова та дослідження оператора наближення функцій двох змінних із збереженням класу диференційовності за слідами їх похідних до фіксованого порядку на заданій лінії
 24. (2016) Побудова та дослідження операторів ермітової інтерлінації функцій двох змінних на системі неперетинних ліній із збереженням класу диференційовності
 25. (2016) Побудова та дослідження операторів інтерлінації функцій трьох змінних на системі неперетинних кривих в циліндричній системі координат із збереженням класу диференційовності
 26. (2016) Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників (ХХ – початок ХХІ століття)
 27. (2017) Адсорбційна поведінка деяких речовин з карбонільними групами та використання їх в електролітах блискучного олов’янування
 28. (2017) Енергозберігаючі електроліти нікелювання
 29. (2017) Перспективи сучасного анодування та оксидування
 30. (2017) Розробка конструкцій та удосконалення параметрів роботи деяких літієвих хімічних джерел струму
 31. (2018) Комплексний алгоритм функціонування системи оптимізації витрати пиловугільного палива
 32. (2018) Математичні моделі критеріїв оптимізації технологічних процесів доменної плавки

    Реферативна інформація:

 1. (2004) Гідродинамічні та теплові параметри в камерах розпилюючого зневоднення
 2. (2009) Довідник програмного забезпечення
 3. (2009) Інженерна графіка. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів всіх форм навчання
 4. (2009) Методи адаптивно-структурної локалізації символьної інформації при формуванні образів в системах штучного інтелекту
 5. (2009) Опыт разработки и изготовления сварочно-наплавочных установок
 6. (2009) Система автоматичного управління пусковими режимами котлоагрегатів надкритичного тиску енергоблоків ТЕС
 7. (2010) Визначення механічних характеристик поліграфічних матеріалів
 8. (2010) Диагностика отказов датчиков в информационной системе технологических параметров энергоблока ТЕС
 9. (2010) Ущільнення зображень за допомогою нейроподібних структур моделі геометричних перетворень
 10. (2011) Кратність шаблонів та скінченність шаблонної ієрархії
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Ткаченко Оксана Борисівна (технічні науки)
 2. Ткаченко Оксана Валеріївна (медичні науки)
 3. Ткаченко Оксана Василівна (філологічні науки)
 4. Ткаченко Олег Сергійович (хімічні науки)
 5. Ткаченко Олександр Анатолійович (медичні науки)
 6. Ткаченко Олександр Анатолійович (філософські науки)
 7. Ткаченко Олександр Валентинович (технічні науки)
 8. Ткаченко Олександр Валерійович (технічні науки)
 9. Ткаченко Олександр Валерійович (юридичні науки)
 10. Ткаченко Олександр Васильович (економічні науки)
 11. Ткаченко Олександр Вікторович (юридичні науки)
 12. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 13. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 14. Ткаченко Олександр Григорович (юридичні науки)
 15. Ткаченко Олександр Євгенович (філософські науки)
 16. Ткаченко Олександр Іванович (медичні науки)
 17. Ткаченко Олександр Кирилович (фізико-математичні науки)
 18. Ткаченко Олександр Олегович (технічні науки)
 19. Ткаченко Олександр Олександрович (юридичні науки)
 20. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 21. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 22. Ткаченко Олексій Андрійович (ветеринарні науки)
 23. Ткаченко Олексій Валерійович (філософські науки)
 24. Ткаченко Олексій Миколайович (фізико-математичні науки)
 25. Ткаченко Олена Анатоліївна (економічні науки)
 26. Ткаченко Олена Андріївна (психологічні науки)
 27. Ткаченко Олена Борисівна (педагогічні науки)
 28. Ткаченко Олена Валентинівна (фармацевтичні науки)
 29. Ткаченко Олена Валеріївна (медичні науки)
 30. Ткаченко Олена Вікторівна (економічні науки)
 31. Ткаченко Олена Вікторівна (медичні науки)
 32. Ткаченко Олена Вікторівна (технічні науки)
 33. Ткаченко Олена Володимирівна (філологічні науки)
 34. Ткаченко Олена Геннадіївна (педагогічні науки)
 35. Ткаченко Олена Георгіївна ()
 36. Ткаченко Олена Григорівна (філологічні науки)
 37. Ткаченко Олена Львівна (педагогічні науки)
 38. Ткаченко Олена Миколаївна (юридичні науки)
 39. Ткаченко Олена Михайлівна (філологічні науки)
 40. Ткаченко Олена Петрівна (філологічні науки)
 41. Ткаченко Олеся Віталіївна (історичні науки)
 42. Ткаченко Олеся Яківна (філософські науки)
 43. Ткаченко Ольга Андріївна (філологічні науки)
 44. Ткаченко Ольга Василівна (педагогічні науки)
 45. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 46. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 47. Ткаченко Ольга Миколаївна (економічні науки)
 48. Ткаченко Ольга Миколаївна (технічні науки)
 49. Ткаченко Ольга Михайлівна (педагогічні науки)
 50. Ткаченко Ольга Петрівна (економічні науки)
 51. Ткаченко Ольга Юріївна (технічні науки)
 52. Ткаченко Ольга Ярославівна (медичні науки)
 53. Ткаченко Ольга Ярославна (медичні науки)
 54. Ткаченко Орест Борисович (філологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського