Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Пирожков Сергій Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258149 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258149


Пирожков Сергій Іванович
(доктор наук, )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Pyrozhkov Sergij I. (англійська)
 • Пирожков Сергей Иванович (російська) • Наукове звання:
  Додаткова спеціалізація:
 • 22.00.00 - Соціологічні науки
  • Галузь науки: трудовий потенціал, демографія, соціальна політика, ринок праці

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1992) Трудовой потенциал в демографическом измерении
  2. (1995) Індекс людського розвитку: досвід України
  3. (1995) Індекс людського розвитку: досвід України
  4. (1995) Індекс людського розвитку: досвід України
  5. (1997) Беженцы в Украине
  6. (1997) Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
  7. (1997) Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
  8. (1998) Експортний потенціал України на російському векторі: стан і прогноз
  9. (1998) Каспійсько- Чорноморський регіон: умови та перспективи розвитку
  10. (1998) Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні
  11. (1999) Сучасні проблеми економічного розвитку України
  12. (1999) Українсько-російські відносини: економічний аспект
  13. (2000) ГУУАМ: проблемы и перспективы развития транспортно-коммуникационных коридоров
  14. (2000) Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України
  15. (2000) Украина- Россия: проблемы экономического взаимодействия
  16. (2000) Україна- Росія: проблеми економічної взаємодії
  17. (2000) Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми
  18. (2001) Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України
  19. (2001) Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива
  20. (2001) Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива
  21. (2002) Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина
  22. (2002) Обличчя влади: російська політична еліта 1998-2000 рр.
  23. (2002) Стратегії розвитку України: теорія і практика
  24. (2003) Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект
  25. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  26. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  27. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  28. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  29. (2004) Від безпеки національної енергетичної компанії до енергетичної безпеки держави
  30. (2004) Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
  31. (2004) Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
  32. (2004) ХХІ век: мир между прошлым и будущим
  33. (2005) Інвестування української економіки
  34. (2005) Населення України-2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку
  35. (2005) Населення України-2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку
  36. (2005) Об'єднаний інститут економіки у 2004 році: організаційне становлення та результати наукової діяльності
  37. (2006) Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050р.
  38. (2007) Вибрані праці : Кн. 1.
  39. (2007) Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми, перспективи, шляхи поліпшення
  40. (2008) Вибрані наукові праці : Т. 1. Демографічний і трудовий потенціал
  41. (2008) Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті
  42. (2015) Економічна оцінка природного багатства України
  43. (2015) Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
  44. (2016) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Демографія та соціальна економіка

     Література:

  1. (2018) Сергій Іванович Пирожков

     Наукова періодика:

  1. (2006) Соціально-економічна стратегія у регіональному вимірі : М. І. Долішній. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть. Нові пріоритети. — Київ: Наук. думка, 2006. — 511 с.
  2. (2015) Про реалізацію основних завдань НАН України в наступному періоді, визначених Загальними зборами НАН України 15 квітня 2015 р. (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 10 липня 2015 року)
  3. (2015) Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року)
  4. (2016) Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України в 2011–2015 рр. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року)
  5. (2016) Про стан та перспективи виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України (співдоповідь на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 р.)
  6. (2016) Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей
  7. (2016) Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
  8. (2017) Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.І. Лукінова)
  9. (2017) Українське суспільство на шляху консолідації
  10. (2017) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.)
  11. (2018) Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності
  12. (2018) Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова)
  13. (2018) Про Національну доповідь "Україна: шлях до консолідації суспільства" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 року)
  14. (2018) Ювілей президента Національної академії аграрних наук України (До 60-річчя академіка НААН України Я. М. Гадзала)

     Реферативна інформація:

  1. (1997) Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
  2. (1998) Експортний потенціал України на російському векторі: стан і прогноз
  3. (1998) Каспійсько-Чорноморський регіон: умови та перспективи розвитку
  4. (1998) Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні
  5. (1999) О современных проблемах экономического развития Украины
  6. (1999) Сучасні проблеми економічного розвитку України
  7. (1999) Українсько-російські відносини: економічний аспект
  8. (2000) Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України
  9. (2000) Украина - Россия: проблемы экономического взаимодействия
  10. (2000) Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії
  11. (2000) Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми
  12. (2001) Міжнародні транспортні коридори - пріоритет української економічної перспективи
  13. (2001) Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України
  14. (2001) Українсько-китайські відносини: стан та перспективи
  15. (2002) Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина
  16. (2003) Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект
  17. (2003) Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки
  18. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  19. (2003) Проблеми національної безпеки в контексті європейського вибору України
  20. (2003) Экономическое взаимодействие Украины и Российской Федерации в современном мире
  21. (2004) ХХI век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности
  22. (2005) Інвестування української економіки
  23. (2005) Населення України - 2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку
  24. (2005) Проблемы реализации транзитного потенциала Украины в контексте расширения ЕС и формирования ЕЭП
  25. (2005) Социально-экономическое развитие аграрного сектора в интересах общества
  26. (2006) Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р
  27. (2006) Украина на дунайской водной артерии: взгляд из прошлого в будущее
  28. (2007) Іван Іларіонович Лукінов : Кн. 1.
  29. (2008) Вибрані наукові праці : Т. 1. Демографічний і трудовий потенціал
  30. (2008) Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті
  31. (2015) Економічна оцінка природного багатства України
  32. (2015) Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
  33. (2016) Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України в 2011 - 2015 pp. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року)
  34. (2017) Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І. І. Лукінова)
  35. (2017) Цивілізаційний вибір України
  36. (2017) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Пирожков Сергій Іванович (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського