Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ткаченко Олександр Кирилович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1261395 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1261395


Ткаченко Олександр Кирилович
(кандидат наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Tkachenko O. (англійська)
 • Ткаченко Александр Кириллович (російська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 05.02.01 - Матеріалознавство
  • Галузь науки: Material Sciences

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (2004) Практикум із шкільного фізичного експерименту : Ч. 1.
  2. (2004) Практикум із шкільного фізичного експерименту : Ч. 2.
  3. (2008) Нетрадиційні уроки фізики в школі

     Наукова періодика:

  1. (2010) Історіографічні аспекти вивчення проблеми формування етнопедагогічної компетентності вчителя
  2. (2010) Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема
  3. (2011) Позааудиторна робота як одна з форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів – фізиків
  4. (2012) Орієнтовні рівні сформованості етнопедагогічної компетентності вчителя
  5. (2012) Принципи формування етнопедагогічної компетентності вчителя
  6. (2013) Використання комп’ютерного моделювання у фаховй підготовці студентів фізичних спеціальностей
  7. (2013) Методы и средства построения автоматизированной системы агроэкологического мониторинга, паспортизации и оценки земель, загрязненных в результате антропогенного воздействия
  8. (2013) Разработка основ построения автоматизированной системы агроэкологического мониторинга, паспортизации и оценки земель, загрязненных в результате антропогенной деятельности
  9. (2014) Вивчення співвідношень невизначеностей на засадах модельного та реального експериментів
  10. (2014) Гармонізація як важливий аспект упровадження інтероперабельності на залізничному транспорті
  11. (2014) Тестові комплексні контрольні роботи із загального курсу фізики
  12. (2014) Формування Етнопедагогічної компетентності вчителя початкових класів у контексті культурологічного підходу в освіті
  13. (2015) Analysis of efficiency of use of Harris and Kanade–Lucas–Tomasi detectors for visual navigation tasks
  14. (2015) Google sites як засіб формування готовності майбутніх вчителів до застосування ІКТ у професійній діяльності
  15. (2015) Актуальні привнесення в сучасну технологію контролю знань та умінь студентів з фізики
  16. (2015) Етнопедагогічний контекст підготовки майбутніх фахівців мистецького спрямування
  17. (2015) Народна педагогічна культура як підгрунтя педагогічної творчості сучасного вчителя
  18. (2015) Формування ігрових компетенцій майбутніх вихователів засобами етнопедагогіки
  19. (2016) Analysis of market current state and historical roots of ice wine production
  20. (2016) Методичні аспекти реалізації контрольно-оцінювальної компоненти навчально-пізнавальної діяльності студентів у лабораторному практикумі з "Механіки"
  21. (2017) Analysis of alternative methods and price politic of icewine production
  22. (2017) Influence of viticultural practices on the sensory characteristics of wine grape varieties
  23. (2017) Quality parameters of wine grape varieties under the influence of different vine spacing and training systems
  24. (2017) Research into technologies of obtaining grape must in the production of sparkling base wines
  25. (2017) Sensory and chemical attributes of dessert wines made by different freezing methods of Marselan grapes
  26. (2017) Фізичний експеримент при вивченні властивостей магнітного поля у загальноосвітній школі

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Формування методичної компетентності майбутнього вчителя в процесі розв'язування фізичних задач
  2. (1998) Формування у майбутніх учителів методичних умінь розв'язувати задачі з фізики
  3. (2003) Study of the temperature dependence of the <$E bold lambda>-transition of <$E bold roman He sup 4> inside a carbon nanotube
  4. (2003) Фізичний експеримент при введенні поняття індукції магнітного поля
  5. (2008) Оптична спектроскопія екситонних станів у квазінульвимірних системах: сучасний стан та перспективи розвитку. Внесок українських фізиків
  6. (2010) Ущільнення зображень за допомогою нейроподібних структур моделі геометричних перетворень
  7. (2011) Кратність шаблонів та скінченність шаблонної ієрархії
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Ткаченко Оксана Борисівна (технічні науки)
  2. Ткаченко Оксана Валеріївна (медичні науки)
  3. Ткаченко Оксана Василівна (філологічні науки)
  4. Ткаченко Олег Сергійович (хімічні науки)
  5. Ткаченко Олександр Анатолійович (медичні науки)
  6. Ткаченко Олександр Анатолійович (філософські науки)
  7. Ткаченко Олександр Валентинович (технічні науки)
  8. Ткаченко Олександр Валерійович (технічні науки)
  9. Ткаченко Олександр Валерійович (юридичні науки)
  10. Ткаченко Олександр Васильович (економічні науки)
  11. Ткаченко Олександр Вікторович (юридичні науки)
  12. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
  13. Ткаченко Олександр Володимирович (фізико-математичні науки)
  14. Ткаченко Олександр Григорович (юридичні науки)
  15. Ткаченко Олександр Євгенович (філософські науки)
  16. Ткаченко Олександр Іванович (медичні науки)
  17. Ткаченко Олександр Кирилович (фізико-математичні науки)
  18. Ткаченко Олександр Олегович (технічні науки)
  19. Ткаченко Олександр Олександрович (юридичні науки)
  20. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
  21. Ткаченко Олександр Сергійович (технічні науки)
  22. Ткаченко Олексій Андрійович (ветеринарні науки)
  23. Ткаченко Олексій Валерійович (філософські науки)
  24. Ткаченко Олексій Миколайович (фізико-математичні науки)
  25. Ткаченко Олена Анатоліївна (економічні науки)
  26. Ткаченко Олена Андріївна (психологічні науки)
  27. Ткаченко Олена Борисівна (педагогічні науки)
  28. Ткаченко Олена Валентинівна (фармацевтичні науки)
  29. Ткаченко Олена Валеріївна (медичні науки)
  30. Ткаченко Олена Вікторівна (економічні науки)
  31. Ткаченко Олена Вікторівна (медичні науки)
  32. Ткаченко Олена Вікторівна (технічні науки)
  33. Ткаченко Олена Володимирівна (філологічні науки)
  34. Ткаченко Олена Геннадіївна (педагогічні науки)
  35. Ткаченко Олена Георгіївна ()
  36. Ткаченко Олена Григорівна (філологічні науки)
  37. Ткаченко Олена Львівна (педагогічні науки)
  38. Ткаченко Олена Миколаївна (юридичні науки)
  39. Ткаченко Олена Михайлівна (філологічні науки)
  40. Ткаченко Олена Петрівна (філологічні науки)
  41. Ткаченко Олеся Віталіївна (історичні науки)
  42. Ткаченко Олеся Яківна (філософські науки)
  43. Ткаченко Ольга Андріївна (філологічні науки)
  44. Ткаченко Ольга Василівна (педагогічні науки)
  45. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
  46. Ткаченко Ольга Віталіївна (медичні науки)
  47. Ткаченко Ольга Миколаївна (економічні науки)
  48. Ткаченко Ольга Миколаївна (технічні науки)
  49. Ткаченко Ольга Михайлівна (педагогічні науки)
  50. Ткаченко Ольга Петрівна (економічні науки)
  51. Ткаченко Ольга Юріївна (технічні науки)
  52. Ткаченко Ольга Ярославівна (медичні науки)
  53. Ткаченко Ольга Ярославна (медичні науки)
  54. Ткаченко Орест Борисович (філологічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського