Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Хамітов Назіп Віленович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0795295 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0795295


Хамітов Назіп Віленович (1963–)
(доктор наук, професор)

Дивись також:Наукове звання: професор
Додаткова спеціалізація:
 • 22.00.00 - Соціологічні науки

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1998) Самотність як феномен людського буття
  2. [Д] (1998) Самотність як феномен людського буття
  3. (2000) Історія філософії. Проблема людини та її меж
  4. (2003) Філософія: світ людини. Курс лекцій
  5. (2004) Людина в есенційних та екзистенційних вимірах
  6. (2004) Філософія. Світ людини
  7. (2007) Філософський словник. Людина і світ
  8. (2010) Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного
  9. (2010) Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного
  10. (2014) Антропокультурні чинники європейського вибору України
  11. (2015) Історія філософії. Проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології
  12. (2015) Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології

     Наукова періодика:

  1. (2013) Краса жінки в життєвому та освітньому просторі: підходи метаантропології і андрогін-аналізу
  2. (2016) Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей
  3. (2017) Українське суспільство на шляху консолідації
  4. (2018) Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Історія філософії. Проблема людини та її меж
  2. (2002) Колізії антропологічного розмислу
  3. (2003) Філософія: світ людини. Курс лекцій
  4. (2007) Філософський словник. Людина і світ
  5. (2009) Креативність як фундаментальний концепт сучасної філософії освіти
  6. (2010) Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного
  7. (2014) Антропокультурні чинники європейського вибору України
  8. (2015) Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології
  9. (2015) Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія соціогуманітарного знання і філософія буденного, граничного та метаграничного буття людини
  10. (2016) Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського