Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ткаченко Олеся Віталіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0969744 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0969744


Ткаченко Олеся Віталіївна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (1998) Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.)
 2. [К] (1998) Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.)
 3. (2000) Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні кін. XIX- поч. XX ст.
 4. (2010) Деколонізація церковно-політичного життя в постсовєтській Україні
 5. (2010) Миротворче значення бібліотеки у формуванні толерантності і духовності суспільства
 6. (2011) В майбутнє - разом з бібліотекою: роль бібліотек у соціокультурній інфраструктурі регіону

    Наукова періодика:

 1. (1999) Перші журнальні видання в Європі
 2. (2000) Розвиток системи документопостачання іноземними періодичними виданнями НБУВ (1918 -1999)
 3. (2011) Використання електронних ресурсів наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України
 4. (2012) Організація господарств Правобережної України у дореформений період
 5. (2012) Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості
 6. (2012) Роль приватного капіталу в розвитку вітчизняного музеєзнавства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
 7. (2013) Технічне опрацювання документів як один з елементів формування бібліотечних ресурсів
 8. (2014) Оздоровлення неплатоспроможних аграрних підприємств: джерела та етапи
 9. (2014) Суконне виробництво Волинської губернії у першій чверті ХІХ століття
 10. (2015) Благодійна акція цукропромисловця Миколи Артемійовича Терещенка
 11. (2016) Документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва В Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
 12. (2016) Федір Федорович Терещенко – авіатор та меценат
 13. (2017) Історичний аспект становлення другої вищої освіти у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"
 14. (2018) Нормативно-правове забезпечення професійної освіти у ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Київської губернії)
 15. (2018) Торговельно-економічні зв’язки правобережної України з країнами центрально-східної Європи на початку ХІХ ст.
 16. (2018) Українські дослідники про діяльність генерал-губернаторів Українських правобережних земель

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.)
 2. (2000) Розвиток системи документопостачання іноземними періодичними виданнями НБУВ (1918 - 1999)
 3. (2001) Електронні журнали та електронні бібліотеки як фактор інформаційного розвитку
 4. (2001) Соціально-економічний та культурний розвиток міст Київської губернії у XIX столітті
 5. (2002) Аналіз і шляхи вдосконалення виконання вимог на запити користувачів
 6. (2005) Удосконалення норм на основні процеси обслуговування користувачів та роботи з фондами у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського
 7. (2011) В майбутнє - разом з бібліотекою: роль бібліотек у соціокультурній інфраструктурі регіону
 8. (2011) Використання електронних ресурсів наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України
 9. (2012) Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості
 10. (2013) Технічне опрацювання документів як один з елементів формування бібліотечних ресурсів
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Ткаченко Оксана Борисівна (технічні науки)
 2. Ткаченко Оксана Валеріївна (медичні науки)
 3. Ткаченко Оксана Василівна (філологічні науки)
 4. Ткаченко Олег Сергійович (хімічні науки)
 5. Ткаченко Олександр Анатолійович (медичні науки)
 6. Ткаченко Олександр Анатолійович (філософські науки)
 7. Ткаченко Олександр Валентинович (технічні науки)
 8. Ткаченко Олександр Валерійович (технічні науки)
 9. Ткаченко Олександр Валерійович (юридичні науки)
 10. Ткаченко Олександр Васильович (економічні науки)
 11. Ткаченко Олександр Вікторович (юридичні науки)
 12. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 13. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
 14. Ткаченко Олександр Григорович (юридичні науки)
 15. Ткаченко Олександр Євгенович (філософські науки)
 16. Ткаченко Олександр Іванович (медичні науки)
 17. Ткаченко Олександр Кирилович (фізико-математичні науки)
 18. Ткаченко Олександр Олегович (технічні науки)
 19. Ткаченко Олександр Олександрович (юридичні науки)
 20. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 21. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
 22. Ткаченко Олексій Андрійович (ветеринарні науки)
 23. Ткаченко Олексій Валерійович (філософські науки)
 24. Ткаченко Олексій Миколайович (фізико-математичні науки)
 25. Ткаченко Олена Анатоліївна (економічні науки)
 26. Ткаченко Олена Андріївна (психологічні науки)
 27. Ткаченко Олена Борисівна (педагогічні науки)
 28. Ткаченко Олена Валентинівна (фармацевтичні науки)
 29. Ткаченко Олена Валеріївна (медичні науки)
 30. Ткаченко Олена Вікторівна (економічні науки)
 31. Ткаченко Олена Вікторівна (медичні науки)
 32. Ткаченко Олена Вікторівна (технічні науки)
 33. Ткаченко Олена Володимирівна (філологічні науки)
 34. Ткаченко Олена Геннадіївна (педагогічні науки)
 35. Ткаченко Олена Георгіївна ()
 36. Ткаченко Олена Григорівна (філологічні науки)
 37. Ткаченко Олена Львівна (педагогічні науки)
 38. Ткаченко Олена Миколаївна (юридичні науки)
 39. Ткаченко Олена Михайлівна (філологічні науки)
 40. Ткаченко Олена Петрівна (філологічні науки)
 41. Ткаченко Олеся Віталіївна (історичні науки)
 42. Ткаченко Олеся Яківна (філософські науки)
 43. Ткаченко Ольга Андріївна (філологічні науки)
 44. Ткаченко Ольга Василівна (педагогічні науки)
 45. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 46. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
 47. Ткаченко Ольга Миколаївна (економічні науки)
 48. Ткаченко Ольга Миколаївна (технічні науки)
 49. Ткаченко Ольга Михайлівна (педагогічні науки)
 50. Ткаченко Ольга Петрівна (економічні науки)
 51. Ткаченко Ольга Юріївна (технічні науки)
 52. Ткаченко Ольга Ярославівна (медичні науки)
 53. Ткаченко Ольга Ярославна (медичні науки)
 54. Ткаченко Орест Борисович (філологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського