Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ляшко Світлана Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1468306 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1468306


Ляшко Світлана Миколаївна (1947)
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 07.00.04 - Археологія
  • Галузь науки: Археологія, історія, теорія і практика біографістики

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (2001) Матеріали до біографій етнологів та народознавців України
  2. (2003) Постійна комісія УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України. 1918-1933
  3. (2004) Енциклопедія Трипільської цивілізації : Т. 2.
  4. (2004) Енциклопедія Трипільської цивілізації : Т. 2.
  5. (2006) Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. ХІХ- 40-і рр. ХХ ст.)
  6. (2010) Українські біографічні довідкові видання ХІХ - ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади
  7. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності)
  8. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)
  9. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання
  10. (2018) Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918 - 1933) Всеукраїнської академії наук

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Українська біографістика

     Наукова періодика:

  1. (1996) Новицький Яків Павлович
  2. (1996) Про традиції та джерелознавчу базу національної біографічної школи (кінець Х – початок ХХ ст.)
  3. (1998) Інститут біографічних досліджень: напрями діяльності
  4. (1999) Бодянський О. В.
  5. (1999) Жуковський Т. О. – третій військовий міністр України
  6. (1999) З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника
  7. (2005) Біографіка чи біографістика?
  8. (2005) Зубрицький Д. І.
  9. (2005) Зубрицький М. І.
  10. (2005) Камінський Ф. Т.
  11. (2005) Легенда футболу — Віктор Колотов
  12. (2005) Міяковський В. В.
  13. (2005) Структура дефініції у біографістиці
  14. (2008) Історія Одеського (Новоросійського) університету крізь призму біографістики
  15. (2008) Питання довідкових біографічних видань в монографії В.С. Чишка "Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України"
  16. (2009) Бертьє-Делагард Олександр Львович
  17. (2009) Біографії учених у працях Д. Н. Анучіна, В. П. Бузескула, В. І. Вернадського (До питання становлення наукової біографії та методики біографістики у другій половині ХІХ - початку ХХ ст.)
  18. (2009) Веретенніков Василь Іванович
  19. (2009) Волобуєв Михайло Симонович
  20. (2009) Генінг Володимир Федорович
  21. (2009) Російський історик І. Є. Забєлін і Україна
  22. (2010) Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження
  23. (2010) Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи
  24. (2010) Щодо деяких сучасних тенденцій у розвитку біографічної довідкової справи
  25. (2011) Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе
  26. (2011) Роль генеалогічних джерел в історико-біографічних дослідженнях (на прикладі родоводу Новицьких)
  27. (2012) Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання ХХІ ст.
  28. (2012) Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази
  29. (2012) Перше повне комплексне зібрання епістолярію та творчої спадщини Лесі Петлюри
  30. (2013) З історії української біографічної довідкової справи: біографічні довідкові і довідкові видання 1920–1930-х рр., які не побачили світу
  31. (2013) "Наукова біографія" у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття "наукова біографія" та тотожними із ним у практиці біографістики
  32. (2014) Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті
  33. (2015) Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір
  34. (2015) Праця, яка має служити людям
  35. (2016) Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса
  36. (2016) Бібліографія про українські персональні бібліографічні покажчики
  37. (2016) Костяные изделия из пригородных усадеб Ольвии
  38. (2018) Вироби із заліза класичного часу з приміських садиб Ольвії
  39. (2018) Від російського "Историко-культурного стандарта" до "Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс"
  40. (2019) Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету Рецензія на книгу: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с.

     Реферативна інформація:

  1. (1998) До питання просопографії
  2. (1998) Інститут біографічних досліджень: напрями діяльності
  3. (2001) Матеріали до біографій етнологів та народознавців України
  4. (2003) Постійна комісія УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України. 1918-1933
  5. (2003) Про участь В. Ю. Данилевича у підготовці та роботі XII Архелогічного з'їзду в 1902 р. у Харкові
  6. (2003) Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело для створення реєстру імен УБС та написання біографічних видань
  7. (2004) Енциклопедична біографічна стаття в культурно-політичному дискурсі ХХ століття
  8. (2005) Біографіка чи біографістика?
  9. (2005) Зубрицький Д. І.
  10. (2005) Зубрицький М. І.
  11. (2005) Камінський Ф. Т.
  12. (2005) Міяковський В. В.
  13. (2005) Структура дефініції у біографістиці
  14. (2005) Українська наукова провінція другої половини ХІХ - 20-х років ХХ ст.: досвід колективної біографії
  15. (2006) Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. ХІХ- 40-і рр. ХХ ст.)
  16. (2006) Основні види довідкових видань. Біографічні довідкові видання в Україні
  17. (2007) Деякі методичні підходи щодо визначення критеріїв відбору персоналій до різних видів і типів біографічних довідкових видань
  18. (2007) Епістолярна спадщина Л. М. Славіна як джерело для вивчення історії археології та історико-біографічних досліджень
  19. (2008) Біографічні довідкові видання в контексті біографіки і книгознавства
  20. (2008) Питання довідкових біографічних видань в монографії В.С. Чишка "Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України"
  21. (2009) Бертьє-Делагард Олександр Львович
  22. (2009) Біографії учених у працях Д. Н. Анучіна, В. П. Бузескула, В. І. Вернадського
  23. (2009) Веретенніков Василь Іванович
  24. (2009) Генінг Володимир Федорович
  25. (2009) Російський історик І. Є. Забєлін і Україна
  26. (2010) Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження
  27. (2010) Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи
  28. (2010) Українські біографічні довідкові видання ХІХ - ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади
  29. (2010) Щодо деяких сучасних тенденцій у розвитку біографічної довідкової справи
  30. (2011) Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе
  31. (2011) Роль генеалогічних джерел в історико-біографічних дослідженнях (на прикладі родоводу Новицьких)
  32. (2012) Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання XXI ст.
  33. (2012) Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази
  34. (2013) З історії української біографічної довідкової справи: біографічні довідкові і довідкові видання 1920 - 1930-х рр., які не побачили світу
  35. (2013) "Наукова біографія" у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття "наукова біографія" та тотожними із ним у практиці біографістики
  36. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856 - 2013)
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського