Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Пирогова Віра Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0391447 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0391447


Пирогова Віра Іванівна (1951)
(доктор наук, професор )


Ім'я іншою мовою:
 • Pyrohova Vira (англійська)
 • Pirogova Vira (англійська) • Наукове звання: професор

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1995) Проблема генітальних сексуально- трансмісивних інфекцій в акушерстві та гінекології (клініко- експериментальне дослідження)
  2. [Д] (1995) Проблема генітальних сексуально- трансмісивних інфекцій в акушерстві та гінекології (клініко- експериментальне дослідження)
  3. (1994) Хламідійні інфекції в акушерсько-гінекологічній практиці
  4. (1996) Вагітність та пологи у неповнолітніх
  5. (2000) Громадське здоров'я і громадське медсестринство
  6. (2000) Сімейна медицина
  7. (2001) Медсестринство в сімейній медицині
  8. (2005) Ультрасонографія в акушерстві
  9. (2013) Захворювання сечової системи у вагітних
  10. (2018) Репродуктивне здоров'я і коморбідні стани (вибрані аспекти діагностики, лікування і реабілітації)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології
  2. Репродуктивна ендокринологія

     Наукова періодика:

  1. (2001) пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантна система захисту при невиношуванні вагітності
  2. (2002) Особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок з поєднаними ендокринними та метаболічними порушеннями
  3. (2002) Оцінка якості життя жінок після гістеректомії з приводу генітального ендометріозу
  4. (2011) Профілактика запальних захворювань органів малого таза в жінок, які перенесли внутрішньоматкові втручання з приводу вагітності, що завмерла
  5. (2012) Взаємозв’язок порушення менструального циклу з інфекціями, що передаються статевим шляхом та початком статевого життя підлітків
  6. (2012) Канефрон® Н у профілактиці акушерських і перинатальних ускладнень при захворюваннях сечовидільної системи у вагітних
  7. (2012) Стратегія і тактика при герпесвірусних ураженнях органів репродуктивної системи
  8. (2013) Гормональна контрацепція у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки і папіломавірусним інфікуванням – діагностичні і лікувальні аспекти
  9. (2013) До питання медикаментозного супроводу діагностичного процесу при генітальному ендометріозі
  10. (2013) Застосування препарату Мастодинон для корекції передменструального синдрому з переважанням мастодинії у жінок фертильного віку з функціональною гіперпролактинемією
  11. (2013) Метаболічні порушення у пременопаузі. Реалії і перспективи після гістеректомії
  12. (2013) Оцінювання ефективності застосування комбінованих препаратів у терапії первинної дисменореї
  13. (2013) Сучасні аспекти подолання больового синдрому у гінекологічній практиці
  14. (2014) Варикозна хвороба вен малого таза і синдром хронічного тазового болю – діагностично-лікувальні аспекти
  15. (2014) Вітамін D – акушерські та перинатальні аспекти
  16. (2014) Гестаційні набряки – контраверсійні та практичні аспекти
  17. (2014) Застосування гепатопротекторів у преконцепційній підготовці вагітних груп ризику з екстрагенітальною патологією
  18. (2014) Застосування дидрогестерону в комплексі лікування гіперпроліферативних процесів ендометрію у пацієнток з екстрагенітальною патологією
  19. (2014) Клініко-параклінічні аспекти вагітності, яка була ускладнена ретрохоріальною гематомою у І триместрі гестації
  20. (2014) Корекція істміко-цервікальної недостатності у пацієнтки зі звичним невиношуванням
  21. (2014) Лікування хронічного ендометриту у жінок з безпліддям
  22. (2014) Нестероїдні протизапальні препарати у купіруванні післяопераційного болю у хворих з рецидивуючим генітальним герпесом
  23. (2014) Патогенез метаболічних порушень у жінок з безпліддям на фоні ожиріння (Огляд літератури)
  24. (2014) Репродуктивні наслідки гістероскопічної метропластики у пацієнток з вадами розвитку матки та порушенням генеративної функції
  25. (2014) Сучасні тенденції в діагностичній і лікувальній тактиці при фонових захворюваннях шийки матки
  26. (2015) Акушерська тактика при відшаруванні нормально розташованої плаценти при недоношеній вагітності
  27. (2015) Вивчення D-статусу вагітних з ускладненим гестаційним процесом
  28. (2015) Ефективна фітотерапія клімактеричних порушень
  29. (2015) Ефективність селективної профілактики дефіциту заліза у жінок із загрозою невиношування вагітності
  30. (2015) Клініко-морфологічні особливості плацентарного комплексу при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти
  31. (2015) Клінічні аспекти довгострокової терапії ендометріозу сучасним прогестагеном дієногестом
  32. (2015) Клінічні варіанти перебігу передчасного розриву плодових оболонок. Перинатальні аспекти
  33. (2015) Мікроекологія піхви – що потрібно знати акушеру-гінекологу (клінічна лекція)
  34. (2015) Обгрунтування патогенетичних засад лікування пацієнток з фіброзно-кістозною хворобою (мастопатією)
  35. (2015) Оцінювання ризику та частоти патології шийки матки при ВПЛ-інфікуванні у користувачів гормональної контрацепції
  36. (2015) Перебіг гестаційного процесу у вагітних з нестачею або дефіцитом вітаміну D
  37. (2015) Перспективи використання синбіотика Біфітен у клінічній практиці акушера-гінеколога
  38. (2015) Реабілітація репродуктивної функції у жінок з хронічним ендометритом
  39. (2015) Терапія хронічного ендометриту у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я з позицій подолання оксидативного стресу
  40. (2016) Гестаційна трофобластична хвороба у III триместрі вагітності. Клінічний випадок
  41. (2016) До питання профілактики ускладненого перебігу вагітності при недостатності та дефіциті вітаміну D
  42. (2016) До питання щодо профілактики гемолітичної хвороби плода й новонародженого
  43. (2016) Ефективність корекції внутрішньоматкової перегородки у пацієнток із невиношуванням вагітності
  44. (2016) Корекція дисменореї у пацієнток з аномаліями розвитку статевих органів
  45. (2016) Обґрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом
  46. (2016) Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки
  47. (2016) Стандартизований екстракт гібіскусу у профілактиці і лікуванні гестаційних набряків та безсимптомної бактеріурії вагітних
  48. (2016) Сучасний стан проблеми післяпологових гнійно-септичних ускладнень
  49. (2016) Сучасні погляди на рецидивування ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку
  50. (2017) Антифібринолітична терапія у клініці невиношування вагітності – аспекти лікувальної тактики
  51. (2017) Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту
  52. (2017) Оптимізація тактики ведення пацієнток з ускладненою ектопією шийки матки
  53. (2017) Репаративна терапія при рецидивах ускладненої ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку
  54. (2017) Репродуктивне здоров’я жінок, хворих на розсіяний склероз: сучасний стан проблеми (Огляд літератури)
  55. (2017) Репродуктивний анамнез жінок із післяпологовими гнійно-септичними ускладненнями
  56. (2017) Синдром гіперпролактинемії в амбулаторній практиці акушера-гінеколога (Клінічна лекція)
  57. (2017) Спорадичне та звичне невиношування – сучасні світові підходи до діагностики та лікування (Системний огляд)
  58. (2017) Сучасні аспекти раціонального вибору нестероїдних протизапальних препаратів: погляд гінеколога (Клінічна лекція)
  59. (2018) Клінічна ефективність корекції стану мікробіоти піхви у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я і післяпологовими ускладненнями в анамнезі
  60. (2018) Оптимізація профілактики септичних ускладнень у роділь з високим інфекційним ризиком
  61. (2018) Особливості тактики ведення пацієнток з ектопією шийки матки на тлі аеробного вагініту
  62. (2018) Оцінка стану біоценозу піхви у пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки в умовах інфікування вірусом папіломи людини
  63. (2018) Порівняльне дослідження ефективності топічної терапії комбінованими препаратами змішаних вагінітів, асоційованих з цервіцитами
  64. (2018) Репродуктивне здоров’я і дисфункція щитоподібної залози
  65. (2018) Роль вітаміну D у збереженні здоров’я жінок і сучасні принципи корекції D-статусу організму
  66. (2018) Терапія репродуктивних порушень з позицій подолання оксидативного стресу
  67. (2018) Фертильність і оваріальний резерв (Клінічна лекція)

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Генітальні інфекції у сексуально активних підлітків
  2. (2000) Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат, які проживають в умовах промислового виробництва сірки
  3. (2003) Впровадження ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ "Лікарня доброзичлива до дитини" на базі Львівського державного обласного перинатального центру
  4. (2003) Особливості комплексної терапії урогенітального хламідіозу
  5. (2003) Перинатальні інфекції - аспекти антенатального догляду та акушерської тактики
  6. (2005) Репродуктивне здоров'я і генітальний герпес - дискусійні питання
  7. (2005) Ультрасонографія в акушерстві
  8. (2006) Ефективність Цифрану OD у лікуванні запальних захворювань жіночих статевих органів
  9. (2007) Гострі запальні захворювання придатків матки: особливості структури та етіологічних чинників у сучасних умовах
  10. (2007) Етіологічна структура інфекційного чинника при гострих запальних захворюваннях придатків матки
  11. (2007) Стан гіпофізарно-яєчникової й тироїдної систем у молодих жінок з порушеною менструальною функцією при еутироїдній гіперплазії
  12. (2007) Тиропатія, синдром полікістозу яєчників та вагітність
  13. (2008) Життя у гармонії з природою: міфи і реальності сучасної гормональної контрацепції
  14. (2008) Клінічне значення дослідження білків гострої фази запалення - <$E bold {alpha 1}>-антитрипсину та <$E bold {alpha 2}>-макроглобуліну в лікуванні гострих запальних захворювань придатків матки
  15. (2008) Немедикаментозна профілактика і корекція менопаузальних розладів
  16. (2008) Обгрунтування оптимальних підходів до лікування сечостатевого трихомоніазу
  17. (2008) Профілактика і лікування періоперативних кандидозних уражень у гінекологічній практиці
  18. (2008) Сучасні підходи до оцінки результатів бактеріологічних досліджень при гострих запальних захворюваннях придатків матки
  19. (2008) Сучасні підходи до профілактики та лікування інфекцій сечовидільної системи при вагітності
  20. (2009) Застосування Гексикону в лікуванні бактеріального вагінозу
  21. (2009) Новий підхід в організації гінекологічної допомоги підліткам в умовах "Клініки, дружньої до молоді"
  22. (2009) Нові підходи до профілактики та лікування інфекцій сечовидільної системи в період вагітності
  23. (2009) Оптимізація лікування запальних захворювань органів малого таза в жінок
  24. (2009) Особливості застосування гормональної терапії в разі хірургічної менопаузи в жінок із метаболічним синдромом
  25. (2009) Хронічний ендометрит - сучасні принципи діагностики і лікувальної тактики
  26. (2010) До питання профілактики менопаузальних постгістеректомічних метаболічних розладів
  27. (2010) Імунокорекція в профілактиці інфекційно-запальних ускладнень після оперативних втручань на органах репродуктивної системи
  28. (2010) Корекція якості життя жінок перименопаузального періоду
  29. (2011) Аналіз факторів негативних спроб запліднення in vitro
  30. (2011) Ефективність використання препарату Неотризол у комплексному лікуванні змішаних фонових уражень шийки матки
  31. (2011) Особливості ведення хворих із папіломавірусною інфекцією за умов застосування гормональної контрацепції
  32. (2011) Профілактика запальних захворювань органів малого таза в жінок, які перенесли внутрішньоматкові втручання з приводу вагітності, що завмерла
  33. (2011) Роль і місце противірусної терапії в преконцепційній підготовці жінок із синдромом втрати плода
  34. (2012) Вагітність і порушення функції щитоподібної залози
  35. (2012) До питання застосування гідроксиетильованого крохмалю в інфузійній терапії при акушерських кровотечах
  36. (2012) Інноваційні підходи до комплексного лікування бактеріального вагінозу з використанням пробіотичних тампонів
  37. (2012) Канефрон<190> Н у профілактиці акушерських і перинатальних ускладнень при захворюваннях сечовидільної системи у вагітних
  38. (2012) Роль і місце імуномодулюючої терапії в оперативній гінекології у пацієнток із генітальним інфікуванням
  39. (2012) Стратегія і тактика при герпесвірусних ураженнях органів репродуктивної системи
  40. (2013) Гормональна контрацепція у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки і папіломавірусним інфікуванням - діагностичні і лікувальні аспекти
  41. (2013) До питання медикаментозного супроводу діагностичного процесу при генітальному ендометріозі
  42. (2013) Застосування препарату Мастодинон для корекції передменструального синдрому з переважанням мастодинії у жінок фертильного віку з функціональною гіперпролактинемією
  43. (2013) Оцінювання ефективності застосування комбінованих препаратів у терапії первинної дисменореї
  44. (2013) Сучасні аспекти подолання больового синдрому у гінекологічній практиці
  45. (2014) Варикозна хвороба вен малого таза і синдром хронічного тазового болю - діагностично-лікувальні аспекти
  46. (2014) Вітамін D - акушерські та перинатальні аспекти
  47. (2014) Гестаційні набряки - контраверсійні та практичні аспекти
  48. (2014) Застосування гепатопротекторів у преконцепційній підготовці вагітних груп ризику з екстрагенітальною патологією
  49. (2014) Клініко-параклінічні аспекти вагітності, яка була ускладнена ретрохоріальною гематомою у I триместрі гестації
  50. (2014) Нестероїдні протизапальні препарати у купіруванні післяопераційного болю у хворих з рецидивуючим генітальним герпесом
  51. (2014) Патогенез метаболічних порушень у жінок з безпліддям на фоні ожиріння
  52. (2014) Репродуктивні наслідки гістероскопічної метропластики у пацієнток з вадами розвитку матки та порушенням генеративної функції
  53. (2014) Сучасні тенденції в діагностичній і лікувальній тактиці при фонових захворюваннях шийки матки
  54. (2015) Акушерська тактика при відшаруванні нормально розташованої плаценти при недоношеній вагітності
  55. (2015) Вивчення D-статусу вагітних з ускладненим гестаційним процесом
  56. (2015) Клініко-морфологічні особливості плацентарного комплексу при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти
  57. (2015) Клінічні аспекти довгострокової терапії ендометріозу сучасним прогестагеном дієногестом
  58. (2015) Мікроекологія піхви - що потрібно знати акушеру-гінекологу
  59. (2015) Обгрунтування патогенетичних засад лікування пацієнток з фіброзно-кістозною хворобою (мастопатією)
  60. (2015) Оцінювання ризику та частоти патології шийки матки при ВПЛ-інфікуванні у користувачів гормональної контрацепції
  61. (2015) Перебіг гестаційного процесу у вагітних з нестачею або дефіцитом вітаміну D
  62. (2015) Перспективи використання синбіотика біфітен у клінічній практиці акушера-гінеколога
  63. (2015) Реабілітація репродуктивної функції у жінок з хронічним ендометритом
  64. (2015) Терапія хронічного ендометриту у жінок з порушеннями репродуктивного здоров'я з позицій подолання оксидативного стресу
  65. (2016) До питання профілактики ускладненого перебігу вагітності при недостатності та дефіциті вітаміну D
  66. (2016) Корекція дисменореї у пацієнток з аномаліями розвитку статевих органів
  67. (2016) Обгрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом
  68. (2016) Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки
  69. (2016) Реабілітація репродуктивного здоров'я жінок із порушеннями менструального циклу внаслідок хронічних запальних захворювань органів малого таза
  70. (2016) Стандартизований екстракт гібіскусу у профілактиці і лікуванні гестаційних набряків та безсимптомної бактеріурії вагітних
  71. (2017) Антифібринолітична терапія у клініці невиношування вагітності - аспекти лікувальної тактики
  72. (2017) Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту
  73. (2017) Оптимізація тактики ведення пацієнток з ускладненою ектопією шийки матки
  74. (2017) Репродуктивне здоров'я жінок, хворих на розсіяний склероз: сучасний стан проблеми (огляд літератури)
  75. (2017) Репродуктивний анамнез жінок із післяпологовими гнійно-септичними ускладненнями
  76. (2017) Сучасні аспекти раціонального вибору нестероїдних протизапальних препаратів: погляд гінеколога
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Пирогова Вікторія Георгіївна (медичні науки)
  2. Пирогова Віра Іванівна (1951–) (медичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського