Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Омельчук Володимир Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0102046 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0102046


Омельчук Володимир Васильович (1975)
(кандидат наук)

Дивись також:

  Місце роботи:
 • Місто: Київ. Установа: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2003) Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах
  2. (2011) Релігійна політика стародавніх і середньовічних держав
  3. (2011) Релігійна політика стародавніх і середньовічних держав
  4. (2014) Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії
  5. (2015) Державне управління в країнах Стародавнього Сходу
  6. (2016) Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського

     Наукова періодика:

  1. (1995) Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки
  2. (1998) Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. - К.: БМТ, 1996. - 239 с.
  3. (2003) Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання
  4. (2005) Технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки
  5. (2008) Особливості інтеграції національних меншин в єдиний гуманітарний простір України
  6. (2010) Державна мовна політика як чинник єдності гуманітарного простору: зарубіжний досвід
  7. (2010) Дисфункції іпотечних інститутів та їх прояви в Україні
  8. (2010) Управління телерадіоінформаційним простором України як складова державної гуманітарної політики
  9. (2013) Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів
  10. (2013) Вплив візантійської моделі державно-церковних взаємин на політико-правові процеси у Болгарії
  11. (2013) Засади формування церковно-канонічних норм у Візантійській імперії
  12. (2013) Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії
  13. (2013) Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції
  14. (2013) Нормативно-правові акти проти єретиків у структурі норм церковно-канонічного права Візантійської імперії (кінець ІV – ХІ ст.)
  15. (2013) Особливості еволюції правового статусу монастирів у Візантійській імперії
  16. (2013) Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів
  17. (2013) Особливості правового статусу монастирського землеволодіння у Візантійській імперії
  18. (2013) Підготовка й укладення Ферраро-Флорентійської унії та її міжнародно-правове значення
  19. (2013) Політико–правові засади державно–конфесійних взаємин Латинської Романії
  20. (2013) Порядок нормативно-правового регламентування адміністративно-територіальної структури церкви у Візантійській імперії
  21. (2013) Судові повноваження Церкви та канонічні покарання у Візантійській імперії
  22. (2013) Церковно-канонічне право Візантійської імперії у науковій літературі
  23. (2014) Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії
  24. (2014) Церква як інструмент правового захисту та соціального забезпечення у Візантійській імперії
  25. (2015) Національна стратегія у сфері прав людини як чинник актуалізації завдань оперативно-розшукової діяльності: адміністративні проблеми реалізації
  26. (2016) Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського
  27. (2016) Політичний розшук та церква Гетьманату середини ХVІІІ ст.
  28. (2017) Участь духовенства у кодифікації судочинства Гетьманату першої половини XVIII ст.
  29. (312013) Симфонія влад у політико-правовій моделі Візантійської імперії

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання
  2. (2003) Народне повстання 1734 - 1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах
  3. (2005) Технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки: [Матеріали роботи міжнар. наук. конф., 11 - 12 жовт. 2005 р., м. Київ]
  4. (2006) Проблеми створення реєстру національної бібліографії України
  5. (2011) Національна бібліографія України - пріоритетний напрям наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  6. (2011) Релігійна політика стародавніх і середньовічних держав
  7. (2013) Імператорські акти у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії
  8. (2014) Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії
  9. (2015) Державне управління в країнах Стародавнього Сходу
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Омельчук Валерій Олексійович (державне управління ; економічні науки)
  2. Омельчук Василь Петрович (технічні науки)
  3. Омельчук Володимир Васильович (1975–) (історичні науки)
  4. Омельчук Володимир Васильович (педагогічні науки)
  5. Омельчук Володимир Іванович (сільськогосподарські науки)
  6. Омельчук Володимир Юхимович (1932–) (історичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського