Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Завтур Віктор Андрійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1463730 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1463730


Завтур Віктор Андрійович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2018) Особливості доказування при розгляді та вирішенні слідчим суддею та судом клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
 2. (2017) Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства
 3. (2017) Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні

    Наукова періодика:

 1. (2016) Допустимість доказів під час розгляду та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
 2. (2016) Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у підготовчому судовому провадженні: проблеми доказування
 3. (2016) Прийняття рiшень про застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження: проблемнi питання
 4. (2016) Прокурор як суб’єкт доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського