Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Шульга Михайло Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0893312 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0893312


Шульга Михайло Васильович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1998) Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах
  2. (1996) Екологічне право України (особлива частина)
  3. (1996) Земельне та сільськогосподарське законодавство України : Ч. 2.
  4. (2000) Экологическое законодательство Украины
  5. (2003) Права людини та підзвітність органів влади в Україні (результати дослідження)
  6. (2003) Права людини та підзвітність органів влади в Україні
  7. (2004) Основи екології та екологічного права
  8. (2004) Програма навчальної дисципліни "Земельне право України"
  9. (2005) Екологічне право України
  10. (2005) Завдання до практичних занять з земельного права України
  11. (2005) Земельный кодекс Украины
  12. (2005) Тематика курсових робіт із земельного права України
  13. (2006) Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право України"
  14. (2006) Збірник: Законодавство України про довкілля : Т. 1.
  15. (2006) Збірник: Законодавство України про довкілля : Т. 2.
  16. (2007) Земельні спори та порядок їх вирішення
  17. (2008) Земельне право України
  18. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права
  19. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права
  20. (2009) Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Земельне право України"
  21. (2009) Правовий режим земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства: проблеми та шляхи вирішення
  22. (2009) Програма навчальної дисципліни "Правове регулювання екологічної безпеки"
  23. (2010) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Земельне право України"
  24. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 4. Методологические основы развития экологического, земельного, аграрного и хозяйственного права
  25. (2011) Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права
  26. (2012) Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Земельне право"
  27. (2012) Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Земельне право України"
  28. (2012) Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
  29. (2012) Правове регулювання екологічної безпеки в Україні
  30. (2012) Програма навчальної дисципліни "Земельне право"
  31. (2013) Вибрані праці
  32. (2013) Земельне право
  33. (2013) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  34. (2013) Програма навчальної дисципліни "Земельні спори та порядок їх розгляду" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.03040101 "Правознавство")
  35. (2014) Державна аграрна політика України: проблема правового забезпечення
  36. (2014) Земельні спори: правові засади вирішення
  37. (2014) Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів
  38. (2014) Правознавство
  39. (2016) Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні
  40. (2017) Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів
  41. (2018) Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні

     Наукова періодика:

  1. (2001) Київ: утвердження у столичному статусі
  2. (2010) Рецензія на монографію Швеця В.Д. "Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин"
  3. (2011) Новітнє дослідження правових проблем охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні
  4. (2016) Правові аспекти розширення повноважень місцевих рад у галузі земельних відносин
  5. (2017) Історико-правовий аспект використання кормових угідь як різновиду права землекористування
  6. (2017) Курсант як суб’єкт адміністративно-правових відносин

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах
  2. (2001) Земельне право. Академічний курс
  3. (2003) Права людини та підзвітність органів влади в Україні (результати дослідження)
  4. (2004) Основи екології та екологічного права
  5. (2005) Екологічне право України
  6. (2008) Земельне право України
  7. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права
  8. (2009) Європа та "інші"
  9. (2009) Правовий режим земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства: проблеми та шляхи вирішення
  10. (2012) Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
  11. (2012) Правове регулювання екологічної безпеки в Україні
  12. (2013) Земельне право
  13. (2014) Державна аграрна політика України: проблема правового забезпечення
  14. (2014) Земельні спори: правові засади вирішення
  15. (2014) Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів
  16. (2016) Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Шульга Марина Андріївна (філософські науки ; політичні науки)
  2. Шульга Марина Олександрівна (економічні науки)
  3. Шульга Микола Вікторович (медичні науки)
  4. Шульга Микола Олександрович (соціологічні науки)
  5. Шульга Михайло Васильович (юридичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського