Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гриценко Павло Юхимович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1462094 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1462094


Гриценко Павло Юхимович (1950)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Інші форми імені:
 • Гриценко Павло • Наукове звання: професор

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1990) Ареальне варіювання лексики
  2. (1996) Говірки Чорнобильської зони
  3. (1996) Говірки Чорнобильської зони
  4. (1997) Український діалектологічний збірник : Кн. 3.
  5. (1997) Український діалектологічний збірник : Кн. 3.
  6. (1999) Говірки Чорнобильської зони
  7. (1999) Говірки Чорнобильської зони. Системний опис
  8. (1999) Професор Степан Пилипович Бевзенко
  9. (1999) Професор Степан Пилипович Бевзенко
  10. (2003) Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики
  11. (2003) Лінгвістичний атлас лексики народного побуту українських східнослобожанських говірок
  12. (2004) Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах
  13. (2004) Іменний словотвір західнополіського говору
  14. (2004) Комплексне дослідження духовної культури слов'ян
  15. (2004) Український діалектний фонофонд
  16. (2005) Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти
  17. (2006) Бібліотека Степана Пилиповича Бевзенка у фондах Наукової бібліотеки Уманського педагогічного університету
  18. (2007) Професор Микола Васильович Никончук
  19. (2008) Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі
  20. (2010) Оронімія українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження
  21. (2010) Соціолінгвістичні студії
  22. (2010) Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство
  23. (2011) На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут
  24. (2011) На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут
  25. (2011) Російсько-український словник : Т. 1. А - Й
  26. (2011) У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі
  27. (2011) У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі
  28. (2011) Українська лексикографія в загальнослов'янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник
  29. (2012) Вибрані праці
  30. (2012) Російсько-український словник : Т. 2. К - О
  31. (2012) Семантика мови і тексту
  32. (2012) Українська і слов'янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові
  33. (2014) Вибрані праці
  34. (2014) Вибрані праці
  35. (2014) Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов'янський контекст
  36. (2015) Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій
  37. (2015) Етнолінгвістичний аспект вивчення прізвищ жителів Луганщини
  38. (2015) Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка
  39. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
  40. (2017) Діалекти в синхронії та діахронії. Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології
  41. (2017) Матеріали до Словника українських говірок Закарпатської області : Вип. 1. А - Б
  42. (2017) Мова у просторі: від картографування до ареалогії
  43. (2017) Московсько-українська фразеольогія. Словник стійких сполук
  44. (2017) Словник української мови в 11 томах. Додатковий том : Кн. 1. А – Л
  45. (2017) Словник української мови в 11 томах. Додатковий том : Кн. 2. М – Я
  46. (2017) Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання
  47. (2017) Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові
  48. (2017) Український лексикон кінця XVIII - початку XXI ст.: словник-індекс : Т. 1. А - Й
  49. (2017) Український лексикон кінця XVIII - початку XXI ст.: словник-індекс : Т. 2. К - Позагусати
  50. (2017) Український лексикон кінця XVIII - початку XXI ст.: словник-індекс : Т. 3. Позад - Я
  51. (2018) IX Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство
  52. (2018) Грамматіки, или писменница языка словенскаго видана в Кременці 1638 року
  53. (2018) Словник українських говірок Бузько-Інгульського Межиріччя

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Діалектологічні студії
  2. Етнолінгвістичні студії
  3. Студії з діалектології. Матеріали і дослідження
  4. Термінологічний вісник
  5. Українська мова
  6. (2003) Діалектологічні студії : 2003, Вип.1. Мова в часі і просторі
  7. (2003) Діалектологічні студії : 2003, Вип.2. Мова і культура
  8. (2003) Діалектологічні студії : 2003, Вип.3. Збірник пам'яті Ярослави Закревської
  9. (2004) Діалектологічні студії : 2004, Вип.4. Школи, постаті, проблеми
  10. (2005) Діалектологічні студії : 2005, Вип.5. Фонетика, морфологія, словотвір
  11. (2006) Діалектологічні студії : 2006, Вип.6. Лінгвістичний атлас - від створення до інтерпретації
  12. (2008) Діалектологічні студії : 2008, Вип.7. Традиції і модерн
  13. (2008) Діалектологічні студії : 2008, Вип.7. Традиції і модерн
  14. (2009) Діалектологічні студії : 2009, Вип.8. Говори південно-західного наріччя
  15. (2009) Діалектологічні студії : 2009, Вип.8. Говори південно-західного наріччя

     Література:

  1. (2010) Професор Павло Юхимович Гриценко

     Наукова періодика:

  1.  Terminolohichnyi visnyk, Kyiv
  2.  Термінологічний вісник, Київ
  3. (2011) Пам’яті професора Костянтина Федоровича Германа
  4. (2011) Сьогодення українського термінознавства
  5. (2012) Михайло Стельмах: час і над плином часу
  6. (2013) Високий творчий злет ученого-мовознавця
  7. (2013) Журналу "Слово і Час" - 75 років
  8. (2015) Професор І. Г. Матвіяс
  9. (2015) Сторінками цінної монографічної студії (Фроляк Л.Д. Українські східностепові говірки Донеччини: Монографія. — Дрогобич: Посвіт, 2013. — 399 с.)
  10. (2016) Подвижник українсько-польського єднання професор Михайло Лесів
  11. (2017) Парадигма обов’язку з перспективи часу (з нагоди 25-річчя створення Інституту української мови НАН України)

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Говірки Чорнобильської зони. Системний опис
  2. (1999) Професор Степан Пилипович Бевзенко
  3. (2003) Діалектологічні студії : Вип. 2. Мова і культура
  4. (2003) Збірник пам'яті Ярослави Закревської : Вип. 3.
  5. (2004) Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах
  6. (2004) Діалектологічні студії : Вип. 4. Школи, постаті, проблеми
  7. (2004) Комплексне дослідження духовної культури слов'ян
  8. (2004) Український діалектний фонофонд
  9. (2005) Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти
  10. (2005) Фонетика, морфологія, словотвір
  11. (2006) Лінгвістичний атлас - від створення до інтерпретації
  12. (2007) Етнолінгвістичні студії : Вип. 1.
  13. (2007) Професор Микола Васильович Никончук
  14. (2008) Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі (до 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка)
  15. (2008) Традиції і модерн
  16. (2010) Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство
  17. (2011) Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження
  18. (2012) Семантика мови і тексту
  19. (2012) Українська і слов'янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові
  20. (2014) Вибрані праці
  21. (2014) Загальнослов'янський лінгвістичний атлас - новий етап дослідження слов'янських мов
  22. (2015) Етнолінгвістичний аспект вивчення прізвищ жителів Луганщини
  23. (2016) Академічне мовознавство у викликах сьогодення
  24. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Гриценко Павло Валерійович (економічні науки)
  2. Гриценко Павло Григорович (біологічні науки)
  3. Гриценко Павло Юхимович (1950–) (філологічні науки)
  4. Гриценко Петро Олексійович (медичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського