Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гнатюк Віктор Олександрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1259247 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1259247


Гнатюк Віктор Олександрович
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Gnatyuk Viktor (англійська) • Додаткова спеціалізація:
 • 05.13.21 - Системи захисту інформації
  • Галузь науки: Computer Security & Cryptography

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2017) Методи обробки кіберінцидентів в інформаційно-телекомунікаційних системах

     Наукова періодика:

  1. (2012) Огляд систем виявлення вторгнень на основі honeypot-технологій
  2. (2013) Аналіз дефініцій поняття "інцидент" та його інтерпретація у кіберпросторі
  3. (2013) Критерії екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сім'ї опуклих ліпшіцевих функцій рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором
  4. (2013) Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки
  5. (2013) Умови екстремальності елемента для задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень
  6. (2014) Базові показники ефективності роботи команд реагування на кіберінциденти
  7. (2014) Задача найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень з додатковим обмеженням, що задається системою замкнених куль
  8. (2014) Метод січної площини розв’язування задачі найкращої у розумінні сім’ї опуклих ліпшіцевих функцій рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором
  9. (2015) Задача найкращого у розумінні зваженої відстані від точки до множини рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою багатозначного відображення
  10. (2016) Transformation of information and social-psychological security paradigms (Part 1)
  11. (2016) Transformation of information and social-psychological security paradigms (Part 2)
  12. (2016) Задача найкращого у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою опуклозначного багатозначного відображення
  13. (2016) Задача найкращої у розумінні зваженої хаусдорфової відстані рівномірної апроксимації у множині неперервних відображень з компактними опуклими образами
  14. (2016) Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж
  15. (2016) Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах
  16. (2016) Метод формування правил екстраполяції інцидентів для мережево-центричного моніторингу інформаційно-телекомунікаційних систем
  17. (2017) Критерії екстремальної послідовності для задачі найкращого у розумінні опуклої функції наближення фіксованого елемента опуклою множиною
  18. (2017) Метод оцінки ключових показників захищеності в сучасних стільникових мережах
  19. (2017) Метод оцінювання ефективності обробки кіберінцидентів центрами CSIRT
  20. (2018) Критерії узагальненого чебишовського у розумінні зважених відстаней центра кількох точок лінійного нормованого простору відносно опуклої множини цього простору
  21. (2018) Розробка системи управління кіберінцидентами в мережах LTE
  22. (2018) Співвідношення двоїстості та критерії екстремальності елемента для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору
  23. (2018) Удосконалення технології доступу до ресурсів транспарентних систем Інтернет-голосування

     Реферативна інформація:

  1. (2012) Огляд систем виявлення вторгнень на основі honeypot-технологій
  2. (2013) Аналіз дефініцій поняття "інцидент" та його інтерпретація у кіберпросторі
  3. (2013) Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки
  4. (2014) Базові показники ефективності роботи команд реагування на кіберінциденти
  5. (2016) Transformation of information and social-psychological security paradigms. (Pt. 1)
  6. (2016) Transformation of information and social-psychological security paradigms. (Pt. 2)
  7. (2016) Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж
  8. (2016) Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах
  9. (2017) Метод оцінки ключових показників захищеності в сучасних стільникових мережах
  10. (2018) Розробка системи управління кіберінцидентами в мережах LTE
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Гнатюк Валерія Валеріївна (медичні науки)
  2. Гнатюк Віктор Володимирович (фізико-математичні науки)
  3. Гнатюк Віктор Олександрович (технічні науки)
  4. Гнатюк Віра Василівна (медичні науки)
  5. Гнатюк Віталій Васильович (біологічні науки)
  6. Гнатюк Володимир Анастасійович (1963–) (фізико-математичні науки)
  7. Гнатюк Володимир Миколайович (педагогічні науки)
  8. Гнатюк Володимир Михайлович (1871–1926) (філологічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського