Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Харитонов Євген Олегович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0211176 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0211176


Харитонов Євген Олегович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1997) Рецепція римського приватного права (теоретичні та історико- правові аспекти)
  2. [Д] (1997) Рецепція римського приватного права (теоретичні та історіко- правові аспекти)
  3. (1996) Приватне право у Стародавньому Римі
  4. (2000) Історія приватного права Європи: східна традиція
  5. (2000) Цивільний кодекс України
  6. (2001) Практикум до курсу "Цивільне та сімейне право. Частина перша"
  7. (2003) Типові форми юридичних документів
  8. (2003) Цивільне право України
  9. (2003) Цивільний кодекс України
  10. (2004) Цивільне та сімейне право України
  11. (2005) Цивільне право України (в запитаннях та відповідях)
  12. (2005) Цивільне право України : Кн. 1.
  13. (2005) Цивільне право України
  14. (2006) Вступ до цивільного права України
  15. (2006) Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
  16. (2006) Цивільне право України : Кн. 2.
  17. (2006) Цивільне право України : Кн. 3.
  18. (2006) Цивільне право України. Елементарний курс
  19. (2007) Господарський кодекс України
  20. (2007) Деякі питання класифікації європейських систем приватного права
  21. (2007) Добровільне представництво у цивільному праві України
  22. (2008) Житлове право України
  23. (2008) Життя І.В.Шерешевського як духовна єдність між поколіннями юристів
  24. (2008) Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти)
  25. (2008) Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України
  26. (2008) Право на житло в Україні: реалізація та захист
  27. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право
  28. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право
  29. (2008) Правове регулювання житлових відносин в Україні
  30. (2008) Цивільний кодекс України
  31. (2009) Римське право
  32. (2009) Цивільне та сімейне право України
  33. (2009) Цивільний кодекс України
  34. (2010) Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : [Ч. 1].
  35. (2010) Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : Ч. 2.
  36. (2010) Цивільне право України (традиції та новації)
  37. (2010) Цивільний кодекс України
  38. (2010) Цивільний процесуальний кодекс України
  39. (2011) Римське право і сучасність : Ч. 1.
  40. (2011) Цивільні правовідносини
  41. (2012) Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі
  42. (2012) Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України
  43. (2012) Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І. В. Шерешевського "Підгрунтя формування цивільного законодавства України", 7 груд. 2012 р.
  44. (2012) Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І. В. Шерешевського: "Основи цивільного законодавства СРСР 1961 року" та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства України (до 50-річчя прийняття "Основ цивільного законодавства СРСР 1961 року")
  45. (2012) Цивільне законодавство України. Основні категорії, принципи та концепти
  46. (2013) Нова редакція Конституції України та вдосконалення цивільного законодавства: проблеми гармонізації
  47. (2013) Правова доктрина України : Т. 3. Доктрина приватного права України
  48. (2013) Проблеми вдосконалення цивільного законодавства про боротьбу з плагіатом і піратством
  49. (2013) Римське право і сучасність
  50. (2013) Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І. В. Шерешевського "Цивільний кодекс України досвід 10-ти років застосування"
  51. (2013) Цивільне законодавство України
  52. (2014) Приватне право як концепт: пошук парадигми
  53. (2014) Римське право і сучасність
  54. (2014) Римське право
  55. (2014) Цивілістичні читання присвячені пам'яті І. В. Шерешевського "Принципи DCFR як методологічна основа вдосконалення національного цивільного законодавства"
  56. (2014) Цивільне законодавство України: концепція, категорії, визначення
  57. (2015) Від засад римського права до принципів приватного права ЄС
  58. (2015) Римське право і сучасність
  59. (2015) Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І. В. Шерешевського "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС"
  60. (2016) Актуальні проблеми захисту права власності
  61. (2016) Досвід правових реформ України та Республіки Молдова на шляху до євроінтеграції
  62. (2016) Основи римського приватного права
  63. (2016) Проблеми відшкодування шкоди в контексті імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС
  64. (2016) Римське право як підґрунтя сучасного права Європи
  65. (2016) Розвиток системи приватного права України та Польщі : Ч. 2.
  66. (2016) Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І. В. Шерешевського "Правова адаптація законодавства України до умов внутрішнього ринку ЄС"
  67. (2016) Цивільне право України
  68. (2017) IT-право. Теорія та практика
  69. (2017) Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу
  70. (2017) Від римського приватного права до права Європи
  71. (2017) Динаміка статусу приватної особи в сучасних умовах інтеграційного розвитку України
  72. (2017) Законодавство України, Польщі та Литви в галузі приватного права
  73. (2017) Законодавство України, Польщі та Литви в галузі приватного права
  74. (2017) Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія", м. Одеса, 2-4 червня 2017 року
  75. (2017) ІТ-право та інформаційна безпека
  76. (2017) ІТ-право та цифрове суспільство
  77. (2017) ІТ-право: поняття та сутність
  78. (2017) Концепт приватного права в умовах інтеграції
  79. (2017) Основи римського приватного права
  80. (2017) Сучасний стан і перспективи розвитку сімейного права України в умовах адаптації до європейського права
  81. (2017) Сучасний стан і перспективи розвитку сімейного права України в умовах адаптації до європейського права
  82. (2017) Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС
  83. (2018) Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу
  84. (2018) Право власності
  85. (2018) Регулятивні правовідносини: приватно-правовий та публічно-правовий виміри

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Актуальні проблеми держави і права
  2. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
  3. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"
  4. Прикарпатський юридичний вісник
  5. Університетські наукові записки
  6. Часопис цивілістики

     Література:

  1. (2009) Євген Олегович Харитонов

     Наукова періодика:

  1. (2002) Категорія представництва та приватне і публічне право
  2. (2002) Новий Цивільний кодекс України як кодекс "пасіонарного” типу
  3. (2003) Деякі питання типології правової системи та цивільного права України
  4. (2004) До питання про визначення цивільного права України
  5. (2005) Дихотомія "публічне право — приватне право” та деякі питання визначення структури національного права
  6. (2005) Категорія інтересу в цивільному праві України
  7. (2005) Римське право як підґрунтя сучасного права Європи
  8. (2008) Деякі питання класифікації юридичних фактів
  9. (2008) Принципи цивільного права України: до постановки проблеми
  10. (2009) До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права)
  11. (2009) Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати
  12. (2010) Деякі питання розмежування цивільних правовідносин інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин
  13. (2010) Змістовний аналіз правових аспектів міжнаціональних відносин у Радянській Україні в 1917–1939 рр.*
  14. (2010) Формування "права загальної справедливості" в англосаксонській системі права
  15. (2010) Школа цивілістики в ОНЮА – НУ ОЮА: традиції та новації
  16. (2011) Динаміка концепції радянського цивільного права та відображення її в основах цивільного законодавства СРСР 1991 р.
  17. (2011) Одеська цивілістика XIX ст.: сукупність особистостей чи наукова школа
  18. (2011) Сім'я як концепт сімейного законодавства
  19. (2012) Деякі питання класифікації європейських систем приватного права
  20. (2012) До питання про методологічне підгрунтя вітчизняного цивільного законодавства у галузі інтелектуальної власності
  21. (2012) До проблеми визначення змісту поняття "цивільне законодавство України"
  22. (2012) Категорії "приватне право", "цивільне право України" та "цивільне законодавство України": до проблеми співвідношення
  23. (2012) Кафедра цивільного права
  24. (2012) Правовідносини інтелектуальної власності й цивільні та адміністративні правовідносини
  25. (2012) Цивільні кодекси "пасіонарного" типу: європейські прототипи
  26. (2013) Методологічні проблеми визначення типології систем цивільного права окремих пострадянських держав
  27. (2013) Проблеми визначення та характеристики засад статусу фізичної особи у цивільному законодавстві України
  28. (2013) Проблемнi питання визначення спiввiдношення понять "приватне право", "цивiльне право" та "цивiльне законодавство"
  29. (2013) "Прогалини" у цивільному законодавстві: хиби правотворчості чи прийом законодавчої техніки
  30. (2013) Формування концепції німецького цивільного кодексу (BGB) та її вплив на розвиток цивілістичної думки в Україні
  31. (2014) Громадянське суспільство та приватне право: питання кореляції
  32. (2014) Концепт приватного права та методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України
  33. (2014) Право ЄС та України: деякі методологічні питання кореляції у галузі приватного права
  34. (2014) Приватне право як концепт: постановка питання
  35. (2014) Становлення інституту представництва у цивільному законодавстві України
  36. (2015) Від громадянина до особистості, від права цивільного до права приватного (цивілістичні рефлексії на тлі праць М. П. Орзіха)
  37. (2015) Концепт "правове забезпечення" в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу
  38. (2015) Концепти "правова система", "право" та "приватне право" у контекстi угоди про асоцiацiю України з ЄС
  39. (2015) Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС
  40. (2015) Принципи DCFR як підґрунтя сучасного концепту приватного права ЄС
  41. (2015) Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу
  42. (2015) Принципи цивільного права України в контексті їхнього співвідношення з DCFR
  43. (2015) Розуміння і зміст концепту приватного права як предмет дискусії
  44. (2015) Цивілізаційний підхід у дослідженні приватного права як європейського концепту
  45. (2016) "Iнтеграцiйне", "iнтегративне", "iнтегроване" та "iнтегрувальне" право, як концепти
  46. (2016) ІТ-право: альтернатива парадигми
  47. (2016) Категорії "приватне право", "цивільне право" та "цивільне законодавство" в контексті адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу
  48. (2016) Менталiтет, правоментальнiсть та концепт приватного права
  49. (2016) Правова адаптація як вид взаємодії правових систем
  50. (2016) Приватне право як "європейський концепт": підгрунтя та кореляти
  51. (2016) Формування концепту права приватної власності у Стародавньому Римі
  52. (2016) "Цивільний кодекс Східної Галичини" чи "Австрійський цивільний кодекс": вступ до дискусії
  53. (2017) 20-річчя одеської школи рецепції римського права: від концепції "циклічності" до теорії адаптації правових систем
  54. (2017) Iнформацiйнi технологiї та авторське право
  55. (2017) Вітаємо з днем народження Луця Володимира Васильовича
  56. (2017) "Інтернет-відносини" та "Інтернет-правовідносини": до визначення поняття і сутності
  57. (2017) Інформаційне суспільство та іт-сфера: шляхи впорядкування
  58. (2017) ІТ-право з погляду цивілізаційного та концептного підходів
  59. (2017) "ІТ-правовідносини" і загальна категорія правовідносин: до проблеми співвідношення
  60. (2017) Кафедра цивільного права
  61. (2017) "Особа" та "особистість" – віднайдення парадигми: (цивілістично-теоретичний дискурс за участі М. П. Орзіха)
  62. (2017) Плідна спроба концептуалізації у галузі компаративістики
  63. (2017) Проблеми адаптації деяких цивільно-правових інститутів України до Європейського права
  64. (2017) Рецензія на монографію Михайлюк Галини Олегівни "Право Європейського Союзу з комерційних позначень"
  65. (2017) Формування Одеської школи Іт-права
  66. (2018) Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення
  67. (2018) Рецензія на монографію "Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформації суспільства”
  68. (2018) Сутність ІТ-права: пошук парадигми
  69. (2019) Цивілістичні категорії доби інформаційного суспільства у національній доктрині приватного права: правовідносини

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Антицивілістика, або Сім "неправд" так званого господарського підходу
  2. (2000) Деякі міркування з приводу нормотворчості
  3. (2000) Історія приватного права Європи: східна традиція
  4. (2000) Римське право як підгрунтя юридичної освіти
  5. (2000) Цивільний кодекс України
  6. (2003) Своєчасна відповідь науковця і практика на виклик часу
  7. (2003) Цивільне право України
  8. (2003) Цивільний кодекс України
  9. (2005) Цивільне право України (в запитаннях та відповідях)
  10. (2005) Цивільне право України
  11. (2006) Вступ до цивільного права України
  12. (2006) Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
  13. (2006) Цивільне право України : Кн. 2.
  14. (2006) Цивільне право України : Кн. 3.
  15. (2006) Цивільне право України. Елементарний курс
  16. (2007) Господарський кодекс України
  17. (2007) Деякі питання класифікації європейських систем приватного права
  18. (2007) Добровільне представництво у цивільному праві України
  19. (2008) Життя І.В.Шерешевського як духовна єдність між поколіннями юристів
  20. (2008) Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти)
  21. (2008) Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України
  22. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право
  23. (2008) Цивільний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 р.): наук.-практ. комент.
  24. (2009) Римське право
  25. (2009) Цивільне та сімейне право України
  26. (2009) Цивільний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 5 травня 2009 р.): наук.-практ. комент.
  27. (2010) Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : Ч. 1.
  28. (2010) Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : Ч. 2.
  29. (2010) Цивільне право України (традиції та новації)
  30. (2010) Цивільний кодекс України
  31. (2010) Цивільний процесуальний кодекс України
  32. (2011) Цивільні правовідносини
  33. (2012) Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі
  34. (2012) Підгрунтя формування цивільного законодавства України
  35. (2012) Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України
  36. (2012) Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І. В. Шерешевського: "Основи цивільного законодавства СРСР 1961 року" та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства України (до 50-річчя прийняття "Основ цивільного законодавства СРСР 1961 року")
  37. (2012) Цивільне законодавство України. Основні категорії, принципи та концепти
  38. (2013) Нова редакція Конституції України та вдосконалення цивільного законодавства: проблеми гармонізації
  39. (2013) Правова доктрина України : Т. 3. Доктрина приватного права України
  40. (2013) Проблеми вдосконалення цивільного законодавства про боротьбу з плагіатом і піратством
  41. (2013) Римське право і сучасність
  42. (2013) Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І. В. Шерешевського "Цивільний кодекс України досвід 10-ти років застосування"
  43. (2013) Цивільне законодавство України
  44. (2014) Приватне право як концепт: пошук парадигми
  45. (2014) Римське право і сучасність
  46. (2014) Цивілістичні читання присвячені пам'яті І. В. Шерешевського "Принципи DCFR як методологічна основа вдосконалення національного цивільного законодавства"
  47. (2014) Цивільне законодавство України: концепція, категорії, визначення
  48. (2015) Від засад римського права до принципів приватного права ЄС
  49. (2015) Римське право і сучасність
  50. (2015) Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І. В. Шерешевського "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС"
  51. (2016) Основи римського приватного права
  52. (2016) Римське право як підґрунтя сучасного права Європи
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського