Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ківалов Сергій Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0233953 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0233953


Ківалов Сергій Васильович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1996) Організаційно-правові основи митної справи в Україні
  2. (1997) Юридична освіта і правова держава
  3. (1998) Актуальні проблеми держави і права
  4. (1999) Одеська державна юридична академія
  5. (1999) Одеська державна юридична академія. Історія і сучасність
  6. (1999) Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі : Т. 11. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою
  7. (1999) Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі : Т. 12. Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини
  8. (2000) Основи правознавства
  9. (2000) Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах
  10. (2001) Митна політика України
  11. (2001) Основи правознавства
  12. (2001) Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція
  13. (2002) Адміністративне право України
  14. (2002) Історія Одеської національної юридичної академії
  15. (2002) Практикум зі спецкурсу "Організація державної служби в Україні"
  16. (2002) Статути Великого князівства Литовського : Т. 1. Статут Великого князівства Литовського 1529 року
  17. (2002) Статути Великого князівства Литовського : Т. 1. Статут Великого князівства Литовського 1529 року
  18. (2003) Державна служба в Україні
  19. (2003) Основи правознавства
  20. (2003) Правничий довідник для професійних суддів
  21. (2003) Статути Великого князівства Литовського : Т. 2. Статут Великого князівства Литовського 1566 року
  22. (2003) Статути Великого князівства Литовського : Т. 2. Статут Великого князівства Литовського 1566 року
  23. (2004) Адміністративне право України : Т. 1. Загальна частина
  24. (2004) Англо-український словник юридичних термінів
  25. (2004) Закон України "Про вибори Президента України"
  26. (2004) Збірник нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року : Вип. 1.
  27. (2004) Збірник нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року : Вип. 2.
  28. (2004) Збірник нормативно-правових актів з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення територіальних виборчих комісій з виборів Президента України 31 жовтня 2004 року : Вип. 3.
  29. (2004) Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в України
  30. (2004) Статути Великого князівства Литовського : Т. 3, кн. 1. Статут Великого князівства Литовського 1588 року
  31. (2004) Статути Великого князівства Литовського : Т. 3, кн. 1. Статут Великого князівства Литовського 1588 року
  32. (2004) Статути Великого князівства Литовського : Т. 3, Кн. 2. Статут Великого князівства Литовського 1588 року
  33. (2004) Статути Великого князівства Литовського : Т. 3, кн. 2. Статут Великого князівства Литовського 1588 року
  34. (2005) Обгрунтування щорічних планів Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки
  35. (2005) Основи правознавства
  36. (2005) Практика виборчого процесу в Україні та проблеми його правового регулювання
  37. (2006) Адміністративне право України
  38. (2006) Марко Пилипович Орзіх
  39. (2006) Юрій Миколайович Оборотов
  40. (2007) Адміністративне процесуальне (судове) право України
  41. (2007) Господарський кодекс України
  42. (2007) Закон України "Про державну службу"
  43. (2007) Триумфальне десятиліття: Одеська національна юридична академія
  44. (2007) Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична академія
  45. (2008) Адміністративне право України
  46. (2008) Адміністративне право України
  47. (2008) Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України
  48. (2008) Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України
  49. (2009) Закон України "Про державну службу"
  50. (2009) Публічна служба в Україні
  51. (2010) Марко Пилипович Орзіх
  52. (2010) Окреме провадження в цивільному процесі України
  53. (2010) Проблеми розвитку конституційного законодавства України
  54. (2010) Проблеми розвитку конституційного законодавства України
  55. (2010) Цивільне право України (традиції та новації)
  56. (2011) Адміністративне право України
  57. (2011) Державна служба в Україні
  58. (2011) Заохочувальні адміністративні процедури
  59. (2011) Проходження служби в органах прокуратури: адміністративно-правове регулювання
  60. (2011) Публічна служба в Україні
  61. (2011) Система фінансового права: проблеми теорії і правового регулювання
  62. (2011) Судоустрій України
  63. (2012) Адміністративне право України в умовах реформування
  64. (2012) Адміністративне право України
  65. (2012) Адміністративне судочинство у справах, пов'язаних із виборчим процесом
  66. (2012) Літопис Національного університету "Одеська юридична академія"
  67. (2012) Матеріали ХХVI Міжнародної історико-правової конференції "Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність", 27-29 квітня 2012 р.
  68. (2012) Міжнародна науково-практична конференція "Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини", 15 вересня 2012 року
  69. (2012) Предметна підсудність в адміністративному судочинстві
  70. (2013) Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика
  71. (2013) Адміністративно-правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і правового регулювання
  72. (2013) Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства
  73. (2013) Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні: питання теорії і правового регулювання
  74. (2013) Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування
  75. (2013) Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку
  76. (2013) Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку
  77. (2013) Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини
  78. (2013) Про оперативно-розшукову діяльність
  79. (2013) Провадження у справах щодо видворення іноземців та осіб без громадянства в адміністративному суді
  80. (2013) Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України
  81. (2014) Effectiveness of the European сourt of human rights: challenges and solutions
  82. (2014) Адміністративне судочинство України
  83. (2014) Вибрані праці
  84. (2014) Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування
  85. (2014) Кримінальне право України
  86. (2014) Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина
  87. (2014) Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків
  88. (2014) Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні
  89. (2014) Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини
  90. (2014) Правові проблеми цивілізаційного вибору України
  91. (2014) Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини
  92. (2014) Розслідування злочинів проти особи
  93. (2014) Цивільний процес України
  94. (2014) Юридична клініка
  95. (2015) Адміністративне право України
  96. (2015) Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання
  97. (2015) Адміністративно-правовий статус державної служби як центрального органу виконавчої влади
  98. (2015) Правові засоби стимулювання інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції
  99. (2015) Правові проблеми цивілізаційного вибору України
  100. (2015) Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві
  101. (2016) Юрій Миколайович Оборотов
  102. (2016) Юрій Павлович Аленін
  103. (2017) 170 років – зберігаємо традиції. 20 років – створюємо майбутнє
  104. (2017) Актуальні питання цивільного судочинства у світлі судової реформи в Україні
  105. (2017) Валерій Володимирович Тіщенко
  106. (2017) Іван Михайлович Сирота
  107. (2017) Міжнародний конгрес європейскього права, м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.
  108. (2017) Міжнародно-правова відповідальність: теоретичний погляд
  109. (2017) Нариси морської доктрини України
  110. (2017) Німецько-український словник юридичних термінів
  111. (2017) Пам'ятки права. Рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки Національного університету "Одеська юридична академія"
  112. (2017) Пам'ятки права: каталог рідкісних видань
  113. (2017) Сучасне кримінальне право України: наукові нариси
  114. (2018) Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів
  115. (2018) Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Lex Portus
  2. Актуальні проблеми держави і права
  3. Вісник Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України
  4. Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
  5. Митна справа
  6. Митна справа
  7. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"
  8. Прикарпатський юридичний вісник
  9. Часопис цивілістики
  10. Юридичний реферативний журнал

     Література:

  1. (2004) Сергій Васильович Ківалов: Вчений, державник, політик, людина
  2. (2009) Сергій Васильович Ківалов
  3. (2009) Сергій Васильович Ківалов
  4. (2014) Правове життя сучасної України : Т. 1.
  5. (2014) Правове життя сучасної України : Т. 2.
  6. (2014) Сергій Васильович Ківалов - вчений, державний діяч, політик, людина

     Наукова періодика:

  1.  Актуальні проблеми держави і права, Одеса
  2.  Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, Одеса
  3.  Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія", Чернівці
  4.  Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія", Одеса
  5.  Прикарпатський юридичний вісник, Івано-Франківськ
  6.  Часопис цивілістики, Одеса
  7. (2000) Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с.
  8. (2005) Принципи адміністративного судочинства України як основоположні засади формування адміністративної юстиції
  9. (2010) Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах прокуратури
  10. (2011) Важливий етап реформи кримінальної юстиції: про нове кримінально-процесуальне законодавство України
  11. (2011) Виборчий спір як різновид публічно-правового спору
  12. (2011) Вплив міжнародного кримінального правосуддя на світовий правопорядок
  13. (2011) Захист Конституційним Судом України прав та свобод людини і громадянина: можливості та проблеми
  14. (2011) Право на звернення до адміністративного суду з адміністративним позовом: проблеми теорії і правового регулювання
  15. (2011) Правове регулювання оскарження рішень суб'єктів владних повноважень в адміністративних судах
  16. (2012) Кафедра адміністративного і фінансового права
  17. (2012) Принципи державної служби у новому Законі "Про державну службу"
  18. (2012) Проблеми правового регулювання провадження у справах про видворення іноземців та осіб без громадянства
  19. (2012) Процесуальні форми у діяльності адмістративних судів: правова природа і правове регулювання
  20. (2012) Щодо проблеми визначення предметної підсудності в адміністративному судочинстві
  21. (2013) Підсудність та підвідомчість справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  22. (2013) Юридична наука півдня України: виклики ХХІст. (про діяльність Південного регіонального центру Національної академії правових наук України)
  23. (2014) Адміністративний позов як категорія адміністративного права
  24. (2014) До питання визначення принципів досудового врегулювання публічно-правових спорів
  25. (2014) На порозі оновлення прокурорської системи України
  26. (2014) Новітні положення Закону України "Про державну службу" 2011 р.
  27. (2014) Сутність та особливості досудового врегулювання адміністративно-правових спорів
  28. (2014) Теоретична характеристика функціонального змісту адміністративного судочинства як правозахисного механізму у сфері публічного управління
  29. (2015) Вагомий внесок в організацію юридичної науки і практики, становлення і розвиток вітчизняного конституціоналізму (до 90-ї річниці з дня народження, 70-річчя трудової і громадської, 60-річчя науково-педагогічної діяльності М. П. Орзіх)
  30. (2015) Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства
  31. (2015) Примирення в публічно-правових спорах як наслідок медіативних процедур
  32. (2015) Реформування судової влади та суміжних інститутів в Україні
  33. (2016) Актуальні питання фундаментальних та прикладних наукових досліджень вчених Національного університету "Одеська юридична академія"
  34. (2016) Конституція України: 20 років на шляху розбудови демократичної правової держави
  35. (2016) Реформа Одеської митниці: проблема шляхів та методів
  36. (2016) Шановні читачі!
  37. (2016) Шановні читачі!
  38. (2017) Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура?
  39. (2017) Арешт морського судна: тенденції української правозастосовної практики
  40. (2017) Вища рада правосуддя в контексті реалізації положень судово-правової реформи
  41. (2017) Захист прав українських моряків та відродження морської галузі – головний пріоритет розвитку України як морської держави
  42. (2017) Кафедра адміністративного й фінансового права
  43. (2017) Національний університет "Одеська юридична академія" – символ минулого, еталон сьогоднішнього, перспективи майбутнього
  44. (2017) Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики
  45. (2017) Шановні читачі!
  46. (2017) Шановні читачі!
  47. (2017) Шановні читачі!
  48. (2017) Шановні читачі!
  49. (2017) Шановні читачі!
  50. (2017) Шановні читачі!
  51. (2018) До питання залучення суб’єктів приватної охоронної діяльності до охорони Одеського морського порту
  52. (2018) Професійні стандарти в морській галузі: історичний розвиток правового регулювання та сучасне оновлення
  53. (2018) Трансформація Морської доктрини України: концептуальні засади
  54. (2018) Шановні читачі!
  55. (2018) Шановні читачі!
  56. (2018) Шановні читачі!
  57. (2018) Шановні читачі!

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Актуальні проблеми держави і права
  2. (2000) Актуальні проблеми держави та права : Вип. 7.
  3. (2000) Актуальні проблеми держави та права : Вип. 9.
  4. (2000) Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах
  5. (2000) Соціальні та правові проблеми боротьби з тероризмом
  6. (2001) Митна політика України
  7. (2001) Основи правознавства
  8. (2002) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 13.
  9. (2002) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 15.
  10. (2002) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 16.
  11. (2002) Актуальні проблеми політики : Вип. 15.
  12. (2002) Наукові праці Одеської юридичної академії : Т. 1.
  13. (2003) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 17.
  14. (2003) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 18.
  15. (2003) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 19.
  16. (2003) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 20.
  17. (2003) Актуальні проблеми політики : Вип. 17.
  18. (2003) Актуальні проблеми політики : Вип. 18.
  19. (2003) Наукові праці Одеської національної юридичної академії : Т. 2.
  20. (2003) Наукові праці Одеської національної юридичної академії : Т. 2.
  21. (2003) Об'єднати зусилля в ім'я якісного проведення судової реформи
  22. (2004) Адміністративне право України : Т. 1. Загальна частина
  23. (2004) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 19.
  24. (2004) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 23.
  25. (2004) Актуальні проблеми політики : Вип. 20.
  26. (2004) Актуальні проблеми політики : Вип. 21.
  27. (2004) Закон України "Про вибори Президента України"
  28. (2004) Наукові праці Одеської національної юридичної академії : Т. 3.
  29. (2004) Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: історія, теорія, перспективи
  30. (2004) Судовий захист прав власності
  31. (2005) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 24.
  32. (2005) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 25.
  33. (2005) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 26.
  34. (2005) Актуальні проблеми політики : Вип. 23.
  35. (2005) Актуальні проблеми політики : Вип. 24.
  36. (2005) Наукові праці Одеської національної юридичної академії : Т. 4.
  37. (2006) Адміністративне право України
  38. (2006) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 27.
  39. (2006) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 28.
  40. (2006) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 29.
  41. (2006) Актуальні проблеми політики : Вип. 28.
  42. (2006) Актуальні проблеми політики : Вип. 29.
  43. (2006) Марко Пилипович Орзіх
  44. (2006) Наукові праці Одеської національної юридичної академії : Т. 5.
  45. (2006) Юрій Миколайович Оборотов
  46. (2007) Адміністративне право України
  47. (2007) Адміністративне процесуальне (судове) право України
  48. (2007) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 30.
  49. (2007) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 31.
  50. (2007) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 32.
  51. (2007) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 33.
  52. (2007) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 34.
  53. (2007) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 36.
  54. (2007) Актуальні проблеми політики : Вип. 30.
  55. (2007) Господарський кодекс України
  56. (2007) Закон України "Про державну службу"
  57. (2007) Наукові праці Одеської національної юридичної академії : Т. 6.
  58. (2008) Адміністративне право України
  59. (2008) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 37.
  60. (2008) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 38.
  61. (2008) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 40.
  62. (2008) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 41.
  63. (2008) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 42.
  64. (2008) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 43.
  65. (2008) Актуальні проблеми політики : Вип. 33.
  66. (2008) Актуальні проблеми політики : Вип. 34.
  67. (2008) Актуальні проблеми політики : Вип. 35.
  68. (2008) Наукові праці Одеської національної юридичної академії : Т. 7.
  69. (2008) Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України
  70. (2008) Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України
  71. (2009) Адміністративне право України : Т. 2. Особлива частина
  72. (2009) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 45.
  73. (2009) Актуальні проблеми держави і права : Вип. 46.
  74. (2009) Актуальні проблеми політики : Вип. 37.
  75. (2009) Закон України "Про державну службу"
  76. (2009) Перспективи судово-правової реформи в Україні
  77. (2010) Марко Пилипович Орзіх
  78. (2010) Окреме провадження в цивільному процесі України
  79. (2010) Цивільне право України (традиції та новації)
  80. (2011) Адміністративне право України
  81. (2011) Державна служба в Україні
  82. (2011) Заохочувальні адміністративні процедури
  83. (2011) Проходження служби в органах прокуратури: адміністративно-правове регулювання
  84. (2011) Система фінансового права: проблеми теорії і правового регулювання
  85. (2011) Судоустрій України
  86. (2011) Юридичні клініки в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
  87. (2012) Адміністративне судочинство у справах, пов'язаних із виборчим процесом
  88. (2012) Матеріали ХХVI Міжнародної історико-правової конференції "Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність", 27 - 29 квіт. 2012 р., Одеса
  89. (2012) Одеська школа права. Книга вчених Національного університету "Одеська юридична академія" у фонді наукової бібліотеки 2008 - 2011
  90. (2012) Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини"
  91. (2012) Предметна підсудність в адміністративному судочинстві
  92. (2012) Публічна служба в Україні
  93. (2013) Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика
  94. (2013) Адміністративно-правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і правового регулювання
  95. (2013) Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства
  96. (2013) Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні: питання теорії і правового регулювання
  97. (2013) Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування
  98. (2013) Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку
  99. (2013) Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини
  100. (2013) Провадження у справах щодо видворення іноземців та осіб без громадянства в адміністративному суді
  101. (2013) Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України
  102. (2014) Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування
  103. (2014) Кримінальне право України
  104. (2014) Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина
  105. (2014) Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків
  106. (2014) Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні
  107. (2014) Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини
  108. (2014) Правові проблеми цивілізаційного вибору України
  109. (2014) Цивільний процес України
  110. (2015) Адміністративне право України
  111. (2015) Адміністративно-правовий статус державної служби як центрального органу виконавчої влади
  112. (2015) Правові засоби стимулювання інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції
  113. (2015) Правові проблеми цивілізаційного вибору України
  114. (2017) Валерій Володимирович Тіщенко
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського