Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
Тип бібліотеки:  Наукової установи    
Сигла: NRLU0001153
БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
Відомство: Національна академія наук
Головна установа:
 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського


Область: Київська область
Місто: Київ

Бібліотека заснована у 1936 р., є самостійним підрозділом. Фонд: усього - 107,4 тис. прим., у т. ч.: документи іноземними мовами - 25,1 тис.; книги, брошури - 59,5 тис.; періодичні видання - 38,3 тис.; обмінний фонд – 12,2 тис. прим.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського